Monthly Archives: August 2016

Is het zuiver als we een oordeel vellen en niet in hun schoenen lopen?

jan-jansen-easybranches-quotes-153-denken-citaat-nederlands-citaten-en-levensverhalen.jpg

Is het zuiver als we een oordeel vellen en niet in hun schoenen lopen?

 

Over anderen oordelen is zo makkelijk zelfs als we ze niet eens kennen, dan verzinnen we maar wat en hebben een geloofwaardig verhaal voor de geïnteresseerden die luisteren.
Iets horen, lezen of zien over een ander geeft immers gesprek ruimte en maak ons misschien wel interessant bij anderen of juist niet?
Tegenwoordig lijkt het wel of de mensen geen dialoog stof meer hebben en starten dan maar over anderen te praten.
Meestal word het dan ook nog eens flink overdreven met aanvullende woorden om hun verhaal krachtiger over te laten komen bij de luisteraars.
Dus wat hun vertellen over een ander in onware woorden gaat dan een eigen leven leiden met een buitensporig resultaat.
Wanneer het al door meerdere monden vertelt is geeft het een zwaar verkeerde indruk tegenover anderen over dit individu of zaak.
Er is bijna helemaal geen waarheid meer aangekoppeld maar het verhaal zit vol met leugens.
Daardoor wordt vaak iemand zwaar benadeeld in zijn persoonlijkheid zonder enige reden.
Wij moeten ook goed beseffen dat dezelfde persoon die praat over anderen tegen ons, daarna met anderen mensen praat over ons.
Dus eerst benadelen ze een ander en daarna word er over ons geroddeld in dezelfde vriendenkring.
Laten we daar maar eens goed over nadenken wat voor consequenties dat heeft in een vriendencirkel.
Slecht roddelen over personen, terwijl ze er niet bij zijn en hun eigen niet kunnen verdedigen is gebaseerd op oneerlijkheid en crimineel.
Onze standpunt over iets geven of levenservaringen uitwisselen is normaal met of tegenover bepaalde personen.
Dit is ook iets wat we nooit kunnen tegenhouden, want iedereen is vrij voor zijn meningsuiting,
Alleen vertel dan de totale waarheid waarmee we ze altijd de kans geven om zich te kunnen verdedigen met een eerlijk vonnis.
Het indrukwekkendste aan dit is dat de meeste kletsmajoors iets door vertellen vanuit geruchten of zelf iets verzinnen.
Zonder dat er enige waarheidsgetrouwheid in de vertelling van het gedane verslag zit.
De bel horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt, is meestal het geval of iemand die zichzelf schoon wil praten van strafbare feiten.
Vooroordelen op de uitspraken van anderen is makkelijk, maar om de precieze waarheid te weten en uitzoeken is verstandiger.
Hoe en waarom iets zo gelopen is, zal zeer oordeelkundig zijn voordat we kunnen oordelen over iets wat er zeker is gebeurd.
Niet nadenken over de gevolgen om van een “mug een olifant te maken”
En dan daarmee anderen te duperen in hun persoonlijke of zakelijke leven, is eigenlijk een criminele gedachtengang.
Samenspannen met mensen die zulke praatjes rondstrooien voor eigen winst belangen geeft nadelige uitwerkingen voor een ieder.
Een andermans levensboek lezen kan een duister verhaal zijn.
En om daarover te oordelen zonder dezelfde tocht of in zijn schoenen te hebben gelopen met dezelfde levenservaringen.
Zou volkomen oneerlijk en niet reëel zijn en de verteller en oordeler zou dan een onzuiver geweten tonen.
Om vertrouwen te winnen door te roddelen en bliksem met storm toe te wensen aan anderen is zo minderwaardig.
Bergopwaartse visie is om zonnestralen voor iedereen toegankelijk te maken dat zal meer voldoening aan een mensenleven geven.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

Advertisements

Het leek eerst onmogelijk maar het is bestaanbaar gemaakt,

Het leek eerst onmogelijk maar het is bestaanbaar gemaakt

Het leek eerst onmogelijk maar het is bestaanbaar gemaakt

Het leek eerst onmogelijk maar het is bestaanbaar gemaakt,

 

We leven in een universum dat binnen dergelijke haalbare tijd bijna alles mogelijk is, alleen naar boven vallen is nog niemand gelukt.
Maar vrijwel alles wat wij in onze gedachten hebben kunnen we volbrengen tot in de realiteit met trots.
Door de nieuwe technieken en strategieén is enigzins ieder doel haalbaar en bereikbaar voor een geprononceerde prijs en tijd.
De toepassingen in de technologie zijn oneindig geworden en daarmee word het onmogelijke mogelijk gemaakt in een tijdsbestek.
Technisch en praktisch is er ontzaglijk veel veranderd in de loop der jaren door de onmetelijke en gigantische hulp van computer software.
Onuitvoerbaar, zouden ze eigenlijk al uit het woordenboek kunnen verwijderen, want u met deze ontwikkeling vooruitgang is alles haalbaar.
Ergens in of op onze wereld loopt er altijd wel een genie rond die de juiste formule of constructie in zijn gedachten heeft.
Wat vandaag in onze gedachten opkomt zijn anderen misschien al jaren eerder mee aan het werk gegaan.
Terugdenkend in de tijd en de vergelijking met nu is een ongelofelijk groot verschil, vergelijk alleen maar de infrastructuur in onze geboorteplaats..
Het is gewoonweg fabelachtig hoe snel onze waardevolle tijd voorbij gaat en vanalles waarmee wij weer in aanraking komen overtreffend veranderd blijkt te zijn.
En er lijkt geen einde aan te komen het blijft maar doorgaan, iets wat eerst uitgesloten was word nu aan de lopendeband gemaakt.
Er zijn alleen maar ontwikkelingen aan de gang met een progressie, het lijkt wel of er geen beperkingen meer zijn.
De infrastructuur en architectuur, weg en groenvoorzieningen, noem het maar op, er is voortdurend een ontplooiing met een vooruitgang.
Soms lijkt het wel of we in een sprookjeswereld leven waar alles in te zien is, ook wat we eerst in documentaires en films zagen is nu realiteit geworden.
Iedere keer maar weer vaststellen dat er waarheidsgetrouw niets meer ondenkbaar is en tekenfilms zich ontwikkelen tot feitelijkheden.
Ons leven is in het onmogelijke waar alles wordt mogelijk gemaakt door de mensheid.
Eenieder die capaciteiten bezit, geen angst tussen zijn oren heeft en wil leren om vooruitgang te behalen kan zijn grenzen verleggen.
Het leek eerst onmogelijk maar het is bestaanbaar gemaakt door een mens zijn wijsheid.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

De verbluffende en neerslachtigheid in een mensenleven,

De verbluffende en neerslachtigheid in een mensenleven

De verbluffende en neerslachtigheid in een mensenleven

 

De verbluffende en neerslachtigheid in een mensenleven,

 

Tijdens de opvoeding door onze ouders leren en beseffen wij op welke manier en hoe wij ons moeten gedragen in de maatschappij.
Bij het opgroeien worden wij door ondervindingen in de sociale samenleving niet altijd geconfronteerd met wat wij geleerd hebben.
Waardoor wij steeds vaker van de ene verbazing in de andere ontsteltenis belanden meestal zonder enige schaamte te zien.
Er is meer levendigheid mogelijk gemaakt door hervorming van de sociale levensstijl.
Die blindeloos of kritiekloos word geaccepteerd in onze gemeenschap en door velen als normaal worden gezien.
Diegenen die het er niet mee eens zijn houden verstandelijk hun mond door de opkomende agressie die heerst onder de bevolking.
De oplettendheid van de overheid aan de burgers als gevolg van onderlinge problemen in de ministerraad en landsbestuur voor landsverkiezingen doen geen goed aan beschaving van het volk.
Ook de mindere aandacht van de meeste ouders door de opgelopen levenskosten en tijd die besteed moet worden aan banen.
Geeft de ontplooing aan het gedrag van kinderen geen goed en worden maar aan hun lot overgelaten of door verschillende personen opgevoed.
Waar ouderen in hun jeugd verbazingwekkend tegenaan keken is nu de normaalste relatieomgang van de wereld zonder schaamtegevoelens.
Velen schaamden zich toen voor hun fysionomie of levenswijze doordat die door anderen niet zomaar geaccepteerd werd.
Voor sommigen was het gewoon een natuurverschijnselen, omdat ze zo werden opgevoed in hun cultuur.
Nu is dat allemaal maar gewoon en is het voor de meerderheid een hedendaagse gewoonte geworden zoals in de natuur.
De levensstijl en gedragingen van de meeste mensen is snel veranderd het is de contemporain tijdzone.
Het is een verandering in tijd en eenieder is daar zo vrij in als een vogel, om zelf te beslissen voor het opvolgen van de moderne levenswandel.
Ons levenslicht is daarbij om iedereen in zijn eigenwaarde te laten, want hun verandering is niet aan ons om daar over te oordelen.
Om onszelf gelukkig te voelen moeten we ons eigen innerlijke gevoel volgen en dat doen zonder opgelegde grenzen van anderen.
Een leven zoals onze gedachten en hart dat ingeeft en goedkeurd, niet door een gewoonte of verhaal van een ander te volgen zonder bewezen feiten van de werkelijkheid.
Als we dat genotvolle zintuig nog niet gevonden hebben gewoonweg blijven doorzoeken totdat het gelukzalige gevoel gevonden is.
Het nastreven en het vinden van de levenslustige innerlijke impressie zal welvarendheid en gelukzaligheid teweegbrengen in ons fundamentele leven.
Met vrijheid en vrije tijd in een unieke levensstijl.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

Opoffering in onze maatschappij geeft voldoening en profijt,

Opoffering in onze maatschappij geeft voldoening en profijt

Opoffering in onze maatschappij geeft voldoening en profijt

Opoffering in onze maatschappij geeft voldoening en profijt,

 

Het zal ons leven meer inhoud geven en zinvoller maken als we een ruggesteun voor anderen kunnen zijn.
Bij ondersteuning aan de maatschappij helpen we iedereen en als de kaars bij anderen brand kunnen wij ook genieten van het kaarslicht.
De klok blijft tikken aangezien dat de tijd niet stil staat en iedere seconde die een uurwerk slaat zal nooit meer terug komen en is over en uit.
Vandaar dat wij goed moeten begrijpen dat we iedere minuut goed moeten benutten met genot en opgetogenheid.
Met in onze gedachten een vooruitgang voor de toekomst zonder ellende.
Zodat wij achteraf niet hoeven te treuren doordat we het onjuist besteed hebben.
Aangemerkt dat tijd voor iedereen is gelimiteerd tot 24 uren per dag en niemand weet wanneer zijn laatste uur zal slaan.
Daaruit blijkt dat wij beter kunnen genieten van iedere oogwenk en alle tijd die wij krijgen bruikbaar, dienstelijk en pragmatisch spenderen.
De tijd doorbrengen voor een verbetering van de maatschappij lijkt soms verloren tijdsruimte te zijn maar dat is bijwijlen verkeerd gezien.
Door anderen te helpen kunnen wij hun gedragslijn constateren in hun doen en laten van handelswijze en optreden, wat een voordeel is.
We kunnen deze vrije tijd ook toekennen aan onszelf om vervolgens ernaar te streven om ons tevreden en gelukkig te voelen.
Wat vanzelfsprekend onbetaalbaar cruciaal is en van levenbelang is in onze levensloop.
Het mooiste is om de tijd zo te kunnen combineren met iets waar wij zelf veel plezier aan beleven vanuit ons hart.
Een wens die iedereen graag in vervulling ziet gaan is om datgene te doen waar zij ook nog eens hun levensonderhoud mee voorzien.
Toepasselijke en behulpzame dingen doen waar wijzelf de beste innerlijke gevoelens bij hebben dat geeft ons de vergenoegdheid.
Goedkeuring van anderen of die nu bevordelijk of onnuttig zijn in hun gedachtengang is geheel zinloos als wij er ons goed bij voelen.
Verstandig is om ons tijdsbestek gebruik te maken van tevredenstellende inspanningen waarvan wij gelukkig worden.
Meningvol iets ter hand nemen is waar het leven omdraaid of het nu een opoffering is voor een ander of onszelf dat maakt niet uit.
Met offers kunnen we doorgaans financieel niets in de wacht slepen maar dat is helemaal niet voornaam in een mensenleven.
Goede gevoelens zullen ons inspireren voor een rijkelijk leven met veel vreugdevolle tijden en een gemeende glimlach.
Aangezien wanneer de zon eerst in ons hart schijnt voelen wij de warmte van de zonnestralen op iedere plaats waar wij zijn in de wereld.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Wie heeft er geen begeerte naar welvaart

Wie heeft er geen begeerte naar welvaart

Wie heeft er geen begeerte naar welvaart

Wie heeft er geen begeerte naar welvaart,

 

Op weg naar succes, is starten op een vertrekpunt om de uiteindelijke doelstelling te willen bereiken.
Bijvoorbeeld: Beginnende bij het zien van een open landschap met alleen maar zand.
Direct komt er in onze gedachten op om de akker zo te bewerken dat de grond rijp genoeg is om er een bloemenweide op te telen.
Daarna kunnen we beginnen met de zaden te zaaien en de bloemen te kweken op de gezonde grond delen.
Wanneer het bloemenveld begint opbloeien is dat niet alleen maar een schitterend gezicht.
Echter zullen we ook trots zijn waarmee een ontspannen en kostbaar gevoel aan ons geven zal worden.
Door naar de akker te kijken en het opkomen van de bloemenzee te zien met al die prachtige kleuren.
Verwerven wij een opgelucht en naar tevredenheid een gemoedsstemming met de ontroering van blijdschap.
Omdat wij op dat moment een koper kunnen zoeken en laten komen kijken om een aanbod op de bloesem te doen.
Dat zijn van die voldoening gevende aangelegenheden waardoor we inspiratie krijgen naar meer.
En zo kunnen we plannen ontwikkelen en uitstippelen om ermee door te gaan doordat het zegevierend is afgelopen door onze inzet.
Als wij volledig geïnteresseerd zijn in iets vanuit ons hart is het verstandig om er dan vol hunkering mee te beginnen.
Het zal dan gemakkelijker zijn om het tot in een succesvol niveau te brengen door gedrevenheid en aandacht.
Wij zullen er dan ook geheel op gefocust zijn zonder daarvan te worden afgeleid of interesses te krijgen voor andere dingen.
Volstrekt en nauwlettend beginnend met een startpunt en een genomen doelwit.
Geeft ons meer zekerheid en opleving om de behoefte naar een goede afloop te vergroten en het zo strategisch te willen verkrijgen.
Onze eigen geestdrift is van groot belang in dit verlangens proces en resultaten kunnen dat alleen maar versterken.
Met uitstekende inspanningen moet dat dus ons streven zijn om het tot stand te brengen.
Wilskracht zal er voor nodig zijn en nooit de hoop opgeven wat veel energie van ons vergt.
Dit is de enige manier wat in de loop der tijd bevrediging aan ons zal geven met winstgevendheid ook voor onze levensleer en levensstandaard.
Met hongerig te zijn naar succes is de tijd aangebroken om met genoeg inspiratie onze uiteindelijke doelstelling te gaan bestrijken.
Als wijzelf iets willen veranderen in ons leven voor het zien van mooie kleuren moeten we positief zijn en niet twijfelen en er gewoon voor gaan.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

&nbsp

Save

Standvastigheid en nooit opgeven is onze gratificatie,

Standvastigheid en nooit opgeven is onze gratificatie

Standvastigheid en nooit opgeven is onze gratificatie

Standvastigheid en nooit opgeven is onze gratificatie,

 

Standvastigheid en nooit opgeven is onze gratificatie.

Doorzettingsvermogen kan ons begeleiden naar buitengewone groeicapaciteiten met wonderbaarlijke resultaten.
Daarmee kunnen we dan eer toonbare eindoverwinningen behalen.
Iets zodanig als dat een volhouder altijd wint is niet altijd waar of zeker, maar onze kansen worden op zeker toegenomen door volharding.
Een grootste vereiste is dat wij genoeg kernvermogen hebben over de materie en de tijd krijgen met het vermogen om het te blijven volhouden.
Wij moeten alles afdwingen door eigen wilskracht en vastberadenheid om het te laten uitmonden tot in een goede gevolgtrekking.
Door dat te doen kan alles uitlopen tot grotere prestaties en groeicapaciteiten die dan daaropvolgend aan ons worden overhandigd.
Ten gevolge van onze uiterste hardnekkigheid is het mogelijk om een uitschieter te zijn en over de kans beschikken zo in het opperste te komen.
Randvoorwaarde is om onbuigzaam te zijn bij het bepalen van een doel, want dat is de basis sleutel tot ieder succes.
Er is een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en houvast nodig om onze doelen in het leven te bereiken.
Dit kunnen we dan eventueel weer overbrengen op anderen die in onze voetsporen kunnen treden en het vervolgen.
Bij het zien van verkregen resultaten zullen ze worden gemotiveerd, gestimuleerd en aangemoedigd.
Iedereen wil graag scoren en werken met een vooruitzicht op een goede toekomst en het zijn alleen maar de succesvolle resultaten die tellen.
Daarom moeten we altijd blijven voorbereiden en doorgaan met trainen zowel leren om daarmee een steentje te kunnen bijdragen voor grandioze zeges.
Zo kunnen we intensief geconcentreerd met indrukwekkende optimisme eventuele herzieningen aanbrengen voor een verheffing.
Evenals daar waar het nodig is een vervolmaking aanbrengen wat een inspiratie voor anderen zal zijn bij het ontdekken van vooruitgang.
Onverzettelijkheid zal ons alle faciliteiten bieden wat er in ons vermogen ligt.
Daarbij zullen anderen ons een tegemoetkoming aanreiken wat voor ons onbereikbaar is door een betaling of samenwerking.
Daarna een waardering van anderen ontvangen is dan ook niet onaannemelijk.
Om reden dat zij onze ontwikkelingsgang in de praktijk zien die word uitgevoerd met een krachtveld gericht op presteren.
Wat inhoudt en zowel invloed heeft dat aankomende aanbiedingen die zullen worden voorgeleid.
Niet kansloos zijn maar kans hebben zich te ontspinnen en worden toegekend door de triomfantelijke werkwijze en uitwerkend resultaat.
Heb onophoudelijk vertrouwen in iets waar we onverschrokken in geloven voor verbetering van onze toekomst.
Want dat geeft ons de overdreven duurzaamheid en zelfverzekerdheid op een unieke krachtige vooruitgang en uitschieter.
Glorieuze overwinningen zullen voortdurend alleen dan maar behaald kunnen worden.
Met voorwaarde dat wij de potentie volbrengen om door te gaan met een krachtige inspirerende en begeleidende onbuigzaamheid.
Omwille van standvastigheid en nooit op te geven ontvangen we een gratificatie.
Een ander zijn succes kan een droomvoorbeeld voor ons zijn om in dezelfde of verbeterende voetstappen te willen lopen.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

Save

Save

Onze gedachtengang en uitersten beheersen geeft spectaculaire energie.,

Onze gedachtengang en uitersten beheersen geeft spectaculaire energie

Onze gedachtengang en uitersten beheersen geeft spectaculaire energie

 

Onze gedachtengang en uitersten beheersen geeft spectaculaire energie.,

 

De beschikking en controle over alles in ons lichaam hebben is een gelukkige buitenkans en het verstandigste en machtigste in dit leven.
Met de kans om ons dat te kunnen permitteren kunnen we daarmee ons uit de problematieke affaires consolideren.
Dat lijkt en is natuurlijk een onhaalbare zaak om dat geheel honderd procent te kunnen volbrengen.
Bezwaarlijk kunnen wij wel het beste verstandig zijn en vroegtijdig iets termineren als wij zien aankomen dat het uit de hand gaat lopen naar incorrectheid.
Door voortijdig stappen te ondernemen kunnen we een dilemma voorkomen.
Een waarschijnlijkheid is ook om de plaats van het probleemveld te verlaten.
Door zo afscheid te nemen van een twijfelachtig en kwestieuze complicatie die dan niet meer aanvechtbaar zal zijn.
Zo termineren en verhinderen we een beginstadium van een uiteenlopende moeilijke en emotionele verwikkeling.
Geen verdere moeilijkheden door een bijdetijdse beëindiging daarvan en zo kunnen we dan daardoor niet meer in een benard schouwspel terechtkomen.
Om het dan daarna over de daken te gaan schreeuwen is geen aanbevelenswaardige raadgeving.
Door anderen in een disharmonie te betrekken wat wijzelf bijtijds hebben kunnen afbreken is de slechts denkbare oplossing.
Het verspreiden kan er zelfs voor zorgen dat er de kans bestaat om het alleen maar erger ie laten worden.
Aangezien er een alternatieve vermoeden kan optreden met een nog slechtere afloop door verkeerde gedachten.
Dat was de “absoluut negatieve gedachten over het leven” nu gaan we beginnen iets te lezen met een positieve impact.
Als iets ons ten deel valt en onze belangstelling opwekt is het nooit te laat om daarop in te gaan volledig met medewerking van onze innerlijke gevoelens.
Er is altijd nog tijd genoeg in ons leven om aan een nieuwigheid te beginnen, want er is geen tijdslimiet of leeftijd gebonden aan iets.
Alleen als we iets willen wat prestatie gevoelig is kunnen we souplesse of conditie tekort komen door onze leeftijd de rest kunnen we leren.
Toch kunnen we een poging wagen en niet eigenwijs zijn als we inzien dat het onhaalbaar of zinloos is en dan ermee ophouden.
Iedere kans moeten we altijd aangrijpen als we wensen hebben die we graag willen vervullen
Iets volbrengen wat wij in onze gedachten hebben en nog niet uitgevoerd hebben is gemakkelijk, maar de praktijk spreekt anders.
Op tijd stoppen wanneer we eraan beginnen is een grote vereiste ingeval het niet haalbaar is voor ons.
Om zodoende geen lichamelijke beperkingen op te lopen die een nadeel aan ons kunnen geven in de toekomst.
We moeten weten hoe te beheersen en ons eigen bij machte te houden met een geestelijk inbreng.
Zo ons verstandelijk bedwingen zowel te behoeden voor een onaangename lichamelijke voortzetting van het leven.
Als wij acties in onze gedachtewereld en uitersten kunnen controleren en accepteren zal ons leven een stuk gemakkelijker zijn.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save