Monthly Archives: December 2014

Love is when we Encounter with the Real Immanence of Our Beloved One

Love is when we Encounter with the Real Immanence of Our Beloved One

With love, we can either fill the days with pleasant and unpleasant adventures, it is a feeling that we would never want to miss, but sometimes it can be hurt so much.
Love can enlarge our hearts to fully filled it with loving moments, but it can also tear the apart our heart and leave us behind with an endless grief and pain.
The feelings are irresistible and we can not drop it,  its comes from our heart and it is impossible to repudiate or lie to ourselves about it, the sensation of love has no boundaries.
It will be directly felt in our hearts, we can hide it from others but not for ourselves, when we look in the mirror, we will not delude ourselves with a smile.
We can be in love for so many times in our life, and sometimes it has been a mistake by us because we choose the wrong person, but even we have plenty of choices in our life, at the end it is the only one person that count.
Our chosen one is the person who can conquer our hearts without too many words or efforts, its possible that a relationship simply can begin in a glance with our beloved one, our heart is then running wild.
Love is a strange emotion that consensus and sentimental value no more have under control and where the desire can be a major malefactor prior to our feelings.
That special person on this great earth where more than seven billion people live is the one cheerful person who always can give us the happiness.
Where we then have a prospered and delightful wish, because we are fortunately to made the right choice from an inner heart feeling and love.
It was love at first sight and it can become endlessly through the encounter with the inwardness of person of whom we are in love.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/love-is-when-we-encounter-with-the-real-immanence-of-our-beloved-one.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

 

Advertisements

Liefde is als We de Ontmoeting hebben met de Echte Immanentie van onze Geliefde

Liefde is als We de Ontmoeting hebben met de Echte Immanentie van onze Geliefde

Liefde we kunnen er dagen mee vullen over de plezierige en minder leuke belevenissen ervan het is een gevoel dat we nooit zouden willen missen, maar het kan soms zo’n pijn doen.
Liefde het kan ons hart vergroten en vullen met liefdevolle momenten, maar het kan ook het hart verscheuren en ons achter laten met een eindeloos verdriet en pijn.
De gevoelens zijn onweerstaanbaar en zijn niet achterwegen te houden het komt van ons hart en is onmogelijk om dat te verloochenen, er is over te liegen maar de gewaarwording van liefde heeft geen grenzen.
Het zal direct in ons hart voelbaar zijn en is voor anderen te verbergen maar voor onszelf niet, als wij in de spiegel kijken en eraan denken kunnen we onszelf niet voor de gek houden met een glimlach.
We kunnen meerdere keren verliefd zijn in ons leven en hebben soms een vergissing gemaakt door de verkeerde persoon te kiezen, maar hebben keuzes genoeg in het leven, maar er is er maar één die telt.
Die kan ons hart veroveren zonder al teveel woorden en moeite, het kan al met een oogwenk beginnen en kan het hart al op hol doen laten slaan.
Verliefdheid is een rare emotie die gezindheid en gevoelswaarde niet meer ondercontrole hebben en waar lust de grote boosdoener kan zijn van de ondergane gevoelens.
Die ene persoon op deze grote aardbol waar meer dan zevenmiljard personen leven is die gene die de blijmoedige is om ons gelukkig te maken.
Waar wij dan een voorspoedig en genotvol verlangen naar hebben om gelukkigerwijs de juiste keuze te hebben gemaakt vanuit een innerlijk hartgevoel en liefde.
Het was de liefde op het eerste gezicht en dat is uitgegroeid naar meer en eindeloos door de ontmoeting met de innerlijkheid van de persoon waar wij verliefd op zijn.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/liefde-is-als-we-de-ontmoeting-hebben-met-de-echte-immanentie-van-onze-geliefde.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

The Most Perfect Gift that we Can Give to Others is Our Forgiveness

The Most Perfect Gift that we Can Give to Others is Our Forgiveness

Peace on earth is something we all look for, and deep down in our heart, we wish and hope it will really happen, so that the world are in peace.
But unfortunately there are still people who also have problems together for many different things, thus a lots of disagreements arise with angry faces.
This will not create any good atmosphere within the relationship and both hearts will be broken by inner discontent, and sometimes it’s the hatred feeling which create no joyful memories.
It only causes internal problems in the friendly relationship and sometimes it’s not even worth for that, because everything can be solved by a better communication with each other.
But by the emotions and frustrations at that time can incurred many exacerbated erroneous or stubborn actions with tensions, which might results for plenty of fight.
Perhaps by disappointment, nervousness and uncertainty misunderstood each other causing jitteriness which also flared turmoil and exaltation of anger can be occurred.
Later, we will think very carefully with our evil thoughts about what happened in advance and realize that we can take quick action in some cases.
Everythingwill be going out of hand while everyone else who behaved normally will be continued to governed action by reacting on it, but our reaction had produced a completely different direction and elaboration.
It’s no use for crying over spilled milk, but if we just think about everything afterwards then we can reach into certain conclusions, that will lead us to have another thoughts.
This may be cause for disadvantages, but with a decent and legitimate idea, we will take the consideration ourselves for making the right decision.
Forgiveness is the most perfect gift we can give to ourselves and others, because then we can have the inner peace to return in our body.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/the-most-perfect-gift-that-we-can-give-to-others-is-our-forgiveness


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

 

De Meest Perfecte Geschenk dat we Kunnen Geven aan Anderen is Onze Vergeving

De Meest Perfecte Geschenk dat we Kunnen Geven aan Anderen is Onze Vergeving

Vrede op aarde is iets waar wij allemaal naar uitkijken en diep van binnen in ons hart ook voor wensen en op hopen dat het gaat gebeuren zodat er wereld vrede is.
Maar helaas zijn er toch nog mensen die tezamen ook problemen maken voor allerlei verschillende dingen en waardoor er meningsverschillen ontstaan en kwade gezichten.
De relatiesfeer doet daar geen goed aan en die word verbroken door innerlijke ontevredenheid en soms haat wat geen vreugdevolle herinneringen tot stand brengt.
Het veroorzaakt alleen maar interne problemen in de vriendschappelijke relatie en die zijn dat soms niet eens waard doordat het makkelijk uitgepraat had kunnen worden.
Maar door de emoties en frustraties op dat ogenblik en verkeerde of koppige handelingen zijn de spanningen opgelopen en hebben alles alleen maar verergerd waardoor er ruzie ontstond.
Misschien door ontgoocheling, nervositeit en onzekerheid elkaar verkeerd begrepen waardoor zenuwachtigheid de onrust heeft opgeflakkerd en geestvervoering is opgetreden.
Later gaan we met onze kwaadaardige gedachten eens goed nadenken over wat er van te voren gebeurd is en beseffen dat er in sommige gevallen te snel gehandeld is.
Waardoor het totaal uit de hand is gelopen terwijl als iedereen zich normaal had gedragen door beheerst te blijven reageren het een geheel andere wending en uitwerking had opgeleverd.
Gedane zaken nemen geen keer, maar als we over alles achteraf rechtvaardig gaan nadenken komen we wel tot bepaalde conclusies die ons op andere gedachten brengen.
Dit kan zijn voor of nadelen teweeg brengen, maar met een fatsoenlijk en gewettigde gedachte zullen we zelf de overweging kunnen maken met de juiste beslissing.
In consideratie is dan het meest perfecte geschenk dat we anderen en onszelf kunnen geven is vergeving waarna de innerlijke rust weer terug kan keren in ons lichaam.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/de-meest-perfecte-geschenk-dat-we-kunnen-geven-aan-anderen-is-onze-vergeving.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

A Joyful Day is When We are Doing Something Extra Worthwhile for Somebody whose Presence Meant the World for us

A Joyful Day is When We are Doing Something Extra Worthwhile for Somebody whose Presence Meant the World for us

We not have to believe in a religion to realize how much this day December 25th means for most people on this earth.
Almost everywhere in the world already started in advance to make preparation to welcome this special day, which is also the last week of the year.
It does not matter where do we live or going, the decorations for christmas with different colors and in the evening with pretty colored lights on, can give everyone a cheerful atmosphere where we all can enjoy the good sights of it.
On these few last days of the year, we can think about all the good events and sins which have been occurred in the past year.
And every bad things which have happened to us on this year, we can now hoping to end all these, and welcome the new year in a positive mood with our new wishes.
December 25th is the day in which most of the brothers, sisters, friends and families all come together to celebrate this day with love, joy and peace.
This is a day when we can do something special for the person or persons who occupy an important place in our heart.
This will then leave an exceptional impression for everybody, because no one are going to forget the sweetest memory on this date and everyone would like to come back for the same join gathering every year.
A day of joy and celebration with the companions we love are indispensable in our mind, and we will keep this memory with a hope to repeat the joy on the same date every year in our whole life.
This is a day where we can do something extra for the person or people who mean the world to us, because they are certainly worth for all we do for them.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/a-joyful-day-is-when-we-are-doing-something-extra-worthwhile-for-somebody-whose-presence-meant-the-world-for-us.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

Deze Vreugdevolle Dag is Wanneer we Iets Extra kunnen Doen wat de de Moeite Waard is voor Iemand die de Wereld voor ons Betekent

Deze Vreugdevolle Dag is Wanneer we Iets Extra kunnen Doen wat de de Moeite Waard is voor Iemand die de Wereld voor ons Betekent

We hoeven niet te geloven in een religie om te weten hoeveel deze dag 25 december voor de meeste mensen op deze aarde betekent.
Bijna overal in de wereld is er lang van te voren alles al voorbereid voor deze speciale dag in de laatste week van het jaar.
Het maakt niet uit waar we wonen of komen er zijn overal versieringen voor kerstmis met verschillende kleuren en in de avond mooie gekleurde lampen met een sfeer waar iedereen vrolijk van zou moeten worden bij het zien ervan.
Deze laatste dagen van het jaar kunnen we al onze goede gebeurtenissen en zonden overdenken die er zich hebben voorgedaan in het afgelopen jaar.
En al onze Veranderingen en wensen die we hebben voor het nieuwe jaar, kunnen we nu alvast hopen dat het allemaal zal uitkomen.
25 december is de dag dat de meeste broeders, zusters, vrienden en families allemaal tezamen komen om deze dag samen te vieren met liefde, vreugde en vrede.
Dit is een dag waarop we iets speciaals kunnen doen voor de persoon of personen die een belangrijke plaats hebben in ons hart.
Wat dan een uitzonderlijke indruk zal achter laten omdat deze datum door niemand vergeten zal worden en een herinnering is die ieder jaar weer terug zal komen.
Een dag voor vreugde en te feesten samen met de metgezellen waar we van houden en die in onze gedachten onmisbaar zijn in ons leven.
Dit is een dag waar we iets extra’s kunnen doen voor de persoon of personen die de wereld voor ons betekenen, omdat zij voor alles wat wij voor hun doen de moeite waard zijn.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/deze-vreugdevolle-dag-is-wanneer-we-iets-extra-kunnen-doen-wat-de-de-moeite-waard-is-voor-iemand-die-de-wereld-voor-ons-betekent.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

If we keep on Pursuing our Goal, Magic Moments Might Appear to us Within a Whisker

If we keep on Pursuing our Goal, Magic Moments Might Appear to us Within a Whisker

When we just keep moving on and not stop to pursue our goal, it  is almost impossible to not accomplish our goals.
Persist on a purpose and that spread to the world as much as possible, this can offer much help for us to distribute each other’s goals together.
Of course if we make something very eccentric, we need to wait until it is finished before we can show that to the world.
Perseverance is very important to the tenacity of our self-confidence, so that we can it combine with our perseverance and it will eventually take us to where we want to be the benevolent.
Almost every goals can be achieved as we continue to believe in it and want to spend time and effort on it
For certain things that we cannot do, because it might be over our limit or we do not possess enough knowledge for that, but if we are able to put up the right team together, we still can go for it.
There are always some ways to get it done, “All roads lead to Rome”
We must self seeking the opportunity out of every chance to take possibilities, and when we manage to reach for the right people and get them together for reaching the goals, then everyone can be satisfied.
It is best to do things alone “there’s only one captain on a ship” but if we have a goal where there it is no feasible, because of the circumstances, then we have to make a choice.
If we give up on our goal that’s will be a stupid decision by us, because a quitter never win and winners never give up.
If we want to experience the magical moments within a whisker, we should continue to pursue our goal until we reach it.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/if-we-keep-on-pursuing-our-goal-magic-moments-might-appear-to-us-within-a-whisker.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen