Monthly Archives: January 2016

Bij een Wonder Veranderd de Gelovigheid van de Mens

Bij een Wonder Veranderd de Gelovigheid van de Mens.

Sommigen personen geloven niet in wonderen maar anderen leven ervan, want hoop doet leven en verricht wonderen.

Als wij in alles wat er met ons gebeurd of om ons heen gebeurd daar de positiviteit van inzien en niet direct de dingen negatief bekijken, zullen we het leven gemakkelijker maken voor onszelf.

Alles benaderen van personen tot bepaalde situaties met een positieve insteek, dan zal dit direct een geheel andere reactie teweeg brengen, als dat er gelijk een negatieve, agressieve of gestreste actie is.

Bij een rustige en beheerste benaderingswijze is het aanvalsplan al gemaakt, iemand die ons dan ontoerekeningsvatbaar feedback teruggeeft is waarschijnlijk erg overspannen.

Of wil zo iets verbergen en het ongerechtigd laten overkomen, maar als wij kalm blijven zal dit wonderen verrichten en een ander doen laten schrikken doordat hun uitspattingen geen kans maken.

In hun hart weten ze wat er zich gaande speelt en zal hun show of optreden geen recht kunnen behalen, want het wonder zal alleen geschieden bij gerechtigheid.

De afschrikkende houding die hun aannemen om een ander te benadelen maakt geen indruk op een weloverwogen persoon die zeker is van zijn zaak.

Standvastigheid blijven volhouden en vastklampen aan rechtvaardigheid kan iedere onrechtmatige situatie overwinnen en overmeesteren.

Vaak laten wij dingen schieten of voorbijgaan om geen verdere of uit de hand lopende problemen te hebben, maar wat is een groter wonder dan dat redelijkheid door billijkheid word bevestigt.

Oneerlijke personen moeten niet gesponsord of support worden, maar juist aangepakt worden met disrespect en vernedering, zodat een ieder kan zien wie zij zijn.

Ook juridische stappen moeten er niet vermeden of uitgesteld worden door angstaanjagende intimidatie en bedreigingen.

Wij moeten niet de gedachte krijgen dat misdadige acties de overhand kunnen nemen en er niets aan te doen is, maar er juist alles aan doen dat de waarheid zal zegevieren.

Om ons heen kunnen we wel voorbeelden zien van individuelen die door anderen te benadelen daar persoonlijke, financiële of materiële voordelen mee behalen.

Maar het leven duurt langer dan alleen maar vandaag en als wij allen tezamen daar tegenin gaan zullen deze praktijken niet lang genoeg haalbaar zijn.

Velen kunnen denken dat misdaad loont, maar als de betrokken persoon achter de tralies zit doordat er een wonder is gebeurd en zijn daden zijn bestraft zal de gelovigheid van de mens veranderen met het bewijs dat de eerlijke waarheid altijd wint.

auteur Jan Jansen

Advertisements

Accept de Uitdagingen in het Leven, want het is de Gave om Ons te Helpen Groeien

Accept de Uitdagingen in het Leven, want het is de Gave om Ons te Helpen Groeien.

Uitdagingen zijn niet altijd goed in ons leven, want er is iets te verliezen bij het niet volbrengen of overwinnen ervan.

Maar soms hebben we geen keuze en worden we er direct mee geconfronteerd dus zo voor de leeuwen gegooid en moeten we reageren en het maar zien te voltooien voor een overlevens kans.

Op dat moment is het een moeilijke opgaven met een schok en zal een snelle beslissing ons meer kansen geven en bij voltooing ervan geeft het ons meer zelfverzekerheid.

Het leven is eigenlijk een groot raadsel, want we weten nooit wanneer en wat voor uitdaging we gaan ontmoeten.

We weten alleen dat we moeten presteren en het vervullen een uitdaging om verder te gaan met ons leven, doordat bij falen het ons zal verzwakken met een psychische onzekerheid.

De geestelijke verwerking is bijna onvergetelijk, bij iedere nieuwe uitdaging waarbij we geconfronteerd worden met ongeveer hetzelfde onderwerp breken de zenuwen los.

Terwijl als wij het geaccepteerd hadden en voltooid dit ons een ervaring rijker en veel sterker heeft gemaakt met een zekerheid dat we het wel aankunnen.

En er klaar voor zijn als een soortgelijke gebeurtenis zich weer zou voordoen de volgende keer.

Probeer daarom nooit te twijfelen en direct realistisch na te denken over de belevenis op dat tijdstip met een directe beslissing zo snel als de bliksem voor de best mogelijke uitkomst.

Daarmee kan onze zelfverzekerdheid groeien en zullen andere levensuitdagingen makkelijker te verwerken en op te volgen zijn.

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

© auteur Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws

Het Rechte Pad Volgen zal ons Behoeden van Vele Mislukkingen

for Follow-the-Straight-Path-will-Protect-us-from-Many-Failures-12-July-2015

Het Rechte Pad Volgen zal ons Behoeden van Vele Mislukkingen

Mensen maken fouten en soms willen we niet een bepaalde kant op maar worden wij gedwongen door de omstandigheden in het leven, het is nooit te laat om veranderingen te maken ten goede voor onszelf of familie.
De verleiding en hebzucht is soms zo groot dat een ieder in de fout kan gaan op zwakke momenten in het leven waar het voldoen aan de wensen van een geliefde een drijfveer kan zijn.
Iets te kort komen en dan in een situatie komen of raken waardoor het gemakkelijk te grijpen of te verkrijgen is en dan de aanlokkelijkheid en aantrekkingskracht groter is dan ons karakter te kunnen beheersen en in de onjuistheid belanden door tekortkomingen.
Op dat ogenblik maken wij één van de grootste vergissingen in ons leven waar wij onszelf overgeven aan een overtreding en misstap met een zware karakterfout als een dwaas.
Later kunnen wij beseffen dat we te ver zijn gegaan als het al te laat is en spijtbetuigingen voelen en uitspreken maar dat zal de gedane daad niet veranderen of verzachten.
Het is goed als wij beseffen wat we gedaan hebben niet terecht is en daar dan verandering in willen aanbrengen, maar het kan soms al te laat zijn en worden daar dan voor bestraft.
Gestelde grenzen aan onszelf opgelegd hebben zijn er om verlegt te worden maar dit soort beslissingen om zo een grensverleggend effect te creëren is zeer buitensporig en onverstandig voor de lange duur.
Toekomstperspectieven potentie zouden daarmee verloren kunnen gaan als wij in aanmerking zijn gekomen met een strafblad op onze naam.
Dat zou vele kansen in onze handel en wandel teniet doen, door één domme onrechtvaardige fout voor de rest van onze subsistentie uitgeschakeld zijn voor vele broodwinning mogelijkheden.
Vaak was het achteraf bekeken ook niet eens de moeite waard geweest om zulke risico’s te nemen en daarmee een slechte indruk achter te laten bij anderen.
Het rechte pad heeft vele wegen en iedereen heeft het besef tussen goed en kwaad of wij ons nu storten op het sociale vlak, geloof of op “algemene normaliteit” ( wat onze maatschappij als normaal of goed beschouwd)  het is nooit te laat om het juiste te volgen en ook doen.
Snel materiële of financiële winsten boeken op een criminele manier is een grote mislukking en loopt voor velen slecht af,
Als wij onszelf willen behoeden voor een nederlaag is het rechte pad volgen het verstandigste om de grotere mislukkingen te voorkomen in het leven.

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

© auteur Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws

Soms te Laten Gaan van Iets dat niet Behoort tot Ons is ook een Spiritueel Relief

Soms te Laten Gaan van Iets dat niet Behoort tot Ons is ook een Spiritueel Relief.

In het leven krijgen we wat wij verdienen dat is iets waar we onomstotelijk en overtuigend in moeten blijven geloven, maar iedereen is vrij om daar in te geloven wat het beste gevoel voor hen geeft.

In het leven zullen we vroeg of laat krijgen wat wijzelf geven aan de wereld het is een boemerang werking, de aarde is niet voor niets rond, waarmee we starten zal uiteindelijk op dat punt weer terug keren.

Wat voor ons is bestemt of toebehoort is zal uiteindelijk vanzelf komen, we hoeven niets te forceren of iets te dwingen, want dat zal niet helpen.

Positief denken en geduld hebben is een vereiste om ontspannen te kunnen reageren op tegenslagen en daarvan te leren, iedereen heeft ze daar hoeven we niet om te liegen.

Eerlijkheid duurt het langst en daar bouwen we vertrouwen mee op, iemand die in ons gelooft zal een eeuwige relatie zijn totdat de overtuiging daarvan in twijfel is.

Misverstanden door wederzijds onbegrip zijn zo makkelijk op te lossen wanneer er als vrienden met elkaar gesproken word, maar dat is soms door verkeerde gedachten al niet meer mogelijk.

Er worden vaak dingen gedacht die er helemaal niet zijn en als er niet meer over gesproken word is dat ook nooit meer op te lossen, dat is een karakteristiek trekje.

Praat met elkaar als volwassen mensen is de oplossing van zoveel misverstanden soms kan in 5 minuten een jarenlange vete worden uitgepraat.

Realistisch zijn en te weten komen waar de fout lag en durven toegeven om de trots te laten varen als er ongelijk is, we hebben elkaar nodig in het leven als vrienden.

Hoe eerder we oplossingen vinden voor de gebeurtenissen in ons leven des te sneller kunnen we weer verder met andere dingen en hebben een schone lei voor het slapen gaan.

Als onze geest nog steeds vol is met rommel van gisteren, zullen we de kansen verliezen om te proberen nieuwe dingen uit te werken, doordat onze gedachten de slechte ervaringen niet loslaten.

Recht is recht en krom is krom dus een fatsoenlijk en rechtvaardig persoon weet zijn grenzen en gaat daar niet over voor iets wat niet van hun is of uit onrechtvaardigheid.

De spirituele relief in het leven is alles wat niet of toebehoort aan ons te laten gaan om zo de oprechte reinheid en gelijkmoedigheid in sereniteit te ontvangen.

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

©auteur Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws

Altijd Geloven in Vertrouwen en Stop Twijfelen in Ons Eigen Vermogen

Altijd Geloven in Vertrouwen en Stop Twijfelen in Ons Eigen Vermogen.

Argwanend zijn in ons leven is geen slechte eigenschap, maar het gaat vele dingen tegenhouden als we te streng zijn.

Het is beter om anderen de vrije hand te geven van ons vertrouwen in hen en bij kennisneming van een verkeerde actie alles te controleren.

Iedereen wantrouwen die blauwe ogen heeft is niet goed voor onze gesteldheid, maar daarom is vertrouwen goed en controle beter.

We hoeven nergens voor terug te deinzen als we van te voren weten dat niet iedereen geloofwaardig is en dat niet alle verhalen voor honderd procent terecht zijn of kloppen.

Daar kunnen we allemaal vanaf het begin rekening mee houden om teleurstellingen te voorkomen voor onze eigenwaarde en dan zal het verloop wel bepalen wat de waarheid is.

Op deze manier kunnen we iemand het volle vertrouwen toekennen en zich op zijn gemak laten voelen waardoor iedere vorm van communicatie vlekkeloos verloopt.

En iemand die eerlijk is staat ook open voor alle controles om zo zelf ook alle zekerheden te hebben die nodig zijn voor een langdurige relatie tezamen.

Heb altijd geloof in anderen maar het meeste in onszelf, want als wij onszelf in de spiegel aankijken weten we wat we zien en denken.

Anderen aankijken kan nadien altijd een verrassing zijn, want het uiterlijk kunnen we inschatten maar de gedachtengang van een andere persoonlijkheid is altijd een raadsel.

Ben daarom altijd goed voorbereid in iedere omstandigheid en weet goed wat ons eigen vermogen is om volledig vertrouwen te kunnen geven dat wanneer er iets abusiefs gebeurd er een gepaste oplossing is zonder verlies.

auteur Jan Jansen

Onszelf Altijd met Anderen Vergelijken zal Onze Tevredenheid Verminderen

Onszelf Altijd met Anderen Vergelijken zal Onze Tevredenheid Verminderen

Collationeren is iets wat volledig overbodig is, want iedereen is verschillend en niemand is exact hetzelfde.

Er zal altijd baas boven baas zijn of minderen dat is nu eenmaal het leven, maar we zijn allemaal gelijk met de zelfde functies en behoeftes om in leven te blijven niemand is daarvan uitgesloten.

Sommigen denken dat ze meer zijn dan een ander maar dat is overmoed in hun gedachten, want meer geld hebben is niet meer kennis.

Ook de rechten en plichten zullen normaal gezien ook hetzelfde moeten zijn, dus2016 jan jansen 67_1785013065_n waarom jaloers zijn op anderen dat is helemaal niet nodig.

En diegenen die denken dat wij minderwaardig zijn voor hun hebben we niet nodig in ons leven, want al zouden wij later meer hebben dan hun zal hun karakter daardoor ook nooit veranderen.

De hoogmoed die deze mensen bezitten is aanwezig in hun karakter en zal alleen maar een aanwijzing zijn voor ons om onszelf niet zo te gedragen als we daar geen vrede mee hebben.

Mensen kleineren of vernederen door hun afkomst of status en daar dan voldoening aan beleven is een tekortkoming van hun educatie op wereld niveau.

Kortzichtige denkwijze doordat we niet allemaal met weelde en intelligentie geboren worden en als dat wel zo is moeten we daar blij en uiterst tevreden mee zijn.

Onszelf met anderen vergelijken, omdat onze ogen en gedachten opmerken dat zij het beter hebben dan ons zal alleen maar ontevredenheid veroorzaken.

Leef ons eigen leven en doe dit op zijn best, kijk en vergelijk ons niet met anderen, want het gras bij de buren is altijd groener en mooier.

auteur Jan Jansen

Nooit over het Pad van andere Oordelen als we niet Lopen in hun Tocht.

Nooit over het Pad van andere Oordelen als we niet Lopen in hun Tocht.

Er is niets gemakkelijker in het leven als we zelf niks kunnen presteren, om dan over anderen te oordelen zelfs als we ze niet eens kennen.

Dat is hetzelfde als “de bel horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt”

Tegenwoordig lijkt het wel of de mensen geen gesprekstof meer hebben en gaan dan maar over anderen praten en vaak word dan alles ook nog eens flink overdreven.

Dus hun verhaal over een ander gaat dan een eigen leven leiden met als gevolg dat als het al door meerdere monden vertelt is.

Er bijna helemaal geen waarheid meer aan verbonden is en het een verhaal vol met leugens word vertelt waardoor iemand zwaar benadeeld kan worden zonder enige reden.

En vergeet ook niet dat dezelfde persoon die praat over anderen tegen ons, daarna met die anderen praat over ons.

Dus eerst worden anderen daardoor benadeeld en daarna word er over ons geroddeld in dezelfde vrienden cirkel, denk maar eens goed na wat voor consequenties dat heeft.

Slecht roddelen over anderen terwijl ze er niet bij zijn en hun eigen niet kunnen verdedigen is gebaseerd op oneerlijkheid.

Onze mening geven over iets of levenservaringen uitwisselen met of tegenover bepaalde personen is iets wat we nooit kunnen voorkomen maar vertel de complete waarheid waarmee we ze altijd de kans geven om zich te verdedigen.

Maar ga geen leugens rond vertellen over dingen die we horen en niet zeker weten of die op waarheid gebaseerd zijn.

Veroordelen over anderen is makkelijk, maar om de waarheid te weten en uitzoeken waarom het zo gelopen is, zal zeer verstandig zijn voor we oordelen.

Daar word vaak niet aan gedacht en dan word er van een “mug een olifant gemaakt” met als gevolg dat er mensen worden gedupeerd, omdat een ander zijn hachje wil redden en leugens verspreid.

Meng ons eigen nooit in dingen waarvan we niet zeker weten dat het op waarheid berust is.

Want een anders levensboek lezen kan een duister resultaat geven.

En om daarover te oordelen zonder dezelfde tocht met levenservaringen te hebben gelopen zou niet eerlijk en reëel zijn.

auteur Jan Jansen