Monthly Archives: June 2016

Synergie is de oprechte manier van interactie om smaak toe te voegen aan ons leven

Synergie is de oprechte manier van interactie om smaak toe te voegen aan ons leven

Synergie is de oprechte manier van interactie om smaak toe te voegen aan ons leven

 

Synergie is de oprechte manier van interactie om smaak toe te voegen aan ons leven,

 

Er is niets makkelijkers als iemand in een royale positie is en op een hoger level kunnen functioneren door meer macht en intelligentie met de benodigde contacten om anderen te gebruiken voor eigenbelangen.
Maar hoelang gaat dat duren, want hoe verstandeloos en erg anderen een persoon op dat moment ook nodig hebben, zullen er ook weer andere tijden komen.
Een mensenleven kan namelijk zeer snel veranderbaar zijn in negatieve en positieve zin, dus anderen misbruiken is kortzichtig denken en duurt zolang totdat het kan, maar is niet eeuwig.
Vriendschappen en relaties ontstaan door uiterlijk vertoon, respect en liefde zo zullen we bij wangedrag al deze mooie dingen verliezen, daardoor veranderd het aanzicht en eerbiediging.
Het is voor iedere persoon een kwestie van tijd om daar achter te komen en dit zal dan hun ogen doen openen met nieuwe gedachten die voor ons allemaal verschillend zullen zijn.
Dat heeft te maken met ons temperament en intelligentie hoe we daar dan weer mee omgaan
Zodat er zo gereageerd kan worden waarmee we niet direct bij continuïteit de verliezer hoeven te zijn maar een plan terug kunnen voorbereiden voor gelijkwaardigheid te verkrijgen met onze tegenstander.
Dit is geen gemakkelijke of vredelievende opgave en kan zeer emotionele tijdstippen veroorzaken maar kan een zeer efficiënte uitwerking hebben.
En het “is een koekje van eigen deeg geven” op dezelfde manier zoals hun ons benaderd hebben.
De genius persoon zal anders denken en zuinig zijn op iedere relatie met een stap vooruit denken in de toekomst.
Zoals coöperatie waar een samenwerkingsverband en win-winsituatie is voor beiden.
Dat zal liefde, respect en waardering geven met een samenwerkingsvoordeel waar iedereen mee gebaat is en daar het nut van inziet.
Daar waar vragen en antwoorden direct toepasbaar zijn.
Utiliteit zal ervoor beiden partijen zijn waardoor elke vorm van toepasbaarheid zijn bruikbaarheid en pluspunten.
Tentoongesteld aan een doelgericht leven met een zonnige zijde voor eenieder.
Als we smaak aan het leven willen toevoegen is synergie de enige oprechte manier van interactie voor een vreedzame existentie.
Ben anders en loop niet met de kudde mee, maar kies voor de rechtvaardige kant in het leven.

 

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

Advertisements

Wonderen bestaan op plaatsen waar innerlijke liefde Is,

Wonderen bestaan op plaatsen waar innerlijke liefde Is.

Wonderen bestaan op plaatsen waar innerlijke liefde Is.

 

Wonderen bestaan op plaatsen waar innerlijke liefde Is,

 

We weten allemaal hoe belangrijk liefde is en hoe het ons leven kan veranderen.
Het is zelfs zo dat zonder liefde het leven weinig zin meer heeft, want iedereen heeft waardering en een schouderklopje nodig voor nieuwe energie en moed.
Op plaatsen waar liefde en waardering is voelen wij ons meer thuis en ontspannen.
Iedere gelegenheid waar samenhorigheid en sfeer hangt daar voelen wij de warmte van vriendschap en het om elkaar bekommeren met gevoelens.
In die omgevingen willen we graag iedere keer terug keren met bij aankomst al een goed gevoel.
Wij kunnen er dan ook openlijk over blijven praten dat daar de vreugde hangt die we nodig hebben om ons gelukkig te voelen.
Daar gebeuren wonderen voor onze glimlach met blijdschap onder mensen die allemaal aardig en vrolijk zijn.
Iedereen straalt liefde uit en openbaart zijn karakter naar elkaar met adembenemend sprekende woorden die klinken en aanvoelen met als doel vriendschap.
Aanwezig zijn op deze plaats is een ongelofelijk en wonderbaarlijke belevenis die ons datgene geeft waar iedere persoon zich in de wolken zal voelen.
Het is een locatie waar bewegingsvrijheid vanzelfsprekend is en iedereen elkaar accepteert zoals ze zijn, waar genegenheid en zorgzaamheid normaal is.
Omdat iedereen weet dat we elkaar nodig hebben en als we verenigt de handen bij elkaar steken en onze gedachten verenigen tot liefde allemaal tezamen.
Dan weten we dat op deze plaatsen mirakels kunnen gebeuren doordat er liefde heerst en iedereen daar is voor gezelligheid en een glimlach.
Laat wonderen niet ontgaan in ons leven en geef anderen fijne gevoelens om nog meer liefde terug te ontvangen.
Doe alles vanuit ons hart en we zullen het gevoel hebben om boven de wolken te zweven als een gelukkige en trotse persoon.
En niet met het geluid van de olifant om een mier weg te blazen, maar als de mier met grotere kracht als een olifant.

 

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Laten wijzelf de architect zijn van ons eigen leven,

Laten wijzelf de architect zijn van ons eigen leven

Laten wijzelf de architect zijn van ons eigen leven

 

Laten wijzelf de architect zijn van ons eigen leven,

 

Een architect is een wonderbaarlijke en zeer interessant beroep, krijgt een plattegrond met de maten en plattegrond voor architectuur van het land met de wensen van de opdrachtgever.
Vul het dan allemaal maar in met een precisie van millimeters en verschillende verdiepingen of ingedeelde oppervlaktes.
Zo is het ook met ons leven, we hebben een bepaalde levensstijl aangepast aan het fortuin of inkomen wat we hebben en als we daar van afwijken komen er problemen.
En “wie niet waagt, wie niet wint” klopt zeer zeker maar als we teveel wagen kunnen we ook niet meer winnen.
Maar daarna krijgen we meestal geen tweede kans om iets opnieuw te proberen.
Een overschrijding van ons budget zal alle verdere kansen ontnemen als het verkeerd gaat en zijn we alles wat we al hadden of was opgebouwd misschien kwijt.
Daarom is een goede analyse erg verstandig en als we dat in handen geven van een ander.
Kan er een mogelijkheid ontstaan doordat het geen eigen financiën zijn dat het verkeerd gaat door roekeloosheid of prestatiedrang door dingen te forceren.
Vertrouwen is goed controle is beter dus de eindbeslissing word aangeraden om altijd zelf te doen of in overleg.
Hard werken is de ouder van ons succes, ons leven moet niet te veel afhankelijk van anderen zijn.
Daardoor kunnen we het toezicht op het geheel verliezen en als dat gebeurd is het al te laat en kunnen we onze verantwoordelijkheid niet meer garanderen en dat is een verlies.
Alles wat er verkeerd gaat door anderen in ons leven, omdat wij ze vertrouwden en onze verantwoordelijkheden aan hun hebben overgedragen blijven wij nog steeds de eind verantwoordelijke van hun beslissingen.
Dus de beslissingen die werden genomen worden niet verweten aan anderen maar aan de persoon die daar de eindverantwoording voor heeft.
Wees verstandig en blijf altijd de architect van ons fortuin en leven (toekomst).

 

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

De beproeving in het leven zal ons alleen maar verbeteren, dus ben er niet verbitterd over.

De beproeving in het leven zal ons alleen maar verbeteren, dus ben er niet verbitterd over

De beproeving in het leven zal ons alleen maar verbeteren, dus ben er niet verbitterd over

 

De beproeving in het leven zal ons alleen maar verbeteren, dus ben er niet verbitterd over.

 

Het leven zit vol met verrassingen en daar worden wij allemaal mee geconfronteerd eenieder op een andere manier, dit geeft kansrijke ervaringen waar we onze levensles mee leren.
Daarbij zijn leuke en bittere gewaarwordingen die wij zullen moeten ontmoeten waardoor ons humeur een ommezwaai kan maken en dat onze dag kan maken of breken.
Beter is om alles vanuit een positief perspectief te bekijken doordat van iedere gebeurtenis er een nieuwe levensweg voor ons opent.
Elke belevenis is een nieuwe ondervinding en experiment waar wij van leren en daarna weten hoe daarmee om te gaan in de toekomst.
Eigenlijk is het dan nog niet zo slecht om veel mee te maken en ons eigen daar iedere keer weer uit te redden met een goed resultaat.
Daardoor zijn we steeds wijzer geworden en “door schade en schande word men wijzer” word er beweerd en dat is ook zo.
Op de beklagenswaardige momenten waar wij eerder een sterke schouder en medelijden nodig hebben, maar dan verdere tegenslag ondervinden krijgen wij te maken met de hardheid van het leven.
Dat er eigenlijk net zoals in de natuur geen genade is en dat we geheel op onszelf aangewezen zijn om dat te overleven als het er echt op aankomt tussen leven en dood zodat er keuzes gemaakt moeten worden.
Op deze amerij leren we de kernpunten van de mensheid en hoe hard en onrechtvaardig het soms kan zijn, maar een ieder zijn streven is om dit te overleven dus is het een harde lering.
Een onderrichting die ons moraal laat krijgen en laat zien waar we zelf voorstaan als het echt noodzakelijk is en die alleen maar vooruit denkend is en geen terugweg kent.
Daar kunnen we verbitterd over zijn, maar elke bitterheid in ons leven zal een beproeving zijn om te verbeteren en perfectioneren met de kans op verrijking die een tegenactie kan geven voor een interactionistische perspectief.
Natuur accepteert ons en we zijn één we kunnen onszelf in leven houden alleen maar in en van Moeder natuur.

 

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Positief denken in het leven.

Positief denken in het leven.

Positief denken in het leven.

 

Positief denken in het leven.

 

In ons leven zijn er zoveel dingen die onbedoeld door bepaalde onverwachte omstandigheden verkeerd kunnen gaan.
En natuurlijk daardoor gaan er ook veel dingen verkeerd in ons leven op een onaangename manier en geven hartenleed.
Op zo’n moment kunnen we daar heel troosteloos of kwaadaardig om worden maar dat zal niets aan de situatie veranderen.
We kunnen in de put gaan zitten of geraken.
Maar moeten er dan ook weer uit zien te klimmen om verder te gaan met ons leven.
Dus is het erg goed als wij ons eigen kunnen beheersen en er dan positief over te gaan denken met een gepaste oplossing.
Iedereen weet dat het niet gemakkelijk is en kunnen er zelf soms ook problemen mee hebben, maar dat is een deel van het leven.
Er negatief op reageren, lost niks op en kan het allemaal alleen nog maar mentaal en psychisch erger maken.
Het zal eerder meer moeilijkheden veroorzaken met de situatie dan oplossen en dat zal nog niet het aller ergste zijn.
Wij kunnen ook met onszelf lichamelijk in de problemen komen, dus maakt ons eigen niet te druk en probeer op een ontspannen manier alles op te lossen.
Want als we de situatie niet meer kunnen controleren kan het een gevaar voor onszelf worden.
Wat zal er gebeuren als wij in de ontstane situatie wegvallen, wie gaat het probleem dan oplossen?
Daar schuilt het grote gevaar in en het probleem zal alleen maar kunnen verergeren.
Doordat wij zelf op zekere hoogte zelf de verantwoordelijkheid nemen, want bij acties van een ander is het maar afwachten.
Zo is het verstandig om er altijd positief over te blijven denken en er van te leren dat zal altijd een betere oplossing geven.
Geduldig wachten op het precieze tijdstip en dan ook gedreven de juiste stappen kunnen ondernemen geeft steeds betere resultaten.
Overhaast iets doen geeft niet iedere keer een goed gevoel achteraf en zeker niet als wij in een kwade bui een verkeerde handelwijze uitvoeren.
Ook als er iets ergs gebeurd en wij dan door de zenuwen een te snelle beslissing kunnen of willen nemen.
Alle voorgekomen gebeurtenissen die zijn normaal in het leven.
En het zal onbewust een ieder overkomen, maar probeer er voortdurend kalm bij te blijven.
Alleen bij wonder mensen gebeuren die dingen misschien niet dat zullen dan de uitschieters onder ons zijn.
Probeer iedere nieuwe dag positief te starten met positieve gedachten het is tenslotte een nieuw begin dus ook andere mogelijkheden en kansen.
En door alles gunstig te doen zal daarnaar alles ook positief opvolgen.
Maar wanneer dat niet zo is en er helaas iets negatiefs gebeurd, zo sorry.
Daarom realiseer U goed dat ik niet voor alle gevolgen kan instaan en neem daar dan ook geen verantwoording voor.
Maar blijf alstublieft positief denken met een brede glimlach.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Liefde is Niet wat wij Denken maar Wat ons Hart Voelt

jan-jansen-easybranches-quotes-84-liefde-citaat-nederlands-citaten-en-levensverhalen

Liefde is Niet wat wij Denken maar Wat ons Hart Voelt.

 

Liefde is Niet wat wij Denken maar Wat ons Hart Voelt,

 

Als wij veel problemen hebben kunnen oplossingen ons helpen voor een beter gevoel of veel aandacht en liefde waardoor er andere gedachten aan ons worden geschonken die het leed verzachten.
Maar één ding is zeker of het nu goed of slecht gaat wij hebben allemaal liefde nodig en een maatje die we kunnen vertrouwen om onze gevoelens mee te kunnen delen.
Iemand die er is wanneer wij ze nodig hebben, maar er ook is als alles goed gaat en waar onze voorkeur naar uit gaat, doordat ons hart gevoelens toont voor hen.
De innerlijke liefde heeft geen grenzen en is er zonder een afspraak te maken het komt onverwachts bij oog contact of een intens en gepassioneerd gevoel vanuit het hart.
Het is een temperamentvol en hartstochtelijk welgemeend gedreven emotioneel verlangen met een diepgaande impressie die ons bloed sneller laat stromen door de zenuwen die er ontstaan.
Op dat moment is het alsof er een bom ontploft in ons lichaam met vraagtekens zonder antwoorden wat de ander zou denken, is het wederzijds of is er maar één zo hoteldebotel.
Allerlei vereisten gaan er door onze gedachten en graag zouden we het willen uitroepen om zo meer informatie direct te kunnen inwinnen en dan tegelijkertijd te vernemen wat de ander denkt.
Maar daar zijn we misschien weer te bescheiden voor of bang om teleurgesteld te worden vol van zenuwen en warmbloedige opgewondenheid.
Verliefdheid kan één van de mooiste onbewuste momenten in ons leven zijn waar wij oneindig van kunnen genieten als het klikt en wederzijds is.
Waarbij ons hart sneller tikt dan de klokt en de tijd veel te snel voorbij gaat, waardoor we herinneringen creëren waar we later nog steeds aan denken in ons geheugen.
Het hart voelt dan waar wij aan denken, want dat is echte liefde.
Waar vertrouwen de leider is om de liefde te behouden.

 

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Als onze weg eindigt door het geloof in anderen,

Als onze weg eindigt door het geloof in anderen.

Als onze weg eindigt door het geloof in anderen.

 

Als onze weg eindigt door het geloof in anderen,

 

Wat gebeurd er als wij denken goed bezig te zijn en de weg eindigt.
Denken dat wij op de goede weg zijn begonnen en lopen tegen een muur.
Onze wereld is daardoor ingestort en weten geen raad meer met ons eigen.
Alle goede voorbereidingen die wij getroffen hadden leiden tot niets.
Wij hebben naar anderen geluisterd en vertrouwd, omdat die vertelden dat wij het goed deden.
Hebt er zaken en investeringen meegedaan om verder te kunnen komen in het leven met een betere toekomst.
Voor hun was het een goede zaak en wij hadden dit nodig om ons plan uit te werken was de gedachten.
Tenminste dat werd door hun tegen ons vertelt en erg aangemoedigd.
Wij gingen daar met volle enthousiasme en moed op in ,wij geloofden erin.
Want wederzijds vertrouwen is een vereiste voor een goede toekomst tezamen.
Er werd ook nog eens door me zaken partners gezegd en gezworen.
Dat als wij deze systemen en technologie zouden invoeren ze voor meer klanten en klandizie zorgden.
De tips die wij kregen en daarop investeerde waren ook zo geloofwaardig.
Alles groeide ook en wij dachten dat het bedrijf op de goede weg was beland.
Ons geïnvesteerde geld en tijd zijn we nu al kwijt.
Ja en dan gebeurd het onmogelijke in onze gedachten en leven.
We zijn beland aan het einde van de weg die wij zijn gegaan en kunnen niet meer verder.
Een terug weg is er niet meer dat zou alleen maar meer verlies betekenen.
Het prachtige bedrijf dat wij nu hebben opgebouwd is niets meer waard.
Ondernemers willen alleen maar zaken doen met groeiende bedrijven.
En investeren voor de toekomst , maar ons bedrijf staat met de rug tegen de muur.
Bent aan een eindpunt en probeert er alles aan te doen om het te forceren.
Wij willen graag verder maar er zijn zoveel factoren die dat tegen houden.
Gemeentelijke verordeningen en een bestemmingsplan.
Wij kunnen niet verder en de concurrenten staan niet stil die gaan gewoon door.
De achterstand en kennis door tijd te verliezen lopen gigantisch op.
Kosten zijn niet meer te overzien door de productie die beperkt blijft.
De weg open breken is de enige redding voor het bedrijf en personeel.
Maar daar steken dan de concurrenten en instanties een stokje voor door regels en voorwaarden die we niet gelijk kunnen nakomen.
Machteloos kijken wij toe hoe alles verloren gaat.
Op de weg waarvan wij dachten dat die eindeloos zou zijn in de toekomst.
Waarschijnlijk geloofden en vertrouwden wij in de verkeerde helft van het verhaal.
Maar gedane zaken nemen geen keer.

 

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru