Monthly Archives: February 2015

Our Life Room should Fully Fill up with Contentment, and Leave No Space for Resentment

Our Life Room should Fully Fill up with Contentment, and Leave No Space for Resentment

t is not hard to get annoy everywhere and making bad comments, but if we can adapt to any situation by ourselves, then we will be easily get satisfied to achieve a greater benefits.
Any negative thoughts about something can give us annoyance and this also will have a bad influence on the subsequent reaction, where irritation affecting our mood and brings bad impact to influence everyone.
Then others will also be irritable by our behavior and after which this is escalating throughout the entire conversation, so the situation becomes out of hand and uncontrollable.
Stay relax and not quick to react with angrily or aggressively then we can always bring out the best during that moment, restrain ourselves so we can prevent the situation becomes tense, thus at the end of the conversation, everybody gets satisfaction.
No evil thoughts in the end and everyone is satisfied, it is very important for us to always leave or say goodbye to another person with good feeling, the happiness can be transmitted around even after we’re leaving that place.
If we keeps doing in this way, we can set our life with a more peaceful thoughts and convey the positive messages to others, then we would be a good example for them.
Keep walking around with dissatisfaction is not good for anyone and will never give no joy, always stay positive in every situation, because there is always a solution for everything.
And if it’s still no solution can be found, then we should just treat it as a good lesson for us to learn what is going to deliver its benefits in the future.
We are not compulsory to deal with others, we are the boss from ourselves, to move on, we have the option to make own decision from our heart, whether its a good or bad decision, the choice is always by us.
Hatred towards others is a waste of time, we need to diversify our own mind with a better mood, so if we feel ourselves uncomfortable with certain people it is better to banish them from our life and forget them with a clean mind.
There should be absolutely no place in our life room for hatred or revenge, because this merely just gives ourselves a psychological conflicts, we better fill up fully that place with joy and satisfaction for a good mood.

I wish you a healthy life.Kindly Regards,
author Jan Jansen

You can Download My APPS –>www.easybranches.mobi . Appreciate Your Support

 

 Read More Poetry, Click Here…….

#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

Advertisements

Onze Levenskamer moet Volledig Gevuld worden met Tevredenheid, Zodat er Geen Ruimte voor Wrok is

Onze Levenskamer moet Volledig Gevuld worden met Tevredenheid, Zodat er Geen Ruimte voor Wrok is

Ons eigen overal aan ergeren en opmerkingen maken is niet moeilijk om te doen, maar ons eigen aanpassen aan iedere situatie en daar tevreden mee zijn kan grote voordelen geven.
Elke negatieve gedachten over iets geeft ergernis en is een slechte invloed op de daarop volgende reactie waar irritatie ons al heeft beïnvloed en zijn uitwerking daarvan teweeg brengt.
Waarna anderen ook geprikkeld zullen zijn door ons gedrag en dit escaleert waarna de gehele conversatie uit de hand loopt en oncontroleerbaar word.
Relax blijven en niet te snel boos worden of agressief reageren dat is het beste, beheerst blijven en kracht tonen zal beiden aan het einde van de conversatie tevredenheid brengen.
Geen boze gedachten op het einde en iedereen is tevreden, dat is zeer belangrijk dat we altijd bij het verlaten of afscheid nemen van een andere persoon een goed gevoel hebben en dit ook achterlaten bij de ander.
Als we op deze manier ons leven kunnen instellen zullen we vreedzame gedachten hebben en die ook aan anderen overbrengen, we zouden een goed voorbeeld zijn.
Rond blijven lopen met ontevredenheid is voor niemand goed en zal nooit geen blijdschap geven, blijf altijd positief in iedere situatie voor alles is er een oplossing.
En als er geen oplossing komt dan is het een goede les geweest en hebben we er toch van geleerd wat in de toekomst zijn voordelen gaat opleveren.
We zijn niet verplicht om met anderen om te blijven gaan het is een optie waar wijzelf de beslissing over hebben en als ons hart de signalen geeft van ontevredenheid dan is de keuze niet zo moeilijk om wat te doen.
Haat tegenover anderen hebben is verloren tijd die we wel met een beter humeur kunnen diversifiëren, dus als wij onszelf onprettig voelen met bepaalde personen is het beter om die uit ons leven te verbannen en ze te vergeten met een schone geest.
Er moet totaal geen plaats zijn in onze hersenkamer voor haat of wraak dat geeft onszelf alleen maar psychische conflicten, die ruimte kunnen we beter opvullen met blijdschap en tevredenheid voor een goed humeur.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen

Lees Meer Gedichten, Klik Hier…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

 U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi. Waarder Uw Support

 

Het Leven is als een JoJo, het Maakt niet uit Hoe Ver we Slingeren, We kunnen Altijd Terug Vallen naar het Oorspronkelijke Uitgangspunt

Het Leven is als een JoJo, het Maakt niet uit Hoe Ver we Slingeren, We kunnen Altijd Terug Vallen naar het Oorspronkelijke Uitgangspunt

Er zijn tijdstippen die starten met de mooiste en gelukkigste ogenblikken in ons leven, waar wij zo van onder de indruk zijn dat we in de wolken zijn van ontroering.
Wij zouden zo de tijd vast willen zetten om dat moment nooit meer te hoeven verliezen zogelukkig zijn we, maar dat gaat helaas niet want de klok blijft door tikken en het leven is ook veranderlijk.
Hoe goed we het vandaag ook doen financieel en hoopvol we ook zijn voor de toekomst er kan altijd een onverwachte ommekeer komen, want niets is zeker in het leven.
Standvastigheid en aan iets vasthouden wat goed voor ons is dat is het beste, maar mensen levens zijn soms veranderlijk en de gedachtes zijn niet allemaal gelijk en worden meestal aangepast aan de omstandigheden waarin iemand zich verkeerd.
Bijna iedereen denkt eerst aan gezamenlijk of zelfbelang en dat kan problemen geven bij een terugval van iemand, want “een kat in het nauw maakt rare sprongen”
Stabiliteit is zeer belangrijk in ons leven daardoor hebben we zekerheden om niet snel uit balans te geraken en waar we van op aan kunnen als we moeilijkheden hebben.
Te grote risico’s nemen kan ons ook in een noodsituatie brengen, dus het is goed als we onze limiet weten en daar zeker niet buiten treden, want dat kan nare gevolgen geven.
Overmoedig zijn en denken dat we het uitgevonden hebben doordat het zo goed gaat dat we in onze gedachten denken dat er alleen maar verbetering mogelijk is en zo de kans bestaat dat wij vergeten dat een ongeluk in een klein hoekje verschuilt kan zitten.
Waardoor we naar het oorspronkelijke uitgangspunt terug kunnen vallen en we zijn uit geslingerd met onze jojo want het koord is gebroken of zoveel ingekort dat wij op alle fronten gebroken zijn om op dezelfde voet verder te gaan.
Dus van daaruit moeten we onszelf een nieuw uitgangspunt opdragen met een meer robuuste slingerend koord voor de jojo.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen

Lees Meer Gedichten, Klik Hier…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

 U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi

Life is like a Yo-yo, No Matter how Far we Swing, we can Always Fall Back to the Initial starting Point

Life is like a Yo-yo, No Matter how Far we Swing, we can Always Fall Back to the Initial starting Point

There are times which start with the best and happiest moments in our life,  where we are likely to be under the good impression in the clouds of thrill.
We would like to stop the time to have that moment freeze so we never will lose that hour of happiness, but unfortunately that’s not because the clock continues ticking and life is also full with times of intervals.
No matter how well is our financial today, we might also face with the unexpected turnaround tomorrow, because nothing is certain in life.
To be steadfastness and  hold on to something good is the best for us, but life are changeable and sometimes the thoughts of everybody is not all equal, and usually a person adapted themselves to the circumstances.
Almost everyone thinks for joint or self-interest and that can cause problems in relapse by someone’s fall back, because “desperate needs lead to desperate deeds”
Stability is very important in our life, so we can have security to not be quickly getting out of balance and this also prevent us from putting ourselves into difficulties.
To take big risks can also bring us into disaster, so it’s good if we know our limits and not over it because that may give nasty consequences.
Overconfident and think that we have figured it out just because it goes so well that we think in our mind that there is nothing to a better improvement is possible, but we should not forget that an accident can sit in any small corner.
By the time we fall back to the initial starting point and we are finish to swing with our yo-yo because the cord is broken or shortened as much that we are off all possibilities in lifeand its impossible to continue with the same standard of living.
So from there we must dedicate a new starting point for ourselves with a more robust swinging cord for the yo-yo.

I wish you a healthy life.Kindly Regards,
author Jan Jansen

You can Download My APPS –>www.easybranches.mobi

 

 Read More Poetry, Click Here…….

#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

Do Everything with our Best Today, then We are in the Driving Seat to the Perfect Direction of Tomorrow

Do Everything with our Best Today, then We are in the Driving Seat to the Perfect Direction of Tomorrow

Everyone has their own limited capabilities, we all have to respect that, a person can not do more things which is already exceeding his best, because there is a physical or intelligence limit.
With a proficient hand and dexterity skills, someone with less knowledge about the matter can perform much better than somebody who knows all about it, but both are needed together for a good progress in the future.
If everything we do with a stake of 99%, then we do not need to worry, because all will be well organized and we just need to be willing to learn from our own mistakes.
Whenever there is a shortage of knowledge, we will still be able to find the possibility for a further development to enhance ourselves, there is no doubt about it.
The important thing is not to be over dependent on others, and if we take the full efforts to learn every knowledge that is required, then we can have every situation under control by our own hand to empower our influence.
Even then, we still need to keep a list of contacts database of people around us, so we can get their assistance whenever is necessary.
Unfortunately, we cannot know or be expert in everything one hundred percent, so sometimes we still need to depend on others, and it’s advisable and important to keep all the contacts,  so we know who can be contacted with when we required help on some particular things.
To be well prepared in life for the future seems not so important for many people, because they only live for today, and that is a sad true but shortsighted thinking.
The problems for tomorrow can be prevented by optimal deployment today, and be organized with the totality of our life, so we can pursuits for good layout.
With a future-oriented plan in our mind today, we can firmly hold the steering in driving seat without any worry, so tomorrow we can keeps on navigating to look for the best lookout point during the journey of our life.

I wish you a healthy life.Kindly Regards,
author Jan Jansen

You can Download My APPS –>www.easybranches.mobi

 

 Read More Poetry, Click Here…….

#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

Doe Vandaag alles met Onze Beste Inzet, dan Zitten we in de Besturingsstoel voor de Perfecte Richting van Morgen

Doe Vandaag alles met Onze Beste Inzet, dan Zitten we in de Besturingsstoel voor de Perfecte Richting van Morgen

Iedereen heeft gelimiteerde capaciteiten die we allemaal moeten respecteren, een persoon kan niet meer dan zijn best doen, want er is een lichamelijke of intelligentie limiet.
Handvaardig en door behendigheid kan iemand met minder kennis over de materie veel beter presteren dan iemand die er alles over weet, maar beiden zijn wel nodig voor een vooruitgang in de toekomst.
Als alles wat wij doen met een inzet van 99 % is hoeven we ons niet druk te maken dan zal het allemaal goed geregeld zijn en zijn we bereid om van onze fouten te leren.
Alle tekortkomingen aan kennis daar is een mogelijkheid voor om dat verder te ontwikkelen en te vergroten daar is geen twijfel over mogelijk.
Het belangrijkste is om niet afhankelijk te zijn van anderen en het zelf in de hand te hebben zodat we iedere situatie kunnen overmeesteren met onze eigen kennis en invloed.
Overal zelf de controle over hebben en de beschikking hebben om de nodige betreffende of alle betrokkenen personen die zouden kunnen helpen als het nodig is te bewaren in een persoonlijke database.
We kunnen helaas niet overal honderd procent verstand van hebben dus zijn we wel eens afhankelijk van anderen en is het goed om veel contacten ter attentie te kunnen contacteren.
Voorbereidingen in ons leven voor de toekomst lijken voor velen niet belangrijk te zijn, want we leven vandaag en dat is waar maar kortzichtig gedacht.
De problemen voor morgen kunnen we vandaag voorkomen door onze optimale inzet en de totaliteit van onze levens indeling en bezigheden goed te organiseren op deze dag.
Zodat we vandaag in de besturingsstoel zitten met het stuur in onze eigen handen ommorgen de perfecte richting op te gaan zonder problemen en te navigeren met en naar het beste vooruitzicht punt.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.auteur Jan Jansen

Lees Meer Gedichten, Klik Hier…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

 U kunt mijn APP hier Downloaden-->www.easybranches.mobi

Always Live with an Ambition, Because Once we Lost it, We’re Sightless and Losing our Direction in Life

Always Live with an Ambition, Because Once we Lost it, We’re Sightless and Losing our Direction in Life

We all will be extremely happy if we can pursuits our dream with the opportunityavailable, and our heart also are satisfied with it because we’ve found the available options to do it, there’s nothing better like that in life.
Practically everyone ever encounter with those moments when we’re totally being apathetic and like to be alone to unwind ourselves, but after awhile we are happy when we are no longer alone.
Once our internal battery is recharged, we can be excited to enjoy all the events around us, in which others also benefits from our behaviors in these activities.
Once we charged our body with a brand new energy, this give us an inspiration for new ideas that may be useful for anyone who really need it.
Our aspirations which are encouraged by excessive energy can give us the opportunity to think clearly with our mind.
A cow will never be able to catch a hare, so in finality we do not lose time and our objective can be set up at anywhere else.
This impulse us to set a target for things which is interests us, and it will give inspiration about what we should possess to raise our ambition to succeed it.
Remain positive invariably, so even if the things goes wrong, our mind will not give a disappointing insight on something and thereby we may lose the purpose, but continue to strive to achieve it.
So we will not be blind and lose direction in life because of losing the ambition by negative inspirations in mind, always remains optimistic and hopeful for everything.

I wish you a healthy life.Kindly Regards,
author Jan Jansen

You can Download My APPS here –>www.easybranches.mobi

 

 Read More Poetry, Click Here…….

#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen