Monthly Archives: August 2014

Langzaam Vorderen in het Leven is Beter dan Nooit Iets te Proberen.

Langzaam Vorderen in het Leven is Beter dan Nooit Iets te Proberen

Velen hebben geen fortuin in het Leven en zijn ook niet snel tevreden als ze kleine bedragen kunnen verdienen.
De meesten azen op het grote geld maar dat is vaak een droom die voor bijna niemand uitkomt en altijd onzeker blijft met onhaalbare hoop en denkbeeldige optimisme voor de meesten onderons.
Maar dat is niet het goede uitgangspunt als we niet rijk zijn en iets willen bereiken, want het is juist beter om iedere kans te benutten om wat te verdienen.
Zo kunnen we iets langzaam maar zeker opbouwen, want 0+1=1 en met niks doen is 0+0=0 dus wie wijs is gaat ervoor en maakt ieder inkomen ten gelde.
Zo is het mogelijk om een kapitaal op te bouwen beetje bij beetje en van daaruit proberen progressie te maken door de kansen te vergroten.
Eerst moeten we werken om geld te verdienen daarna kunnen we het kapitaal laten functioneren om arbeid te laten verrichten of om zaken te doen.
Zo kunnen we ons vermogen vermeerderen als er winstgevende resultaten worden gegenereerd door onze opgebouwde gelden.
Vergeet nooit dat ieder bedrag dat wij geld uitgeven komt vanuit ons budget en is een dubbel verlies, want wanneer dit bedrag extra word verdient en wij het dan uitgeven word ons bestedingspakket niet aangetast en dat is een winst.
Geld uitgeven 0-1= -1of ontvangen 0+1=1 dus we kunnen het dubbel rekenen, uitgaven hebben of extra inkomsten genereren.
Houd de besparingen in de bank of laat geld verdwijnt uit onze bankrekening, dat is een dubbele waarneming in ons vermogen.
Geld uitgeven wat we niet hebben of het besteden nadat we het extra verdient hebben is dat grote verschil voor de structuur naar een verbetert vermogensopbouw.
Dus vermogensgericht is het altijd beter om iets te proberen om langzaam onze vermogensgrens te bevorderen, dus probeer het beter te doen dan van te voren.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/langzaam-vorderen-in-het-leven-is-beter-dan-nooit-iets-te-proberen.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

Always Asking the Right question and do Not make Assumption when We are Unsure about Certain Things

Always Asking the Right question and do Not make Assumption when We are Unsure about Certain Things

Being curious is not wrong but if too much it may resemble a sickness, if we do not know or suspect things, we should ask questions to find it out.
But we need to know how to ask questions and not immediately start to have suspicious on something, because when we have that hunch, it signal that something is not good.
This may hurt someone who only has good intentions with us, and soweth the bad blood to them.
Our choice of words is so important in these situations, because we tend to respond with emotion directly from our heart and thus others may heard the wrong sentence came out from our mouth.
Those people may get offended and this will bring damage for our good relationship, thus it would be a significant loss in our circle of friends.
The hindrance in such cases is that we often do not understand or containable on something entirely, and then we make a hypothesis with a fast decision, this could turns things around completely.
That is a big mistake and unjust of us by which we’ve make the unwanted decision in expression and it will not be accepted by others.
A quick tongue in those moments where there is no consideration about it is very thoughtless and it can generate disagreements which is unnecessary.
Be mindful of a good and trustful relationship, always try to speak with the extensive vocabulary for everything to avoid disorders together
If we are not sure about certain things, but only have assumptions and want to start asking questions about it, don’t let our emotion and train of thought to influence the initial question.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/always-asking-the-right-question-and-do-not-make-assumption-when-we-are-unsure-about-certain-things.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

Stel Altijd de Juiste Vraag en geen Veronderstelling maken Wanneer we niet Zeker zijn over Bepaalde Dingen

Stel Altijd de Juiste Vraag en geen Veronderstelling maken Wanneer we niet Zeker zijn over Bepaalde Dingen

Nieuwsgierig zijn is niet verkeerd maar teveel kan op een ziekte lijken, als we dingen niet weten of vermoeden kunnen we vragen stellen om erachter te komen.
Maar wij moeten wel weten hoe de vraag te stellen en niet direct al argwanend beginnen, omdat wij een voorgevoel hebben dat er iets niet goed zit.
Daarmee kunnen we iemand die alleen maar goede bedoelingen voorheeft met ons beledigen en dat zaait terecht kwaad bloed.
Onze woorden keuze is zo belangrijk in deze situaties doordat we geneigd zijn om direct emotioneel vanuit ons hart te reageren en daardoor een verkeerde uitspraak laten horen.
Die anderen zodanig kan krenken dat we de goede relatie kunnen beschadigen en dat zou een groot verlies betekenen in onze vriendenkring.
De hinderpaal in zulke gevallen is dat we vaak iets niet begrijpen of bevatten en dan maar in een snel besluit een hypothese maken die totaal anders kan uitvallen.
Dat is dan een grote vergissing en onterecht van ons waardoor we de ongewenste beslissing maken en uitspreken die niet geaccepteerd word door anderen.
Een snelle tong hebben op zulke momenten waar er niet word nagedacht is erg ondoordacht en kan meningsverschillen opwekken die onnodig zijn.
Wees zuinig op goede en betrouwbare relaties probeer met de juiste woordenschat te spreken die hun verdienen, doe er alles aan om stoornissen tezamen te voorkomen.
Als we niet zeker zijn over bepaalde dingen maar veronderstellingen hebben en vragen willen gaan stellen daarover, laat emoties en onze gedachtegang daar dan niet de overtoon voeren.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/stel-altijd-de-juiste-vraag-en-geen-veronderstelling-maken-wanneer-we-niet-zeker-zijn-over-bepaalde-dingen.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

 

The Correct Path for Us May Not be an Easiest One, so Always get Ourselves Ready for Any Circumstances

The Correct Path for Us May Not be an Easiest One, so Always get Ourselves Ready for Any Circumstances

The complication in life is that not everything can works hundred percent according to our plan and there are always some obstacles, which may cause us to lose time and money.
And that might give problem to us as we keeps thinking on why this is happening to us now, but in reality everyone will need to be confronted with obstacle in their life.
When we are in a very tight budget, we do not have any room for any unforeseen events, so we should always take this into consideration.
When there is a problem because of our spending limit exceeds the budget, this can totally break us if we have no alternative solution for it.
So always let our mind getting ready in advance to prevent any obstacles is not a bad choice as problems may occur right after the start.
Before we actually start to begin with our starting point, we should have all the legal papers in possession and are aware of all changes from the amenities provided by the government.
It will all not be easy or comfortable, but that’s the only way for us to succeed without mayhem further on things that are trying to beat us.
Well prepare for everything first before make the decisive point to begin is very wise and advisable.
The starting point is to move forward, so we need to initiate in such a way that in every certainties that we’ve created, we can 100% accomplish it .
Unexpected circumstances are always lurking there, so it’s better to avoid that come into our way by well prepared first in order to walk in the easiest way without any obstacles.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/the-correct-path-for-us-may-not-be-an-easiest-one-so-always-get-ourselves-ready-for-any-circumstances.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen

Het Juiste Pad voor Ons is Misschien niet de Gemakkelijkste, dus Altijd Onszelf Voorbereiden voor alle Omstandigheden.

Het Juiste Pad voor Ons is Misschien niet de Gemakkelijkste, dus Altijd Onszelf Voorbereiden voor alle Omstandigheden

De complicatie in het leven is dat bijna niks volgens onze planning gaat en er altijd belemmeringen zich voordoen, waardoor we tijd en financiën verliezen.
Dit is een probleemgeval waarbij we vaak denken waarom overkomt dit mij nu weer, maar in de realiteit is het dat iedereen daar gewoon mee krijgt te kampen.
We moeten nooit een te krap budget hebben er moet altijd ruimte zijn voor eventuele onverwachte gebeurtenissen die we dan daar mee kunnen opvangen.
Een probleem wat onze bestedingsruimte te boven gaat zal ons totaal breken als we daar geen alternatief voor hebben.
Dus van te voren op alles voorbedacht zijn is geen slechte keuze en kan vele hindernissen voorkomen na de start.
Voordat we eigenlijk het beginpunt hebben om daadwerkelijk te willen beginnen moeten wij alle wettelijke papieren in bezit hebben en op de hoogte zijn van alle voorzieningen aangegeven door de overheid.
Het zal allemaal niet eenvoudig of comfortabel zijn maar dat is de enige manier die ons zal laten slagen zonder verder gesodemieter dat dingen niet kloppen.
Alles eerst goed prepareren voordat wij het beslissende beginpunt hebben is zeer verstandig en aan te raden.
Het uitgangspunt is om vooruit te komen dus moeten we eerst alles zodanig initiëren dat we zekerheden creëren dat we het voor 100% kunnen volbrengen.
Onverwachte omstandigheden liggen altijd op de loer, dus voorkom dat die op ons pad komen door alles eerst goed voor te bereiden voor de gemakkelijkste weg te bewandelen zonder hindernissen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/het-juiste-pad-voor-ons-is-misschien-niet-de-gemakkelijkste-dus-altijd-onszelf-voorbereiden-voor-alle-omstandigheden.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen