Monthly Archives: September 2016

Elkaar gedachteloos niet begrijpen kan disharmonie bezorgen,

Elkaar gedachteloos niet begrijpen kan disharmonie bezorgen

Elkaar gedachteloos niet begrijpen kan disharmonie bezorgen

 

Elkaar gedachteloos niet begrijpen kan disharmonie bezorgen,

 

Miscommunicatie creëert onenigheden, het is aan alle betrokkenen om dat op een verstandige manier te beëindigen.
Door misplaatste handelingen van anderen kunnen we verbouwereerdheid raken en ons ongemakkelijk voelen door deze situatie.
Dit heeft ons een opdonder gegeven in de geloofwaardigheid en zekerheid door de onverwachte manoeuvre.
De perplexiteit heeft ons verrast met wat we ervaren op dat tijdstip en misschien hoeft het niet zo bedoeld te zijn en is het niet moedwillig, maar toch.
Het heeft een opschudding teweeggebracht in onze gevoelens en directe gedachten waar van de nasmaak niet rechtstreeks te verwerken is en emoties voortbrengt.
Misschien is het wel een misverstand en daardoor zien wij het gelijk negatief met een verhoogde bloeddruk en emotioneel aangetast te zijn. dus probeer kalm te blijven.
Temperamentvol kunnen we dan wel meteen in de aanval gaan, maar dat is niet goed voor onszelf en de zenuwen het is beter om eerst om een verklaring te vragen.
Door onbegrip ontstaan de meesten relatieproblemen en dat is helemaal nergens voor nodig als alles op een rustige manier verklaard word waarom dat gedaan of gezegd is.
Met vragen en antwoorden kunnen we oplossingen creëren, we hoeven niet verlegen te zijn of bang als we ontbinding willen over een slecht gevoel.
Wij kunnen terughoudend zijn en onze mond houden en het opkroppen in onze geest maar dat is het onverstandigste want het heeft pijn gedaan in onze ziel.
Gelijk actie geeft op zo’n moment een definitieve beslissing over wat er gebeurd is en dan weten beiden partijen ook waar ze aan toe zijn met elkaar.
Samen bespreken over wat er zich heeft voorgedaan zal uiteindelijk opheldering geven en een toelichting met bewijs van wat er zich heeft afgespeeld met de reden.
Betreurenswaardig is het als een goede relatie wordt verbroken door wanbegrip waardoor er een verkeerd denkbeeld in het leven word geroepen met negatieviteit.
Terwijl deze relatie het niet verdiend om op deze wijze te worden beïnvloed en beëindigt of voortgezet met negatief denken over elkaar.
Een kennisgeving over wat er is gebeurd zal alles uitleggen waarom dit ten uitvoer is gebracht en door communicatie met elkaar zal alles weer normaal zijn of juist niet.
Maar dan weten in ieder geval beiden kanten waarover en waarvoor dit zo is voorgevallen met een heldere reden, waardoor het vreedzaam opgelost kan worden.
Of bij negatieve redenen kan er gelijk een streep worden gezet door de relatie als wij vinden dat er onterecht te werk is gegaan.
Iedere loyale burger weet dat vaak de tong sneller praat dan het hart door de ingeving, maar in een eerlijke relatie kan elk onderling probleem uitgepraat worden.
Samen sterk, verenigd onverslaanbaar, daarmee zijn we instaat om bergen te verzetten en zal iedere onenigheid op een vriendschappelijke manier opgelost worden.
Het zal voor ons geen moeilijkheden creëren, maar ons juist de kracht geven om de relatie nog sterker te maken door de gezamenlijke verbinding met meer vertrouwen.
Wij allemaal hebben een andere manier van denken en dat kan soms wrijvingen geven door dat we elkaar niet goed begrijpen maar als het hart op de goede plaats zit is er altijd een hereniging mogelijk.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Advertisements

Bij geboorte zijn wij al het mooiste succes van onze ouders,

Bij geboorte zijn wij al het mooiste succes van onze ouders

Bij geboorte zijn wij al het mooiste succes van onze ouders

Bij geboorte zijn wij al het mooiste succes van onze ouders

 

Vanaf dan kunnen we alleen nog maar falen als wij gebreken hebben of lui zijn om te leren en wij de elementaire grondbeginselen van het leven niet in acht willen nemen.
Onze ouders zullen er alles aan doen om ons de beste opvoeding te schenken en opleidingen te laten volgen als een voorbereiding voor te leven in de samenleving.
Onze leefwijze in de maatschappij is van zeer belang, omdat daar onze toekomst ligt en we goed moeten communiceren met onze medemens en wetten en plichten opvolgen.
De beste tijd in ons leven is onze jeugd waar we nog onschuldig zijn en niet te veel besef hebben over wat er zich allemaal afspeelt in onze omgeving en de wereld.
Waarbij ook alles voor ons wordt gedaan en we eigenlijk bij terug te denken een luizen leven hadden waar alles maar gewoon was door ons dagelijkse ritme.
Later krijgen we te maken met eigen levensonderhoud en dan starten we ons te realiseren wat onze ouders allemaal hebben doorstaan en gedaan.
Vaak moesten we luisteren naar preken die we maar onzin vonden en zich steeds maar weer herhaalden, omdat we niet wouden luisteren en eigenwijs waren.
Hoe energieker we zijn in ons alledaagse leven met actie des te groter is de kans om te slagen in iets en het niveau te bereiken waar we ons tevreden bij voelen.
Regelmatig bezig zijn creëert gewoon meer kansen om ons te kunnen handhaven boven de gemiddelde levensstandaard, maar als we liever lui dan moe zijn betekent dat kansloos.
Activiteiten geven onszelf ook meer ambitie om bij dingen die we leuk vinden betrokken te zijn en geeft een stimulerend gevoel met behoefte naar meer.
Ook hebben we dan iets om handen wat wij graag doen en daar ziel veel van gaan houden bij een behaald succes,
Dat is een plus teken en iets zodanigs extra dat een mens nodig heeft in zijn leven voor voldoening te verkrijgen met blijdschap.
Succesvol zijn geeft nu eenmaal belangstelling en trekt geïnteresseerde mensen aan wat hun ook weer aanmoedigt om beter hun best te doen met wat ze zien.
Doordat het hun laat zien dat bijna alles mogelijk is als we maar energie en moeite willen opofferen om ons doel te bereiken en dit kweekt goodwill onder de mensen.
Feitelijk is de verantwoordelijkheid voor het merendeel bij onszelf en waartoe wij in staat zijn door daadkracht te willen verrichten en daar ook plezier in hebben.
Natuurlijk moet er ook het geluk zijn dat wij geen lichamelijke tekortkomingen hebben en het geestelijk niveau met middelen om dat te kunnen samenbrengen.
Iedereen die bereid is om te werken en te leren met de daarvoor benodigde lichamelijke energie zal een eerdere kans van slagen hebben dan de gemiddelde burger.
Eigenwijs met koppigheid is tegendraads en jegens het levenssysteem, iets beginnen zonder faalangst en met positieve inzet is al een grote vooruitgang naar beter.
Toegevend zijn met een onbewogen houding in de samenleving zoals we bij onze geboorte onschuldig waren, zullen ons de juiste beweegreden onderwijzen van de mensheid.
Onontkoombaar is dit een invloedrijk gegeven om te weten wat er in anderen hun gedachten omgaat om zo te kunnen plaatsen waarom ze bepaalde handelingen doen.
Ben eerlijk tegenover onszelf en kijk met trots in de spiegel, geef anderen niet wat we zelf ook nooit willen ontvangen, breng het ten uitvoer in vrede en met trots.
Als wij al deze facetten uit de levenscyclus opvolgen dan zal de natuur ons niet laten falen en al het noodzakelijke doen om ons dat succes toe te wensen wat wij verdienen.
Degenen die openhartig en niet lui zijn zullen altijd een stapje voor hebben op anderen en de kans op een standvastige toekomst.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Ieder kan onjuist starten en bij besef zijn leven herstellen,

Ieder kan onjuist starten en bij besef zijn leven herstellen

Ieder kan onjuist starten en bij besef zijn leven herstellen

 

Ieder kan onjuist starten en bij besef zijn leven herstellen,

 

Ons verleden komt niet meer terug, maar we kunnen er wel later mee geconfronteerd worden.
Alles wat we goed of verkeerd hebben gedaan kunnen we nu vanaf vandaag alleen nog maar keurig rechtzetten naar smetteloosheid.
Hoe goed of slecht het was doet wel degelijk terzake, als we een slechte reputatie hebben maar bij het inzien ervan en te onderkennen zijn we al een stap verder.
Vandaag kunnen we dan opnieuw starten en ons leven compenseren tot een beter persoon waarmee we onze kansen vergroten door anderen hun harten te herwinnen.
Een fatsoenlijk en goed gedrag wordt overal geaccepteerd en daar zijn altijd positieve kanten aan verbonden door de vertrouwensrelatie en het naleven van oprechtheid.
Elke intelligente individu kan dat begrijpen en daar zijn les uit trekken dat met loyaliteit te gehoorzamen aan die levensstijl en we zo een nieuw leven kunnen beginnen.
Het zal tijd kosten om iemand zijn vertrouwen terug te winnen, maar eerlijk zijn is de reden om een goede blijvende toekomst te creëren.
Iets forceren gaat bijna altijd verkeerd dus verplaats ons eigen in een ander zijn terechte denkwijze met wantrouwen en neem de tijd om onszelf te bewijzen.
Keulen en Aken zijn ook niet in één dag gebouwd dus geef anderen de tijd die zij nodig hebben en heb zelf ook oneindig geduld met iedereen.
Vertrouwen is de basis van en in iedere relatie.
Dus als wij het krediet kunnen terugwinnen met iedereen in onze naaste omgeving en hun al tevreden zijn en het accepteren is dit een goede vooruitgang.
Zonder water is een boom ook niets, slechts als het al zijn voorzieningen heeft voor te groeien zal hij over de jaren jaren oersterk zijn en moeizaam te verwoesten.
Datzelfde is zo met ons als wij een goede reputatie hebben met respect en vertrouwen zal het niet gemakkelijk zijn dat anderen daar invloed op kunnen uitvoeren.
Als we eerst het spoor bijster waren en nu het levenslicht weer zien is alles in ons eigen vermogen om daar iets mee te doen voor een rein leven.
Door doorzettingsvermogen te tonen en onze vertrouwensband met eerlijkheid tonen zal dit anderen doen beseffen dat we het menen en zijn omgeslagen naar een deugdelijk mens.
Onszelf met anderen vergelijken of meten is een onverstandige keuze, daar moeten we onszelf niet door laten beïnvloeden, want iedereen heeft een andere achtergrond en kansen.
We moeten zelf keuzes maken en ons doel uitkiezen en daarvoor gaan, we zijn nooit te oud om te leren of voor veranderingen.
Overdenk alles eerst goed wat we met ons leven willen of ervan verwachten en wetende dat eerlijkheid op de lange duur altijd wint, als we dat bevatten pas actie ondernemen.
Iedere omwenteling hoeft geen vervolmaking te zijn, alleen als wij er zelf tevreden en overtuigt van zijn, zal dat het begin van een nieuwe levenswijze zijn.
Onze volledige inzet en volharding zal door iedereen aanvaardbaar zijn doordat wij laten zien dat we weten dat we vele dingen voorafgaand verkeerd hebben gedaan.
We hebben geleerd van de voorbije jaren waar we misschien onaangename verrassingen hadden door ons karakter en handelingen, maar dat is nu voorbij.
Voor en tegenspoed zal er altijd zijn in ons leven, maar het slechte pad volgen geeft geen gemoedsrust of voldoening op de lange duur en creëert alleen maar vijanden.
De voorgaande jaren behoren tot de geschiedenis over onszelf, iedere verbeterende nieuwe start voor onszelf is een vooruitgang met toekomstmogelijkheden.
Niets is zo veranderlijk als ons eigen leven, dus wees een intellectueel met verstand.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Perfectie is te bereiken door overtredingen en vergissingen,

Perfectie is te bereiken door overtredingen en vergissingen

Perfectie is te bereiken door overtredingen en vergissingen

 

Perfectie is te bereiken door overtredingen en vergissingen,

 

Er is niemand in de wereld met volkomen volmaaktheid, wel zijn er personen die denken dat te zijn afgeleid aan hun voorkomend gedrag tegenover anderen.
Individuen die leren van hun fouten zijn op weg naar de superioriteit.
Vergissingen en afdwalingen die door vertrouwend misbruik zijn begaan kunnen ons een betreurenswaardig en terneergeslagen aandoening geven met spijtgevoelens.
Maar als we daar eens aandachtig een overpeinzing van op maken weten wij dat er verkeerd is gehandeld en het een harde les is geweest die ons sterker maakt.
Om progressie is het leven te bemachtigen moeten we blijven leren met vallen en opstaan en deze fout als lering zien.
Want “Zonder lijden, zal er geen winst zijn” zowel Materialistisch als fysiek.
Laat het een waarschuwing zijn en onderrichting zodat we niet meer in herhaling vallen met hetzelfde onderwerp en zo uit de moeilijkheden blijven bij de volgende keer.
Zo’n levenservaring moeten we zien als een schenking en leerproces, omdat wij op dat ogenblik niet helemaal realistisch en helder nadachten en op intuïtie handelden.
Als we verder geen karakterfouten fouten zijn en we hebben fatsoenlijkheid en welgemanierde gedragingen dan zal dat voor onszelf en anderen voldoening gevend zijn.
Iedereen tevredenstellend maken is onmogelijk maar als we bij imperfectie het toe kunnen geven.
Dit met een welgemeende verontschuldiging zal dat normaal gesproken worden geaccepteerd door ieder intelligent persoon.
Bij materiële zaken heeft er zich misschien de kans voorgedaan dat wij door onze eigen blunder iets gaan verliezen en dit maakt ons scherp in het vervolg.
Opzettelijk zal een eminent volle burger niet snel iets incorrects doen, maar niemand kan ontkennen dat wij allemaal afwijkingen hebben en soms abuis zijn.
Dit komt zelfs in de beste Families voor ongeacht hun afkomst niveau of importantie het is een menselijk natuurverschijnsel dus het overdonderd een ieder.
Allemaal krijgen we met hindernissen en welgezinde tijden te maken en die moeten we juist respecteren om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.
Tenslotte is het de voortzetting en mogelijkheid van ons leven met het voldoen aan eindresultaten die doorslaggevend zijn en meetellen voor onze toekomst.
Dus als we door “vallen en weer opstaan” dat kunnen bemachtigen met een goede afloop zal er welbehagen zijn bij elke individu met een glimlach.
Alles wat er ongewenst is voorgevallen in het verleden dat moeten we vergeten en daar zal ook niemand over reclameren als er vandaag iets beters getoond word.
Een eerherstel van gemaakte collaborerend heden in het verleden en dit laten zien vandaag zal volwassenheid en professionaliteit aantonen met een blijdschap bij iedere betrokkenen.
Onopzettelijk maakt iedereen wel eens een fout en dit geeft ons onomstotelijk de kans om daar waardevol en later toepasbaar met een verbetering gebruik van te maken.
Niemand hoeft zich te generen voor gemaakte fouten wij brengen ze allemaal tot stand en niemand is daar van vrij gewaard en met een gesproken excuus kan dat verholpen zijn.
Echter alleen als we ervan leren heeft het een consequentie gehad op ons leven met het besef dat er de volgende keer anders gehandeld of gereageerd moet worden.
Door zulke ervaringen goed in onze oren te knopen en niet te vergeten kunnen we bij correct in te grijpen een toekomstige ontwikkelingsgang in ons leven tegemoet zien.
Perfectie is te bereiken door overtredingen en vergissingen, als wij de ontplooiing ervan als een geschenk zien en het ons sterker maakt door intellect en een correctie.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

Ieder hart bezit duisternis zelfs wolken verbloemen de maan,

Ieder hart bezit duisternis zelfs wolken verbloemen de maan

Ieder hart bezit duisternis zelfs wolken verbloemen de maan

Ieder hart bezit duisternis zelfs wolken verbloemen de maan,

 

Beoordeel de mens nooit op zijn uiterlijk, redengevend kan dat een extraordinaire verrassing voor ons teweegbrengen.
Doordat er niemand in iemand anders zijn hart of portemonnee kan kijken, dus dat kan velen verbazen als iemand een bepaalde levensstijl aanneemt, omdat zij zich daar goed bij voelen.
Die levenswijze en uiterlijk geeft hun een bepaald image voor anderen hun zienswijze, maar dat wil helemaal niet zeggen dat wat er word gezien en daarover gedacht ook zo moet zijn.
Moeilijkheden worden nooit aan de grote klok gehangen of over de daken geschreeuwd, dus dat is iets dat niet snel getoond of over gesproken zal worden.
Over het algemeen wil iedereen zich graag groter voordoen dan het in werkelijk is en bij moeilijkheden probeert iemand zich te verschuilen en groot te houden terwijl hun hart treurt en diep terneergeslagen is.
Alleen aan de personen die we echt vertrouwen kunnen we openlijk zijn en alles vertellen anders lopen we de kans dat onze vuile was buiten gehangen word door overdreven roddels.
Wanneer ons leven wordt geleid door roddelpraat en het zich van kwaad naar erger voortvloeit met gebruik van een ander zijn tong dan is het kwade geschied voor ons.
Als onze woorden verdraaid worden naar ongeoorloofde en valse informatie zal het voor velen leedvermaak zijn en zij verspreiden het graag met een glimlach.
Sommigen zullen het niet geloven als ze ons kennen en dan medelijden tonen en proberen om te helpen, maar het is al in een kwaad daglicht gezet en op zeker al funest voor ons.
Een ieder heeft goede en slechte tijden zowel mentaal als financieel dat is nu eenmaal zo in een mensenleven, we zijn allemaal wel eens hulpbehoevend.
Degenen die op zulke kwetsbare ogenblikken daar zijn moeten we respecteren en trots wezen dat we vrienden of goede familie hebben waar we op kunnen steunen.
Dit kan uiteenlopen van financiële of emotionele waarden waarbij een ieder zijn bijdrage kan leveren aan onze bedroefdheid en geestelijke gemoedstoestand.
Op die verschrikkelijke en ontroerende momenten zijn wij onszelf niet meer door de emoties en niet meer wetende hoe we ons daaruit moeten verlossen.
Deze negatieve periode moeten we zo snel mogelijk weer omzetten in een positieve atmosfeer anders zal er psychisch iets breken in onze gesteldheid.
Een oplossing zal ons weer optimistisch laten denken en is een glimlach weer te zien op onze gelaatsuitdrukking na een zenuwachtige periode die niet leuk was.
Er zal altijd licht zijn aan de andere kant van de tunnel en de soep word nooit zo heet gegeten als dat het word opgediend.
Dus verlies nooit ons zelfvertrouwen en geloof in oplossingen hoe moeilijk het soms ook kan zijn in het dagelijkse leven er is altijd een uitweg of compromis beschikbaar.
Na regen komt er eerst een regenboog met zonneschijn of een storm met veel wind maar de balans naar goede weersomstandigheden zal altijd weer terugkeren.
Daar moeten wij altijd in blijven geloven en niet van afwijken alles is een kwestie van tijd overwinnen.
Zoals donkere wolken de maan verbloemen zullen er altijd duistere kanten in ons hart verschijnen waar wij eerder om zullen huilen dan lachen.
Maar heb er geloof en vertrouwen in dat goede tijden altijd weer zullen terugkeren na slechte periodes.
En dat morgen alles weer anders kan zijn en we weer zonlicht zien na een goede nachtrust onder het maanlicht.
Het leven is gewoon onvoorspelbaar.

 

Save

Innerlijke rust geeft energie om ons doel sneller te bereiken,

Innerlijke rust geeft energie om ons doel sneller te bereiken

Innerlijke rust geeft energie om ons doel sneller te bereiken

Innerlijke rust geeft energie om ons doel sneller te bereiken,

 

Ons intrinsiek irriteren aan iets wat er ongevraagd gebeurd bij onszelf of omgeving is soms onnodig, omdat wij daar geen zeggenschap of invloed in hebben.
Wij zouden die dingen graag anders zien, want het lijkt nutteloos te zijn, maar onze autoriteit is daar niet toereikend voor en hebben geen beïnvloeding daarop.
Daarmee verstoren we alleen maar onze eigen gemoedsgesteldheid in ergernis terwijl wij machteloos zijn om daar stappen tegen te ondernemen.
Iedere actie, opmerking of uitlating waar wij energieke kracht in steken zal teniet worden gedaan en geeft ons frustraties en emotioneel pijn door de afgang.
Het komt er op neer dat het water naar de zee dragen is zonder enige verandering of zeggenschap daarin te behalen.
We kunnen ons een voorstelling maken over hoe het anders te doen en waarom wij dat willen maar dat zal totaal geen zin hebben zonder bevoegdheid.
Deze onderwerpen of mentale houdingen veroorzaakt door mensen dienen wij onze tijd en energie niet aan te verspillen doordat het geen bestaansreden geeft.
Een doorslaggevende uitwerking zullen we nooit kunnen overhandigen er zal altijd alleen maar hoop zijn die ons leven een minderwaardigheid zullen toespelen.
Wij kunnen er onszelf alleen maar mee verlagen in onze ziel, want we willen heel graag veranderingen aanbrengen of zien maar er is geen enkele mogelijkheid.
Onszelf daar mee bemoeien is iets waar we nooit geen overeenstemming mee zullen scoren en zal leiden tot innerlijk onrust met psychische impact geestelijk.
Koelbloedig blijven met een snelle beslissing voor onszelf dat we het gevecht niet gaan winnen is de beste remedie tegen dit soort onstuitbare levenservaringen.
Misplaatste uitlatingen of handelingen vanuit onze innerlijke opwelling zullen een weerspiegeling geven die ten nadelen zal zijn door onze zwakke positie in deze.
Onze mening of weerwoord tegen dit voorgevallen gespreksthema of probleemveld is doelloos en geeft een vruchteloos eindresultaat.
We zullen de controle en misschien respect verliezen door onze opstelling die aanvallend zal overkomen en terecht gezien met het oogpunt op nutteloosheid.
De gevolgtrekking en verklaring voor dit soort ondervindingen is dat het onverstandig is om tegen iets in te gaan waarin wij bij voorbaat kansloos zijn.
Zoiets geeft onszelf onzekerheid doordat we niet kunnen slagen in wat wij graag zouden willen en worden afgeleid van iets waar we wel in kunnen vooruitkomen.
Dat zijn dan contraproductieve verrichtingen die ons niet vooruit helpen maar een trauma kunnen bezorgen met innerlijke onrust.
Een snelle beoordeling over kansen ofwel wat goed en slechte invloed heeft op onze gesteldheid is een verstandig besluit en van daaruit handelen.
Onze innerlijke rust is zeer prominent om intensieve doelen te bereiken, dus laat het niet verstoren door onmacht en maak een inschatting over wat het belangrijkste is.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

Natuur is dynamiek en heeft een ongekend belang in ons leven,

Natuur is dynamiek en heeft een ongekend belang in ons leven

Natuur is dynamiek en heeft een ongekend belang in ons leven

Natuur is dynamiek en heeft een ongekend belang in ons leven,

 

Leven op de aardglobe zonder de giften van de natuur is niet mogelijk, als eerste punt te noemen, iedereen zou sterven zonder het inademen van lucht.
Ook het grootste gedeelte van ons lichaam organisme en aardbol bestaat uit natuurlijk water dus zonder H2O in de wereld waar zou dat dan toe leiden?
Water zorgt eigenlijk voor de balans in ons organisatieorganisme en op de Global.
Het bepaald alsmede ook de vochtigheidsgraad in de lucht door het verdampte water die tegelijkertijd zorgt voor de regen, sneeuw of andere weersomstandigheden.
De natuur regelt eigenlijk het klimaat voor onze samenleving op zo’n uitstekende manier en balans dat wij daar allemaal profijt van hebben en frisse lucht kunnen in ademen.
Mensen zijn er zich vaak niet van bewust hoe goed dat alles in de natuur is geregeld met de luchtgesteldheid en de meeste personen zijn daar vaak niet dankbaar genoeg voor.
Want door onverantwoord om te gaan met de natuur zoals vervuilingen en onnodig gebruik van voorzieningen die Moeder Natuur ons geeft kan later fataal voor iedereen zijn.
Omdat die persoon op dat ogenblik denken niets te verliezen en alleen maar bezig zijn met hunzelf en er niet direct mee geconfronteerd worden, want de natuur is sterk genoeg denken ze misschien.
Maar op de langeduur niet als wij zo doorgaan om met meerderen het luchtruim en aarde te vervuilen zal er een verandering gaan plaatsvinden tegen onze gezondheid.
Wanneer dat zal plaatsvinden weet niemand maar het zal werkelijk te laat zijn.
Dan zal er pas over nagedacht worden over het algemeen en is actie daartegen bijna onmogelijk en te laat.
Mens eigen is dat het bijna met alles zo is, niet tevreden zijn met wat we hebben totdat we het verliezen en beseffen dat we een geschenk uit de hemel zijn kwijtgeraakt.
Bijna iedereen wil altijd meer en wil nergens geen rekening mee houden alleen genieten van de profijten en zo min mogelijk onkosten maken of lichamelijke energie er aan verliezen.
Iets overbelasten en zeker de natuur is altijd verkeerd we moeten zuiver te werk gaan, niet met vervuilingen voor winst belangen dat blijft zeker niet goed gaan.
En we moeten onszelf gewoon ook goed realiseren dat velen het veel slechter hebben dan ons en daarmee dan zelfs nog wel eens gelukkiger zijn dan ons.
Heb het bevattingsvermogen dat we zuinig moeten zijn op onszelf en dat het doorslaggevend is om de natuur te beschermen met ons doen en laten als een leidersfiguur.
In onze gedachten moeten we beseffen dat wanneer Moeder Natuur aangetast is wij daar ook de dupe van zullen zijn en onze gezondheid beneden pijl zal dalen.
Natuur kan onze psychische gesteldheid en lichaamskracht met een positieve invloed verbeteren door heldere lucht te kunnen opsnuiven.
Natuur is onze drijfveer en een hartbrekende juweel waar ons lichaam levensbehoefte naar heeft, onze bezittingen zijn alleen maar rijkdom in het leven.
De moeilijkheid is dat het allemaal maar zo gewoon is geworden voor ons.
Dat de natuur zijn werk doet en we onszelf alles maar kunnen veroorloven en dan onverantwoord iets kunnen dumpen.
Als we het leven naar waarde inschatten weten we dat we door Moeder natuur tot stand zijn gekomen, zo belangrijk is dus Moeder Natuur.
Als wij dan niet willen herkennen dat onze Vader, Moeder en Moeder Natuur drie van de belangrijkste elementen zijn in ons leven en we zonder hun er niet waren.
Wanneer we die zouden verliezen is daar geen vervanging meer voor mogelijk en geeft het een leegte in onze ziel, dus wees respectvol in het leven en toon waardering.
De natuur heeft de kracht om ons geluk of verdriet te geven, dus wees er zuinig op.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

Save

Save

Save