Monthly Archives: August 2015

High Five For Friendship 2015

High Five For Friendship.

 

Friendship is an important thing of our life.
Whether with family or strangers is exactly a part of our life.
Gives more joy and closer relationship in life.
Friends do things together and help each other.
Trust each other with mutual respect.
Can depends on each other in hard times or mentality problems.
Not to earn money to each other but work together in a structured plan for the money.
Happy to share their knowledge and profits together.
Speaking with sense or sensitive.
But will always honor their friendship.
With always a respectful solution for each.
High Five to friends of Life.

 

I wish You a healthy life.Kindly Regards,
author Jan Jansen @authorjanjansen

www.janjansen.guru/value-for-money-2015/

You can Download My APPS –>www.easybranches.mobi . Appreciate Your Support

 

Read More Poetry on Jan Jansen Guru Click Here……. www.janjansen.guru

#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

 

The post “High Five For Friendship 2015” appear on “English” by Jan Jansen

Source: High Five For Friendship 2015

Advertisements

Life on the Edge of the World 2015

Life on the Edge of the World

 

Don’t know where to go, don’t know where to stand.
Watching on the horizon where to go next.
No certainty of Your existence.
Cannot distinguish between Hot and cold.
Because Your mind can not think about this.
Daily think only to survive.
Why do they give all this to You now.
You can not believe the world cheated on You.
Then You stand there with bare foot in the sea.
And when everyone Seeing you, they think that person is not wise.
But in life everybody have a Price.

 

I wish You a healthy life.Kindly Regards,
author Jan Jansen @authorjanjansen

www.janjansen.guru/life-on-the-edge-of-the-world-2015/

You can Download My APPS –>www.easybranches.mobi . Appreciate Your Support

 

Read More Poetry on Jan Jansen Guru Click Here……. www.janjansen.guru

#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

 

 

Don’t know where to go, don’t know where to stand. Watching on the horizon where to go next.

Source: Life on the Edge of the World 2015

Leven op de Rand van de Wereld 2015

Leven op de Rand van de Wereld

 

Niet weten waar te gaan, niet weten waar te staan.
Kijken naar de horizon waar vervolgens naar toe te gaan.
Geen zekerheid hebben van een bestaan.
Koud en warm niet kunnen onderscheiden.
Omdat Jouw gedachten daar niet aan kunnen denken.
Dagelijks opnieuw denken om te overleven.
Waarom hebben ze dit alles nu aan Jouw gegeven.
Jij kan het niet meer geloven de wereld heeft Jou bedrogen.
Daar sta jij dan met bloten voeten in de zee.
En iedereen denk bij Jouw te zien, die is niet goed wijs.
Maar in het leven heeft iedereen zijn prijs.

 

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

auteur Jan Jansen @auteurjanjansen

www.auteur.janjansen.guru/leven-op-de-rand-van-de-wereld-2015/

Lees Meer Gedichten op Auteur Jan Jansen, Klik Hier  www.auteur.janjansen.guru
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

 U kunt mijn APP hier Downloaden–>www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support

 

Niet weten waar te gaan, niet weten waar te staan. Kijken naar de horizon waar vervolgens naar toe te gaan.

Source: Leven op de Rand van de Wereld 2015

Confession of Love 2015

Confession of Love

 

We all can show the feeling of love to another person.
When You have eye contact with someone, You can have the feelings.
That is either positive or negative feelings, there is nothing in between.
After a verbal contact, we can change that by our personal experience and have the further understanding for the character of the person.
By mutual feelings and emotions, we can show that we have met fun and attractive person.
Its not easy to confess directly to that person Your feeling because of shy.
We are cautious and do not open in our relationship.
When You love someone, You should tell him/her and not just keep it in Your heart.
If You are Your partner, You’ll like to listen these words:
Darling I love You and You are the most important one in my life.
When You come close to me, the jitters go through my nerves and my heart beat faster.
Confess honestly and truly what you feel in Your heart and speak it out with Your mouth.
Speak with pride, on what Your heart feel.
Confession will bind us closer together.

 

I wish You a healthy life.Kindly Regards,
author Jan Jansen @authorjanjansen

www.janjansen.guru/confession-of-love-2015/

You can Download My APPS –>www.easybranches.mobi . Appreciate Your Support

 

Read More Poetry on Jan Jansen Guru Click Here……. www.janjansen.guru

#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

 

We all can show the feeling of love to another person.

Source: Confession of Love 2015

Bekentenis van de Liefde 2015

Bekentenis van de Liefde

 

Gevoelens van de liefde kunnen wij allemaal tonen.
Als jij oog contact met iemand hebt kunnen we de gevoelens al voelen.
Dat is positief of negatief, misschien hebben wij hier niet.
Na een mondelinge conversatie kan dat veranderen door een persoonlijke ervaring en hebben een inzicht op het karakter van de persoon.
Bij wederzijdse gevoelens en emoties kunnen wij laten blijken dat we elkaar leuk en aantrekkelijk vinden.
Maar om het direct te vertellen is meestal geen spraken en een schaamte.
Wij zijn te terughoudend en niet open in een relatie.
Als je van iemand houd moet je het ook vertellen en niet alleen in jouw hart bewaren.
Verplaats jouw eigen in je partner, als er tegen jou word gezegd.
Schat ik hou van Jou en jij bent de belangrijkste in mijn leven.
Als jij in mijn buurt bent gaan de kriebels door mijn buik en gaat mijn hart sneller slaan.
Beken maar eerlijk en terecht wat jij van binnen voelt en spreek het uit met jouw mond.
Spreek met trots uit, wat je hart voelt via jouw mond.
De bekentenis zal jullie meer binden met elkaar.

 

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

auteur Jan Jansen @auteurjanjansen

www.auteur.janjansen.guru/bekentenis-van-de-liefde-2015/

Lees Meer Gedichten op Auteur Jan Jansen, Klik Hier  www.auteur.janjansen.guru
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

 U kunt mijn APP hier Downloaden–>www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support

 

 

Gevoelens van de liefde kunnen wij allemaal tonen. Als jij oog contact met iemand hebt kunnen we de gevoelens al voelen.

Source: Bekentenis van de Liefde 2015

Four Seasons of Loneliness 2015

Four Seasons of Loneliness

 

Some people enjoy to be alone.
Others are isolated from the normal world because they could not be honest.
The majority is ostracized by their friends because they could not honor their word.
They had forgotten that acting in a film could not last forever.
Show kindly in their face but in reality they have a black heart.
Eventually they will fallen by the wayside, because not everyone is stupid and it is just a matter of time to know their real heart.
When their true heart is exposed, there is no more friendship and will be separated themselves through problems and everyone goes with his own way.
The honest person can go to any friends around him in his life time without problems.
Only those with bad hearts and bad principles will have a problem with it.
Will the loneliness extend to the next season?
Due to the disappointing experiences of old friends, can no more knocked on the door because they have already rejected the black heart.
Can no longer rely on one another, because they know the outcome already.
The four beautiful seasons for that person will become only into one season, the winter.
For the black heart it will be only winter time full of loneliness.

 

I wish You a healthy life.Kindly Regards,
author Jan Jansen @authorjanjansen

www.janjansen.guru/four-seasons-of-loneliness-2015/

You can Download My APPS –>www.easybranches.mobi . Appreciate Your Support

 

Read More Poetry on Jan Jansen Guru Click Here……. www.janjansen.guru

#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

 

Some people enjoy to be alone. Others are isolated from the normal world because they could not be honest.

Source: Four Seasons of Loneliness 2015

Vier Seizoenen van Eenzaamheid 2015

Vier Seizoenen van Eenzaamheid

Sommigen vinden het prettig om alleen te zijn.
Anderen zijn geisoleerd van de normale wereld doordat ze niet eerlijk konden zijn.
Het merendeel is verbannen door hun vrienden omdat ze hun woord niet konden nakomen.
Ze waren even vergeten dat acteren in een film geen leven lang kan duren.
Zich met een vriendelijk hart hadden voorgedaan met een mooie show maar in werkelijkheid hebben ze een slecht hart.
Maar door de mand zijn gevallen, omdat niet iedereen stom is en hun door heeft naar een bepaalde periode.
Als hun ware hart getoond is dan is er van vriendschap geen spraken meer en scheiden de wegen zich door problemen en gaat  ieder zijn eigen weg.
De eerlijke persoon gaat gewoon naar anderen vrienden en pakt zijn leven zo weer op zonder problemen.
Die met het slechte hart en slechte uitgangspunten zal daar een probleem mee hebben.
Zal de eenzaamheid weer tegemoet gaan naar het volgende seizoen.
Door de teleurstellende ervaringen van de oude vrienden kan daar niet meer worden aangeklopt ze hebben de deur al gewezen.
Kunnen geen beroep meer doen op een ander, want die weten de uitkomst al.
Hebben de vier mooie jaargetijden omgezet in één seizoen, de winter.
Het slechte hart zal alleen de winter kennen met eenzaamheid.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.

auteur Jan Jansen @auteurjanjansen

www.auteur.janjansen.guru/vier-seizoenen-van-eenzaamheid-2015/

Lees Meer Gedichten op Auteur Jan Jansen, Klik Hier  www.auteur.janjansen.guru
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

 U kunt mijn APP hier Downloaden–>www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support

The post “Vier Seizoenen van Eenzaamheid 2015” appear on “Everything” by Jan Jansen

Source: Vier Seizoenen van Eenzaamheid 2015