Monthly Archives: February 2016

Samen Genieten van 1 is Genot voor 2

Samen Genieten van 1 is Genot voor 2

Als we jong zijn hebben wij een droom en  toekomstbeeld, dan gaan we op een bepaalde leeftijd uit huis starten misschien een relatie of gezin en dan begint het allemaal volwassen te zijn voor onze toekomst.
Het kan zo zijn dat de toekomstbeelden die wij voor ogen hadden niet gelijk zijn hoe wij hadden gewild, maar geef niet op hou vol en streef naar dat beeld vanuit onze jeugd.
Het is nooit te laat om van de liefde te genieten tezamen met een partner of anderen, wij allemaal hebben liefde nodig om ons leven meer zin te laten hebben.
Liefde komt op ons pad ondanks de verkeerde relaties zal er altijd een keer de ware komen of de juiste vrienden als wij maar niet te lang blijven hangen in de verkeerde cirkel.
Bij ontevredenheid is het niet verstandig om maar te blijven proberen en hopen op betere tijden maar dan is op tijd afscheid nemen beter voordat het te laat is.
En zoals liefde geen leeftijd of tijd kent is het ook nooit te laat om er van te genieten, vriendelijk en lief zijn voor elkaar kan eeuwige geluk brengen in onze ziel.
In een liefdesrelatie zijn er vaak geluk momentjes dat onze buik helemaal draait van de gekregen kriebels ( vlinders in de buik ), hou ons vast aan die momenten als het minder “goed” gaat en omarm onze geliefde op momenten dat ze het niet verwachten vanuit ons hart.
De liefde en vriendschap in een relatie zal altijd overwinnen, luister niet teveel naar anderen en volg ons hart die geeft altijd de richting die gevoelsmatig is en het lichamelijke zintuig ingeeft.
Laat ons eigen door niets misleiden als dat zintuig spreekt wat het kernpunt en binnenste van ons hart is, liefde is het middelpunt van het leven waarmee we het tijdelijke voor het eeuwige kunnen verruilen.
Een ingegeven zintuigverwisseling die twee verschillende individuen door gevoelens voor elkaar levenslang gelukkig kan maken en waar liefdesgrenzen continu verlegt worden is geen toeval.
Als in een liefdesavontuur de één van de ander houd en twee harten samen smelten om het zelfde levenspad te bewandelen door verlangens is dit het maximale moment.
Omarm de liefde van ons leven en zeg deze geliefde hoeveel we van hem / haar houden laat kleine vergissingen of bemoeienissen daar geen invloed op hebben alleen maar vergeving is de genezing daarvan.
Een romance in een liefdesverhouding en daarvan als stel genieten is het samenkomen tot één liefdeshart en zal een genot voor twee zijn.

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid
©auteur Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen

Advertisements

Ons Leven zal Gemakkelijker Verlopen als we Ons Richten op het Meest Belangrijke Dingen

Ons Leven zal Gemakkelijker Verlopen als we Ons Richten op het Meest Belangrijke Dingen.

Als onze dag indeling goed georganiseerd is hebben we eigenlijk al een voorsprong op ons humeur en zullen we niet snel zenuwachtig worden als alles goed verloopt.

Er zijn wel eens momenten soms door de drukte dat we niet alles meer goed kunnen overzien en een verkeerde inschatting maken wat het belangrijkste is.

We gaan het rijtje met taken maar af zonder er al teveel bij na te denken en overzien niet dat de belangrijkste dingen eerst gedaan moeten worden.

Maar we moeten eerst de dingen die prioriteiten hebben eerst doen.

Zodat als er iets verkeerds gaat die dag en al de belangrijke dingen met een betekenis al geregeld zijn en er minder snel problemen daar door kunnen ontstaan.

Want die kunnen doorslaggevend zijn bij materiële of fysieke problemen of dingen die voorrang hebben in ons leven.

Hoe eerder we risicovolle onderwerpen of afspraken geregeld hebben des te sneller kunnen we andere dingen ontspannend voortzetten.

Maak altijd een goede inschatting over de belangrijke dingen in ons leven dat we die goed kunnen structureren en aanpassen voor de beste rangschikking.

Het is van cruciaal belang dat alles ontspannen verloopt zonder paniek en verkeerd lopende prominenten.

Alles zal gemakkelijker verlopen als we ons eigen fixeren op het meest belangrijkste eerst.

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

©auteur Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen

Een Groot Leider zal altijd de Volledige Verantwoordelijkheid Accepteren en Reageert met Moed.

Een Groot Leider zal altijd de Volledige Verantwoordelijkheid Accepteren en Reageert met Moed.

Leider spelen of een opperhoofd zijn maakt het verschil.
Leiderschap gaat over het nemen van de volledige verantwoordelijkheid en doet dit  met moed en volledig vertrouwen, houdt er niet van om excuses te maken maar zoek naar oplossingen en mogelijkheden voor verbeteringen.
Een groot leider kan altijd oplossingen vinden voor elk probleem, als hij/zij het niet weet hoe het op te lossen zullen ze nooit bang zijn om hulp te vragen aan mensen in zijn levenscirkel.
Samen sterk en verenigt onverslaanbaar is de juiste expressie dat eenheid macht is.
Het bestaat niet uit alleen maar commanderen bij een leiderschap maar om tezamen alles te verbeteren in de juiste volgorde waar iedereen profijt van heeft.
Een leidersfiguur is een aanvoerder en machthebber van een gemeenschap die samen er alles aan doen om iedere situatie daarbinnen te verbeteren.
Hij/zij heeft de verantwoordelijkheid om iedere beslissing te bekrachtigen met een ja of nee die genomen kan zijn door zichzelf of een ander in die gemeenschap maar de gehele samenhang daar voordelen bij heeft.
Staat 100 % achter iedere beslissing die er genomen word, en zal ook niet in verdediging gaan bij gemaakte vergissingen maar komt met een uitleg van gegronde feiten en oplossingen.
Een leider die er is voor anderen en niet alleen maar voor eigenbelang zal altijd een voorstander zijn voor het beste voor zijn commune.
Neemt geen ongeoorloofde beslissingen en geeft nooit het jawoord als er geen bewijsbare feiten zijn op verbetering.
De verantwoording nemen over een leiderschap geeft de macht om beslissingen te nemen over en voor anderen.
Diegene die geen responsabiliteit heeft om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen in het belang van zijn onderdanen.
Is niet toerekeningsvatbaar voor deze functie en houd geen rekenschap met  zijn leefgemeenschap en heeft geen aansprakelijkheid gevoel voor anderen.
De ware leider zal altijd zijn verantwoordelijkheden nemen en daar zijn voor anderen om samen verbeteringen aan te brengen tegoeden van iedereen in de maatschappij.

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid
©auteur Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen

Het Maakt niet uit hoe We het Verleden hebben Verknoeit, Zolang we het Heden maar niet Verpesten

Het Maakt niet uit hoe We het Verleden hebben Verknoeit, Zolang we het Heden maar niet Verpesten.

Voor iedereen is het verleden gepasseerd en bepaalde tijdstippen kunnen zich herhalen maar het meeste zal nooit meer terug komen in ons leven.

Dus vooruit kijkend naar een betere toekomst is het voornaamste om in gedachten te reserveren en daar aan vast te houden.

We moeten in acht nemen dat alles wat achter de rug en de revue gepasseerd is tot het verleden behoren dus dit opgeschreven kan worden als geschiedenis met een herrinering geschenk voor ons verdere leven.

Verbeteren en leren kunnen we van alle belevingen maar het is al gebeurd en niet meer terug te draaien om het overnieuw te doen.

Laat het een les zijn en rectificeer iedere fout die wij gemaakt hebben, zodat onze gevoelens improviseren door de opgestelde houding die daardoor aangenomen word.

Maak excuses tegen de personen en onszelf om ons en anderen te laten beseffen dat wij weten op dit moment en misschien niet op het ogenblik dat wij iets verkeerds gedaan hebben.

Geef hen een spijtbetuiging zodat het boek gesloten kan worden en we misschien een nieuw hoofdstuk tezamen kunnen voortzetten in vrede met blijdschap.

Allemaal maken we fouten bewust of onbewust en als wij achteraf daar de nutteloosheid van inzien en spijt ervan hebben is er progressie in onze denkwijze.

Geef elkaar de ruimte er zijn al genoeg problemen in de wereld probeer daarom die van ons te minimaliseren en praat het uit als dat mogelijk is.

Er zijn natuurlijk altijd gebeurtenissen die met de allerliefste woorden die gesproken kunnen worden nooit een oplossing zullen geven, maar daar is acceptatie de beëindiging van.

Het is geven en nemen in het leven en daar zal nooit een goed balans in zijn, maar wanneer we tevreden zijn en dat accepteren zal de rust en vrede zijn dienst bewijzen.

We leven in het nu en het meermaals dus maak daar het beste van en verpest het niet, laat het verleden rusten dan vergaat onze wereld niet, leer ervan en verbeter het alleen maar in beter.

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

©auteur Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen

Het is Soms Beter om een Conflict uit de Weg te Gaan en zo de Rust te Behouden

peace 27_2599996044652432282_n

Het is Soms Beter om een Conflict uit de Weg te Gaan en zo de Rust te Behouden.

Ieder verstandig mens met verantwoordelijkheid gevoel is niet opzoek naar problemen maar wil graag een evenwichtig leven met vreugde en zonder stress.

Zal altijd proberen om regelmaat en balans te vinden in hun levensritme waar alles op een ontspannen manier verloopt met liefde en zorgzaamheid.

Zij zijn er zich van bewust en hebben het door dat iedere moeilijkheid onnodige tijd en inspanningen van ons vergen.

Waardoor wij moeten constateren dat we daar in het geheel niets mee opschieten en er alleen maar wijzer van kunnen worden door de ervaring waarvan we leren met misschien ergernis.

Laat onszelf niet manipuleren door anderen die waarschijnlijk zelf geen capaciteiten hebben om het zelf te doen en zo op een andere manier het via ons gedaan willen krijgen.

Door onderdrukking en dingen te forceren willen ze moeilijkheden creëren om datgeen gedaan te krijgen waar ze zelf niet geschikt voor zijn.

Een onverstandige gedachte, want alles in overleg zal meer resultaten teweeg brengen en in een harmonische stemming waar een ieder blij mee zou zijn.

Juist door zich zo op te stellen verliezen ze het respect van anderen, die daarna verstandelijk de rug naar hun zullen toekeren om moeilijkheden uit de weg te gaan.

In sommige gevallen heeft het gewoon geen zin om op iets in te gaan of een discussie te starten die geen oplossing zal bieden.

Dan is het verstandiger om het te accepteren en verlies te nemen in zo’n benarde situatie die anders alleen maar narigheid zal laten ontstaan die kan uitmonden in grootschalige problemen.

Dat is iets dat nooit onze dag goed kan maken maar moeilijkheden zouden een langere uitwerking in het leven kunnen roepen met meer gesodemieter en hoofdpijn.

Als we de innerlijke rust voor onszelf willen behouden is het soms beter om niet teveel na te denken bij een conflict en het uit de weg gaan om zo de zelfbeheersing niet te hoeven verliezen.

auteur Jan Jansen

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

©auteur Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansenpeace 27_2599996044652432282_n

Een glimlach kan Warmte Brengen aan ons Hart en Helderheid voor onze Dag

Een glimlach kan Warmte Brengen aan ons Hart en Helderheid voor onze Dag.

Iedere dag kam een mooie dag zijn in ons leven als we maar positief blijven.

Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd is mijn spreekwoord voor dit.

Anderen zien lachen kan ons al vreugde geven zelf mee lachen verhelderd onze gedachten.

Nooit de moed opgeven en altijd blijven lachen geeft een positieve insteek in ons humeur.

De morgenstond heeft goud in de mond dus opstaan met een grote glimlach zal onze dag al meteen goed laten beginnen.

Glimlachen om het verleden en de toekomst nog harder tegemoet lachen zal een positieve aantrekkingskracht aan ons geven.

Waardoor wij de dingen anders zullen gaan zien en het ons hart warmte gaat geven zoals de stralen van de zon die ons een andere kleur geeft en nieuwe gedachte met een positieve invloed.

Waardoor we zelfs kunnen lachen om een tegenslag en die positief verwerken en met volle moed verder gaan met ons leven.

Lach ook om de mindere leuke dingen in het leven want die maken ons hard voor de verwerkingen van het  leer proces  naar de toekomst.

En dat brengt de helderheid naar anderen dat we een warm en helder hart hebben iederedag.

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

©auteur Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen

We Zullen Oogsten wat Wij Zaaien.

We Zullen Oogsten wat Wij Zaaien.

Wie goed doet, die goed Ontmoet, is een gezegde waar waarheid in zit en ook een teken is van waardering in ons leven.

Daarmee word aangetoond dat er gerechtigheid is ook al word er geoordeeld of gediscrimineerd en denken sommigen meer of nog beter te zijn dan een ander.

Maar we worden allemaal hetzelfde geboren en moeten allen gelijkwaardige dingen doen om te overleven zoals eten, slapen, drinken en naar de toilet gaan, daar is niemand van uitgesloten.

In onze levensloopbaan zal het allemaal zo worden uitgestippeld dat we ontvangen en behoren te krijgen wat we verdienen.

Als wij ons eigen goed gedragen en eerlijk zijn tegen onze medemens met een behulpzame levenswijze zullen we vele kansen en mogelijkheden vervaardigen om de juiste relaties zowel de perfecte vrienden tegen te komen.

Natuurlijk trekken we door ons vriendelijke en eerlijke reputatie ook de verkeerde personen aan.

Maar die zullen voortijdig door de mand vallen of één keer de kans hebben om ons te benadelen waarna wij maatregelen en afscheid van hen zullen nemen.

Dat zijn kortzichtige personen die geen zelf respect bezitten en een verkeerde inschatting door ons gemaakte was bij het eerste persoonlijke contact en het daar maar bij moet blijven.

Zij zullen van zelf een keer de verkeerde persoon tegen komen of in de handen van de justitie en dan hun verdiende loon krijgen.

Daarom blijf onszelf en laat ons niet verleiden door het kwaad, want we zullen oogsten wat wij zaaien.

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

©auteur Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen