Monthly Archives: September 2014

If we want to Figure Out where we Stand Against Others, Start Walking our Path and stop Standing

If we want to Figure Out where we Stand Against Others, Start Walking our Path and stop Standing

In life there will always be others exist on earth who are doing better than ourselves, and that should not be a problem, because when its rains to others and it dripping on us, we both get wet, which is a similar benefit generates only with different volume.
How well others are doing it is not so important to us, there is no need to lose much time on it, and its better to stay informed of the latest developments that is much more decisive.
With that we can come forward with our own better show forth, so others may aware that we are working with the latest human cultivated technologies.
Regenerating of our life in order to keep abreast of new inventions may encourage a better place in our society or the social level, it is an advancement in position that everyone wants to accomplish.
Continue to learn in order not to get stuck a standstill or deterioration of knowledge is a plus point and appreciation to be proud of.
We almost can express every of our views for the area which we specialize in, this is the ultimate presentation of ourselves, so others will not get disappointed during our communication together.
We just have to walk our way which we think is the best for us with a good value, always determine our own pace and do not force things.
Just keep walking on our own path and do not stand still, where we stand against others is not important if we are happy and satisfied with it.
The world champions from today can already be past time next year, as there no was more progress as consequence of failure with a standstill, because of a outpacing person.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/if-we-want-to-figure-out-where-we-stand-against-others-start-walking-our-path-and-stop-standing.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

Advertisements

Als we Willen Uitzoeken waar we Staan Tegenover Anderen, moeten we Beginnen te Lopen op ons Pad en Niet meer Stilstaan.

Als we Willen Uitzoeken waar we Staan Tegenover Anderen, moeten we Beginnen te Lopen op ons Pad en Niet meer Stilstaan

In het Leven zullen er altijd anderen bestaan op de aarde die het beter doen of zijn dan onszelf en dat moet geen probleem worden, want als het bij hun regent en bij ons druppelt worden wij beiden nat, dat is een soortgelijk voordeel alleen met een ander volume.
Hoe goed anderen het doen is ook niet zo belangrijk om daar teveel tijd aan te verliezen, zelf op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen is veel meer doorslaggevend.
Daar kunnen we zelf mee vooruit komen en ons eigen beter ten toon spreiden als anderen ervan op de hoogte zijn dat wij met de nieuwste menselijke cultiverende technologieën bezig zijn.
Regenereren van ons leven door op de hoogte te blijven van nieuwe uitvindingen die ons kunnen bevorderen met een betere plaats in de maatschappij of op sociaal niveau is een vooruitgang in positie die iedereen graag wil volbrengen.
Blijven leren om geen stilstand of achteruitgang van kennis te krijgen is al een pluspunt en waardering om trots op te zijn.
Bijna overal over kunnen meepraten op het gebied waar wij in gespecialiseerd zijn is de ultieme presentatie van onszelf en zal anderen niet teleurstellen in een communicatie.
We moeten gewoon onze eigenweg bewandelen waarvan wij denken dat die het beste voor ons is, ons eigen tempo bepalen en de dingen niet forceren.
Gewoon blijven lopen op ons eigen pad en niet meer stilstaan, hoe we ervoor staan tegenover anderen is niet belangrijk als we hier gelukkig en tevreden mee zijn.
De wereld kampioen van vandaag kan volgend jaar al weer verledentijd zijn, omdat er geen vooruitgang meer was door gevolg van een stilstand en een voorbijstrevende persoon.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/als-we-willen-uitzoeken-waar-we-staan-tegenover-anderen-moeten-we-beginnen-te-lopen-op-ons-pad-en-niet-meer-stilstaan.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

Chase for the Time and Don’t let it Catch us.

Chase for the Time and Don’t let it Catch us

Use time in the right way is very influential for the course and impression of our life and it no longer can be reused, so consume it wisely.
Spend the time wisely to enjoy every minute of our life and try to solve every problem in order for loving kindness again.
Why a day have only twenty-four hours, it pass too fast and then we also have to rest and sleep, time seems more important than money.
Without time we cannot make money, and with the excluding of money, we may not have a period of time which represent exuberant entertainment for us.
As the saying goes, “Time waits for nobody”, so if we have the right plan, we should not wait until it is past, but instead we should execute it as soon as possible.
So we will not suffer the loss of time, rather to enjoy the winning over time and its also available immediately.
And then again to proceed by the time gained,  we can actually see it as an additional possession to do something else in the same space of time.
The beauty of life is that we can get everything we want, if we have the chance to overcome the passage of time that we need for and not fall out by the wayside in that time lapse.
The time will never change and that’s for sure, but how much time we have for ourselves to get something done is a decision by nature or our destiny.
So let us not be chased by time, because that is impossible to figure out and it is something we have no control over it, therefore love every seconds of our life.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/chase-for-the-time-and-dont-let-it-catch-us.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

Chase for the Time and Don’t let it Catch us.

Chase for the Time and Don’t let it Catch us

Use time in the right way is very influential for the course and impression of our life and it no longer can be reused, so consume it wisely.
Spend the time wisely to enjoy every minute of our life and try to solve every problem in order for loving kindness again.
Why a day have only twenty-four hours, it pass too fast and then we also have to rest and sleep, time seems more important than money.
Without time we cannot make money, and with the excluding of money, we may not have a period of time which represent exuberant entertainment for us.
As the saying goes, “Time waits for nobody”, so if we have the right plan, we should not wait until it is past, but instead we should execute it as soon as possible.
So we will not suffer the loss of time, rather to enjoy the winning over time and its also available immediately.
And then again to proceed by the time gained,  we can actually see it as an additional possession to do something else in the same space of time.
The beauty of life is that we can get everything we want, if we have the chance to overcome the passage of time that we need for and not fall out by the wayside in that time lapse.
The time will never change and that’s for sure, but how much time we have for ourselves to get something done is a decision by nature or our destiny.
So let us not be chased by time, because that is impossible to figure out and it is something we have no control over it, therefore love every seconds of our life.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/chase-for-the-time-and-dont-let-it-catch-us.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

Achtervolg de Tijd en Laat het Ons niet Vangen.

Achtervolg de Tijd en Laat het Ons niet Vangen

Tijd gebruiken op de goede manier is erg invloedrijk op het verloop en impressie van het leven en is niet meer te hergebruiken, dus consumeer het wijs.
Verorber de tijd verstandig en geniet van iedere minuut in ons leven en probeer elk probleem zo snel mogelijk op te lossen om dan het leven weer te kunnen liefhebben.
Waarom heeft een dag maar vierentwintig uren die veel te snel omgaan en waarin we dan ook nog moeten rusten en slapen, tijd lijkt belangrijker dan geld.
Zonder tijd kunnen we geen geld maken en met uitsluiting van geld kunnen we een bepaalde tijdsperiode soms niet uitbundig het vermaak vertegenwoordigen.
Zoals het spreekwoord zegt: “tijd wacht op niemand”, dus als we het juiste plan hebben, moeten we niet wachten tot het verleden tijd is, maar inplaats daarvan moeten we het zo snel mogelijk zien uit te voeren.
Om zo geen tijdsverlies te lijden en er eerder van te kunnen genieten en er direct over te kunnen beschikken.
En daarna weer met iets anders verder te kunnen gaan door de gewonnen tijd waardoor we dat eigenlijk als een extra bezit kunnen zien in dezelfde tijdruimte.
Het mooie in het leven is dat wij alles gedaan kunnen krijgen als we er maar het tijdsverloop voor krijgen en niet in die tijdsduur die er voor nodig is het loodje leggen.
De tijd zal nooit veranderen dat is iets wat zeker is , maar hoeveel tijd krijgen wijzelf om daarin iets gedaan te krijgen is een beslissing van de natuur of het noodlot.
Dus laat ons niet vangen door de tijd, want dat is niet meer te achterhalen dus is iets waar wij geen invloed op hebben, bemin daarom iedere seconde in ons leven.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/achtervolg-de-tijd-en-laat-het-ons-niet-vangen.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

Our Sad Story will Not Last Long, because when a Door is Closed, we Can still Find an Open Window.

Our Sad Story will Not Last Long, because when a Door is Closed, we Can still Find an Open Window

Keeps finding opportunities is what our life been composed for, in order to survive with a relax way in this society.
Grab the probability which offer us opportunities to fulfill our forward-looking perspectives, so we can get the benefits to make up for our livelihood.
Carry out the development acts so we can achieve advancement, and execute our work activities to get the financial benefit.
Seize every legitimate opportunity and use it to progress further towards a better future and not keeping the false hope in front of closed doors.
Never just staring at the closed door when our spirit are in desperate state, because then we may miss out on another window or door that is already open, and we might also miss the chances to find our happiness.
Our own actions will have a major impact, direct actions and take measures before a breakdown or relapse is required for continuity.
If there is no bread at the bakery then we should go to the supermarket, open the door and buy it from there, because we will not be succeed in getting that bread we want at a butcher shop.
So it depends entirely on ourselves and how much effort we are willing to do to get things done, because without actions and performing maneuvers, nothing will change, and it will be getting even more worse.
If we want to save ourselves from a sad or desperate mood, when we are entering any closed window or door, we should directly look for another entrance which is having the necessary requirements, so we can acquire for the good entry for completion of our tasks.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/our-sad-story-will-not-last-long-because-when-a-door-is-closed-we-can-still-find-an-open-window.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

Everybody are Unique and Incomparable, so we are Not Encouraged to make an Unnecessary Comparison.

Everybody are Unique and Incomparable, so we are Not Encouraged to make an Unnecessary Comparison

Some people always like to compare with others in their evil sense, while others choose to make the changes to resemble their idol.
But that is impossible, because every mortal are incomparable and exceptional, everyone has their own character into good and bad days, and is unparalleled, because there is only one person like us in the world.
We are all different in terms of personality and perspective or the way we behave in our divided lifestyle.
Whether it is being rich or poor, having a good or bad way of thinking, everyone is completely unique, so it is not wise to make an equation with others.
There will always be differences and certain things can be equivalent, but that’s only a “tip of the iceberg”, and this have no evidence or it may not be completely judgmental.
Something made with assembly line work is similar, but we all humans are dissimilar from each other with different in conflicting opinions and thoughts.
That makes each of us unique and special with an unsurpassed extraordinary character where the chosen person can be conquered by our heart, because of love and they want us to share our life together.
We can share our incomparable love with someone that we think is different as an unique person and thereby we want to give them the love from our heart.
Share all the adventures of life together and go into an unique atmosphere where others cannot compare with, because our hearts are fused together with sensational passion for each other so that the result is considered as a impossible comparison

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/everybody-are-unique-and-incomparable-so-we-are-not-encouraged-to-make-an-unnecessary-comparison.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen