Gezamenlijk liefderijk hebben is iemand gelijktijdig beminnen,

Gezamenlijk liefderijk hebben is iemand gelijktijdig beminnen,   Liefde in ons leven is zo belangrijk voor onze verdere houding in het leven, dus als het komt van beide kanten in een re…

Bron: Gezamenlijk liefderijk hebben is iemand gelijktijdig beminnen,

Advertisements

Gezamenlijk liefderijk hebben is iemand gelijktijdig beminnen,

Gezamenlijk liefderijk hebben is iemand gelijktijdig beminnen

Gezamenlijk liefderijk hebben is iemand gelijktijdig beminnen

 

Gezamenlijk liefderijk hebben is iemand gelijktijdig beminnen,

 

Liefde in ons leven is zo belangrijk voor onze verdere houding in het leven, dus als het komt van beide kanten in een relatie of van alle kanten geeft dit ons een beter gevoel en kans in het leven.
In onze jeugd starten de dromen over ons toekomstbeeld wat wij allemaal willen hebben en bereiken, terwijl onze ouders nog voor ons zorgen, misschien hun droom.
Er komt een periode dat wij eenmaal op eigen benen moeten staan door een relatie of misschien dat we iets anders willen, doordat we volwassen beginnen te worden.
Krijgen een relatie, willen een gezin stichten of gewoon alleen zijn en dan begint de zelfstandigheid met veel verantwoordingen en zo de aansprakelijkheden te eisen van ons.
Het zal vaak zo zijn dat wat wij in onze jeugd voor ogen hadden en ons doelwit was, dan een totaal andere beschrijving geeft en het moeilijker is dan we het in gedachten hadden voorgesteld.
Maar een opgever kan nooit iets bereiken en een winnaar geeft niet op, dus blijf positief en ga met goede moed verder op ons gekozen pad met nieuwe ervaringen.
Iedere verandering in ons leven is geen verbetering ook al leek het in ons innerlijk zo’n goede stap te zijn voor een betere toekomst of gevoelsmatig was het opperbest.
Voor niks is het te laat in onze levensloop er is niets leeftijd gebonden als we er voor openstaan en het bevrediging brengt tot ons, natuurlijk moeten er geen gebreken zijn en wel de mogelijkheden ervoor hebben.
Iets verwezenlijken vanuit ons hart zal liefde geven en aanmoedigen naar meer of het nu in een liefdesrelatie is dan wel in het dagelijkse leven om onze behoeftes te vervullen.
Iedereen komt in de gelegenheid om met de onjuiste personen kennis te maken en zie dit als een les en leer daarvan en ga op zoek naar de ware liefde of vrienden.
Als er onvrede ontstaat met onze gevoelens hoeven we geen moeite meer te doen om te blijven trachten er verbetering in te brengen, dat gaat verloren inspanning en tijd zijn,
Tegen onze gevoelens ingaan of merken dat de zienswijze alleen maar vanuit ons standpunt zo is geeft geen innerlijke voldoening maar creëert onzekerheid en stress.
En brengt een evenwichtsstoornis in onze emoties waardoor we uit balans geraken en dit veroorzaakt geen vreugde maar ergernis en leed, dus afscheid is de oplossing.
Deze wijziging schenkt ons de kans om een welbehagen individu te ontmoeten die voldoet aan onze wederzijdse wensen, waardoor het innerlijke geluk is gearriveerd.
Liefde is niet aan tijd of leeftijdgebonden dat zijn moment opnamen waarvan we innerlijk moeten genieten en wat tevens eeuwige gelukzaligheid kan geven aan onze ziel.
Liefde is een raar fenomeen in ons leven, maar het is ondenkbaar ook, wanneer er kriebels in de buik ontstaan zoals het spreekwoord zegt vlinders in de buik krijgen.
Houd ons vast en herinner iedere keer maar weer deze momenten in slechte tijden, waar een ieder van ons mee geconfronteerd word, wees sterk en omarm elkaar.
Slechte tijden samen overwinnen maakt de relatie band sterker met vol vertrouwen in elkaar waarna er sneller goede tijden zullen herrijzen door het wederkerig respect.
Een vriendschapsrelatie met liefde zal alles overwinnen in saamhorigheid, volg ons eigen hart en luister niet teveel naar anderen het is vaak zo dat eigenbelangen gaan voor.
Het opvolgen van wat het lichamelijke zintuig ingeeft is gevoelsmatig naar de richting die ons hart wil en wat ons genoegdoening geeft bij een terechte beslissing.
Natuurlijk willen we anderen gelukkig maken, maar laten we ons eigen niet misleiden als het hart kernpunt anders aangeeft en door liefde wij toch een andere reactie geven of opvolgen.
Liefde voor elkaar hebben en beiden toegeven is het middelpunt en basis van ons verdere leven, waarmee we het tijdelijke kunnen omruilen voor eeuwige prosperiteit.
Elkaar inwijden aan de liefde als twee verschillende individuen door inwendige gevoelens mekaar levenslang gelukkig maken is geen toeval maar iets waar de liefdesgrenzen steeds verlegd worden met meer verlangen.
Het is een liefdesavontuur waar twee harten zich verenigen om samen het zelfde levenspad te bewandelen op een zo interessant mogelijke manier waar beiden van genieten.
Waarin wij de liefde omarmen en telkens maar weer de woorden herhalen van “ik hou van jou”
Daar waar vergissingen weer bijgelegd worden en die genezen met vergiffenis en waar bemoeienissen van anderen geen invloed hebben door vertrouwen en liefde voor elkaar.
Een liefdesaffaire met alleen maar romantiek zoals in een film zal onmogelijk zijn maar genieten van deze speciale momenten wanneer die zich voordoen is een noodzakelijkheid.
Een gezamenlijk liefderijk hebben is iemand gelijktijdig beminnen, dus twee personen die gelijktijdig verliefd zijn, geef liefde om het terug te verwachten.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

De kwelduivel voor anderen zijn geeft geen innerlijke rust,

De kwelduivel voor anderen zijn geeft geen innerlijke rust

De kwelduivel voor anderen zijn geeft geen innerlijke rust

 

De kwelduivel voor anderen zijn geeft geen innerlijke rust

 

De vogelverschrikker in een relatie zijn met de onbehoorlijke manier van doen is voor niemand een vooruitgang en eerder de blokkade in een bijkomend treffen.
Teneinde de plaaggeest of boosdoener te zijn geeft geen voordelen, maar zal in iedergeval nadelen met zich meebrengen.
Zodoende is een verstandelijke handelswijze beter dan een gevoelsmatige, maar dan komt het acteur talent naar boven wat weer ontevredenheid met ons inner geeft.
Beroepsmatig tussen zakenmensen zal dit vaak voorkomen, doordat de winstbelangen zoals het scoren voor het bedrijf of superioren voorrang heeft.
Daarom wordt het steeds moeilijker om onszelf te zijn bij belangen die een prioriteit hebben voor toekomstperspectieven door genomen verantwoordelijkheden.
Iedere begaafde intellectueel op deze aardbodem weet dat in de sociale gemeenschap onze houding tegenover anderen hun wederkerige opstelling en handelswijze beïnvloed.
Van daaruit zal er een formidabele sympathie of ingetogen relatie ontstaan waarbij beiden de innerlijke waarde ervan zullen voelen zowel bij een goede als slechte indruk.
Onszelf stompzinnig te gedragen ten opzichte van anderen is toch nergens voor nodig, dat zal bij niemand een goede impressie achterlaten alleen maar kwellingen.
Daarmee kunnen we nooit een vertrouwend of vriendschapsrelatie opbouwen en zullen eerder gehaat dan geliefd worden met het adopteren van een duivels karakter.
Het hebben van een goede gedragslijn heeft een zeer groot belang in onze levensloop en zal veel invloed hebben op het verzamelen van relaterende contacten.
Onberispelijk en respectvol omgaan met anderen geeft hun het gevoel wat wijzelf van hen verwachten, zodat het onszelf en anderen zal bekoren met een goed gevoel.
Ook problemen om het snel te sussen of uit de weg te gaan, want moeilijkheden maken is voor kinderen en verstandeloze volwassenen en geeft ontevredenheid.
Ook al kunnen we het klaarspelen om te winnen of tenminste in onze gedachten zullen er bij moeilijkheden altijd wonden ontstaan die daarna tijd nodig hebben om te helen.
In hoogsteigen persoon ons zo gedragen of dat we in de spiegel tegen onszelf praten, zodat we begrijpen dat stemverheffingen of kwaadaardige woorden verkeerd overkomen bij anderen.
Ons jawoord geven is het ook nakomen op een eerlijke en faire manier, want beloften maakt schuld en dat kunnen we voor onze opbouwende reputatie niet gebruiken.
Wanneer we in de spiegel kijken moeten we iemand zien waar wij innerlijk trots op zijn en niet een boze geest waarbij we geschokt raken.
De kwelduivel voor anderen zijn geeft geen innerlijke rust, maar de vriendelijke hulpvaardige filantroop zijn is bevredigend voor een ieder zijn behoefte.
Ben triomfantelijk in iedere weerspiegeling.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Moed hebben om het maximale objectief uit ons leven te halen,

Moed hebben om het maximale objectief uit ons leven te halen

Moed hebben om het maximale objectief uit ons leven te halen

Moed hebben om het maximale objectief uit ons leven te halen,

 

Een doel najagen zal het beste uit ons innerlijke zelf halen, blijven streven naar het beste in ons leven zal genoegdoening scheppen bij het behalen ervan.
Uit onderzoeken is gebleken dat de meerderheid van de bevolking liegt wanneer de vraag word gesteld “of het goed met hen gaat” dat is erg veel op een bevolkingsgroei van meer dan 7.000.000.000.
Niet eerlijk zijn tegenover onszelf en anderen betekent dat we niet tevreden zijn en dat geeft een erbarmelijk gevoel van ontmoediging.
Bij een examen verkeerde antwoorden geven geeft onvoldoendes, maar in het dagelijkse leven veroorzaakt liegen ongeloofwaardigheid en verlies van vertrouwen.
Enkelen kunnen denken dat ze slim zijn om anderen voor te liegen, maar vergeten dat die anderen ook verstand hebben en niet allemaal gek zijn, dus de waarheid volgt wel.
Alles kan altijd slechter of beter gaan in het leven maar door tevreden te zijn met wat er vandaag is, dat kan ons het welbehagen geven wat wij vandaag nodig hebben.
Verbeteringen zijn altijd welkom, maar dat zal niet vanzelf gaan daar moet geestelijke en lichamelijke energie in gestoken worden met het geloof in onszelf.
Iemand of iets waar we geen vertrouwen in hebben, moeten we onze energie niet aan gaan verspillen dat gaat een mindere kans van slagen met succes opleveren.
Allemaal kunnen we natuurlijk ons leven verbeteren met meerwaardigheid, waar een ieder in onze omgeving voordelen van heeft.
Maar de voornaamste persoon zijn wijzelf met het grootste voordeel daarvan, waardoor er een respectvol wederkerend woord en houding is van onze metgezellen.
Voor alles wat wij willen verbeteren moet er moeite gedaan worden ongeacht wat, ik weet nog goed de woorden van mijn Vader “het geld ligt op straat”.
Desniettegenstaande moeten we dan niet thuis blijven en voor het raam gaan zitten en de voorbij komende auto’s gaan tellen, want dan komen we geen stap verder.
Erop uit gaan en harder werken met krachtinspanningen of intellectueel verstand gebruiken door contacten te leggen of op zoek gaan naar de juiste plaatsen voor kansen te vergroten.
Er zijn zoveel perspectieven voor een vooruitgang als wij daar zelf pogingen vooraleer willen doen met nieuwe ideeën en kansen te zoeken en die te benutten.
Alles moeten we aanpassen aan onze eigen behoeften, maar de klok staat niet stil en tijd zal onze vijand zijn als die beperkt is voor iets extra’s of verbeteringen.
Als we ergens niet tevreden mee zijn en onszelf beterschap wensen in de spiegel is het niet verstandig om dan in de badkuip te gaan liggen.
Daar zullen we niemand nieuw ontmoeten en met afwachten verstrijkt er kostbare tijd die we beter goed kunnen investeren en op zoek gaan naar nieuwe activiteiten.
Vaak hebben we een standaard dagindeling en daar zijn we zo aan gewend dat een verandering verwarring zou kunnen brengen, doordat we buiten onze cirkel geraken.
De meeste tijd komt dit door onzekerheid dat we het niet beter kunnen in onze gedachten, maar als we niet bevredigend zijn moeten we veranderingen aanbrengen in ons leven.
Weltevreden is juist de kracht in ons leven om blijmoedig te zijn, zodoende is het onverstandig als wij niet voldaan zijn om in dezelfde cirkel te blijven rondhangen.
Stap eruit en ontdekt de andere kant waar we verheugt opstaan en weer gaan slapen.
Het ogenblik dat we datgene gevonden of bereikt hebben waarmee we tevreden zijn is het niet meer gemakkelijk om ons te breken.
Moed hebben om het maximale objectief uit ons leven te halen, verstand zit tussen de oren, laten we het gebruiken door onze gevoelens te volgen met een goedkeuring.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Indien het geluk in ons hart net zo warm is als zonnestralen,

Indien het geluk in ons hart net zo warm is als zonnestralen

Indien het geluk in ons hart net zo warm is als zonnestralen

 

Indien het geluk in ons hart net zo warm is als zonnestralen

 

Liefde is een belangrijke vertegenwoordiger en bouwsteen in ons leven.
Samen iets opbouwen volledig vanuit ons hart op de boulevard van geluk.
Door geluk en hartstocht zal liefde ons samen laten blijven.
Onze harten zullen ineenvloeien door onze verliefdheid.
Versterkende liefde zal daaruit resulteren en ineensmelten voor ons beiden.
Beiden zullen we daar van genieten zowel volledig profiteren.
Altijd zal de liefde overwinnen in tegenspoed met vrede en geeft een intense welvarendheid.
Voorspoed samen bereiken voor een beter bestaan op aarde.
Een extensie op deze planeet met overlopende liefde in onze harten.
Onze harten zijn daarbij volledig toegewijd voor genoegdoening aan elkaar.
Zonder elkaar zou het leven geen zin meer hebben en er een leegte ontstaan.
Wanneer we niet samen zijn voelen we het gemis van de ander en dat verwekt nostalgie.
Wij tezamen zijn twee handen op één buik met dezelfde wensen en gevoelensdrang.
Vlinders in onze buik voor elkander is een gelukwens en begeerte waar een ieder naar verlangt.
In onze gedachten is er bijna geen plaats meer voor wat anders en we denken voortdurend aan elkaar.
We worden ongeduldig en willen nergens meer op wachten om er te zijn voor mekaar.
Het lijkt of onze droom wens is vervuld en dat wij zijn bestemd voor elkaar.
Andere namen of liefdespartners willen mijn ogen en oren niet meer zien of horen.
We zijn in het bereik van elkaar doordat er is gekozen zonder daarover te hoeven blozen.
De tijd zal komen dat wij alles gaan bekrachtigen en zullen gaan trouwen.
Waarna we onze liefde hebben bevestigt op papier en een liefdevolle toekomst op ons wacht.
Geen enkele persoon zal ons daarbij kunnen helpen dit moet allemaal vanuit ons hart ontstaan en met liefde worden bestempeld.
We zullen elkaar zoenen nadat er een ja woord is gegeven en wij onze levensverbintenis getekend hebben plus bij elkander de ringen geëmotioneerd hebben aangedaan.
Eensgezind in harmonie is er een overeenkomst getekend waar we samen in geloofden en die hopelijk nooit meer verbroken word.
Dit kan ons beiden rust, vrede en welvaart geven in het eindeloze leven totdat we gescheiden worden van tafel en bed door …….
Door de emoties op deze dag zullen we alle twee weten en voelen waar ons hart naar heeft verlangt en met zekerheid vanaf die dag wettelijk verbonden zijn met mekaar.
Waar de mogelijkheid bestaat dat we kunnen uitbreiden of al met meerderen in de family zijn met dezelfde naam.
Dat is voor velen een streven en vereiste, maar niet iedereen heeft het geluk aan zijn zijde om zijn stamboom te vermeerderen.
De liefde van onze kinderen kan niemand ons geven en is onschuldig en gemeend met een eindeloze weg die soms veel obstakels kent maar niet afneemt door de af te leggen afstand.
Liefde is niet alleen maar het gesproken woord maar heeft een innerlijke betekenis met behoefte, tekortkomingen, emoties, verdriet en blijdschap.
Eerlijkheid zal alles overwinnen en we dienen alles te doen zoals het hoort.
Door dik en dun zijn we vrouw en man in goede en slechte tijden zijn wij een team om mekaar te steunen.
Elkaar trouw blijven in woorden en daden, waarbij alle afspraken worden nagekomen zonder twijfel voor een uitstekend huwelijk.
Totdat overlijden ons lichamelijk loskoppelt van elkaar, maar in de ziel van de overblijvende persoon zal de liefde verspreid worden op de begrafenis.
Op voorwaarde dat we dit mogen meemaken en voor elkaar uitverkorene zijn waarmee we het geluk hebben ontmoet en daarmee alles goed hebben gedaan.
Zo hebben onze nabestaanden een beter inzicht over eerbied en volharding van karakter met principes die resulteren in voldoening met een beter bestaan.
Vasthoudend aan de huwelijkse voorwaarden en het volgen van een levensweg met regels en respect.
Gesteund door elkaar is dat te bereiken in eenparigheid om tussen de regels door te blijven lezen en unanieme compromissen te sluiten waar beiden het over eens zijn, dat maakt het leven weer echt.
Niet te verbergen, dat heel de wereld of een persoon kan vergaan, maar dat innerlijke liefde alles laat bestaan.
Indien het geluk in ons hart net zo warm is als zonnestralen, zal de zon dagelijks voor ons schijnen.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Financiën onverantwoord laten rondcirkelen kan goddeloosheid openbaren,

Financiën onverantwoord laten rondcirkelen kan goddeloosheid openbaren

Financiën onverantwoord laten rondcirkelen kan goddeloosheid openbaren

 

Financiën onverantwoord laten rondcirkelen kan goddeloosheid openbaren

 

Financiën onverantwoord laten rondcirkelen kan goddeloosheid openbaren

Geld kan een alternatief bieden voor veel dingen, maar niet alles is te koop.
Contanten onverstandig verwerven of uitgeven kan de groeiende wortel van kwaad zijn die zal ontstaan in het voortbestaan in ons alledaagse leven.
Het gevaarlijke schuilt in de materie dat ieder levend menselijke wezen het nodig heeft en door egoïstische hebzucht ook wil bezitten.
Helaas of gelukkig is niet alles met geld te bemachtigen, maar sommigen of mensen in nood hebben er alles voor over, zodat de manier waarop ze het incasseren niet meer uitmaakt.
Ofschoon het terecht of on gerechtelijk verkregen wordt maakt hen niet meer uit, respect of schaamtegevoel is verdwenen, want ze willen uit de zorgen geraken of kapitaal hebben.
Vele criminelen hadden eerst voordat ze een misdaad hadden begaan een normaal justitieel inkomen, maar dat was niet genoeg voor de aangenomen levensstijl.
Wanneer we van een broodwinning genieten, maar niet over een stelselmatig uitgaven plan beschikken kan het wel eens verkeerd gaan bij teveel uitgaven.
Belanden we in een spiraal of cirkel waarin we onze debet verplichtingen niet meer kunnen vervullen en het uitstaande bedrag bij wanbetaling verhoogt word.
Bij een ongelukkig geval komt er een deurwaarder aan te pas met nog meer kosten of wacht er gevangenis straf op ons, waarmee ons dagelijkse leven word verstoort.
Het moment dat we schuldeisers in onze levenswandel ontmoeten is er al een verstoorbaar feit door onszelf gepleegd en die willen schikkingen met rente.
Onszelf in de nesten gewerkt door verbintenissen niet na te komen, waarna er schulden ontstonden die de schaduwzijde van onze betrouwbaarheid laat zien.
Een intelligente persoon wil niet te hebberig zijn en zal een stapje terug doen daarmede misschien de totale lasten te kunnen overzien en betalen.
Door meer verdiensten met werken te creëren of om bezittingen te verkopen en uitstaande schulden in te lossen of om een lening af te sluiten die de lasten verhoogt.
De ondoordachte individu gaat respectloos en schaamteloos op clandestiene manieren zijn problemen of hebzucht oplossen, wat eens ongunstig zal aflopen.
Als er hebberigheid plaatsvindt dan is het echte kwaad geschied bij een sterveling met een aangenomen delinquente denkwijze.
Bij deze personen heeft respect, eerlijkheid of eerbaarheid totaal geen waarde en is er maar één intentie en dat is een ander zijn bankbiljetten en bezittingen binnenhalen.
Zulke personen hebben geen gewetenswroeging, medelijden, troost of schuldbesef met wat ze bij een ander aanrichten, zij zien het als een succesvolle zegepraal.
Ze kunnen beter acteren als een film acteur, en hun innerlijke karakter zullen wij nooit beproeven alles is gemaskerd met geheimen en mythologisering door onwaarheden.
Goede en slechte tijden, zoals geld zijn schaduwzijde heeft bij niet te trotseren hebberigheid en ontoereikbaarheid in nood kan het een zachtmoedige kat veranderen in een kwaadaardige leeuw.
Cash kan een grote schuldige zijn in ons leven voor het kiezen van een levenspad tussen goed en kwaad, weet er beheerst mee om te gaan en leef niet boven ons niveau of onze afkomst.
Financiën onverantwoord laten rondcirkelen kan goddeloosheid openbaren, maar het kwaad zal nooit winnen van gerechtigheid in een vredelievend mensenleven.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Bevattingsvermogen verkrijgen door nieuwsgierigheid en leren,

Bevattingsvermogen verkrijgen door nieuwsgierigheid en leren

Bevattingsvermogen verkrijgen door nieuwsgierigheid en leren

 

Bevattingsvermogen verkrijgen door nieuwsgierigheid en leren,

 

Wanneer een ieder nou eens met dezelfde IQ (Intelligentie Quotient) geboren zou worden was de levensbeschrijving over het leven veel makkelijker te begrijpen.
Ongelukkigerwijs is dat niet zo en is er een veelvuldig verschil bij de Intelligentie meetingen van individuen op latere leeftijd ongeacht hun afkomst.
Na de geboorte moesten we alles nog leren en hebben onze ouders alle moeite gedaan om ons zoveel mogelijk bij te brengen over hun ervaringen en cultuur.
Voor het merendeel onder ons is dat gelukt en zijn wij in onze jeugd door nieuwsgierigheid en levenslessen van onze Vader en Moeder of anders.
Volwassen geworden in uitstekende kinder jaren.
Hoe meer we geïnteresseerd en opdringerig we over iets waren des te sneller het te leren was, door de gegeven of verkregen leerstof over dat onderwerp.
Als we iets niet mochten of het gevaarlijk was werden wij gelijk op onze vingers getikt of door fouten en gebreken werden wij gelijk bestraft met de gemaakte vergissing.
Leergierig zijn geeft duidelijk aan wat er kan gebeuren bij een toepassing ervan, wij ontdekken direct de gevolgen van voordelen of nadelen.
Onze nieuwsgierigheid zal ons de wijsheid opleveren of ons aantonen dat we het een tweede keer beter anders of niet meer moeten doen door de getoonde waarheid.
Een geboren baby met een genetische of hogere intelligentie kan mogelijk worden geacht maar het wijsheidgehalte kan veranderen en worden vergroot door nieuwsgierige belangstelling in iets.
Nieuwsgierigheid kan soms ergerniswekkend en gevaarlijk zijn voor een ander, maar geeft ons een vermeerdering van geleerdheid en bekwaamheid door de te weten gekomen ervaring.
Indien we tot op zekere hoogte van iets een impressie gekregen hebben willen we er alles over weten en zodoende moedigen wij ons denkvermogen aan door deze kennisgeving.
Zo starten we een ontwikkelingsfase met een leerproces, doordat het constant in onze gedachten en dagdromen zal tevoorschijn komen als een vereiste tot het voortbrengen in de realiteit.
We zijn in een cirkel terecht gekomen in onze gedachten waar moeilijk uit te komen is door onze verlangens en zal onze drang naar actie te ondernemen vergroten tot in daden.
We hebben niet altijd de mogelijkheden om onze droomwens in vervulling te laten gaan door omstandigheden, maar ze zullen altijd weer op komen in onze gedachten.
De kennis die wij opdoen in onze gedachten of dromen zijn onze extra troeven en geeft ons die aanvullende krachtinspanning om eraan te beginnen voor het bemachtigen van resultaat.
Een aanvangstijd bepalen en daarmee toetreden tot onze dagdroom en idee zal het aangrijpingspunt zijn waarbij we de deugdelijke kennis moeten hebben over deze materie waarna wij dat hiermee verder kunnen ontwikkelen door praktijk ervaring.
Onze curiositeit heeft ons geestvermogen in werking gezet en signalen naar de hersen gestuurd om het plan uit te werken met het bevattingsvermogen hoe alles gaat.
De hartspier zal verder zijn werk doen om onze wensen te bevredigen door nieuwsgierigheid en het bevattingsvermogen te versterken met geestelijk vermogen.
Om met een problematieken substantie onze dagelijkse onkosten te kunnen voorzien waarvan de voorkeur vanuit ons hart is genomen en heeft gewonnen is een geluk.
Iets doen vanuit het hart waar wij volledig in geïnteresseerd zijn voortkomende door onze nieuwsgierigheid is een verloop om het problematieke fundament te voltrekken.
Bevattingsvermogen verkregen door nieuwsgierigheid en leren, is iets dat we kunnen uitvoeren met een glimlach die dagelijks weer terug zal verschijnen door het animo.
Nieuwsgierigheid is de emotionele dimensie van levende wezens die de aanleiding geeft tot verkenning, onderzoek, en leergierigheid.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru