Monthly Archives: July 2014

Geen Stress Over de Toekomst, Want dat is Iets wat Buiten onze Controle Is.

Geen Stress Over de Toekomst, Want dat is Iets wat Buiten onze Controle Is

Onze toekomst is erg belangrijk en daar kunnen we zelf veel aan doen door behulpzaam en eerlijk te zijn tegenover onszelf en anderen.
Toekomstvoorzieningen kunnen we treffen en onszelf van voorzien maar toekomstvoorspellingen is iets waar we alleen maar op kunnen hopen dat is niet te garanderen.
Het probleem is dat in het leven de dingen bijna altijd anders gaan dan wij willen en daardoor kunnen er narigheden komen als we dat niet ingecalculeerd hebben.
Maar ons eigen van te voren al druk maken en stress bezorgen over iets dat nog niet eens gebeurd is of waarschijnlijk nooit gaat gebeuren geeft een onzekere indruk.
Wees altijd positieve en geef alles een kans om zich te ontwikkelen, veel dingen gaan nu eenmaal niet snel en om ondoordacht te gaan handelen door stress is erg onverstandig.
Bij zenuwachtigheid geven we onze gedachten de kans om na te denken over dingen die er helemaal niet zijn en dan zou dat dus van alles kunnen zijn maar het is op zeker negatieve.
Als we in een staat van overbelasting zijn zal er weinig opbeurendst in onze gedachten opkomen en zal er eerder iets passiefs opkomen dan optimistisch om positief verder te kunnen.
Niemand kan in de toekomst kijken maar we kunnen wel voorbereidingen opgang zetten en daar het beste van hopen.
Alles is buiten onze controle wat we kunnen beheren is goed maar laat alles gewoon op ons afkomen en zien wat er gebeurd in de toekomst zonder stres.
Als het daar is dan kunnen we de gepaste stappen ondernemen om het op te lossen met een glimlach.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/geen-stress-over-de-toekomst-want-dat-is-iets-wat-buiten-onze-controle-is.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

The Simple Rules to Live Peacefully in a Circle is Never Break the Trust.

The Simple Rules to Live Peacefully in a Circle is Never Break the Trust

Accreditation is one of the most important elements in life, if we do have it then we will be received with a beaming face and a smile.
With the trust we will not encounter ourselves into problems and if there is an argument then we can quickly solved it in a decent manner.
People around us in the same circle of life who have faith in us is as important as they are convinced to give their full support and anchor to us.
Knowing that our word is the truth can give all credit to us without doubts and people can count on us, and from there they will know our creditworthiness and holding the accountability with us.
It is so important to build a trust and secure future with others that make both business and personal everything a lot easier.
If we are honest with ourselves and others then we will not get into trouble.
By doing this will give us a peaceful and quiet life without too much worries.
Of course we have to always be careful, because not everyone is honest and credible, but we must never lose our credibility in any relationships.
If we are hurting others with lies and dishonest then we should expect no support back, and that’s asking for misery and distrust.
That will also cause certain difficulties in our life, because once there is suspicion for us then things will probably beyond repair.
Life can be so simple, but usually things can goes wrong easily by jealousy or greed.
If we choose the wrong path in life, then we can be categorized as an unreliable person.
Once we ended up there, everything will be getting a lot more difficult, because then we are not welcome in many places and also being constantly monitored by others so they can find a chance to backstab on us.
Is that the life what we want?
We should be keeping to the simple rules in life, which is never broke the trust or do not let someone lost their faith on us in our living circle.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/the-simple-rules-to-live-peacefully-in-a-circle-is-never-break-the-trust.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

De Eenvoudige Regels om Vreedzaam te Leven in een Cirkel is Nooit het Vertrouwen te Kwetsen

De Eenvoudige Regels om Vreedzaam te Leven in een Cirkel is Nooit het Vertrouwen te Kwetsen

Accrediteren is één van de belangrijkste elementen in het leven, als we dat hebben worden we overal met een stralend gezicht en een glimlach ontvangen.
Zullen dan niet snel problemen ondervinden en als er een argument is word dat snel op een fatsoenlijke manier uitgepraat.
Mensen om ons heen in dezelfde levenscirkel die vertrouwen in ons hebben is zo belangrijk als ze overtuigd zijn van onze volledige steun en toeverlaat.
Wetende dat ons woord de waarheid is geeft alle krediet zonder twijfels en reken daar maar op, want hun weten onze kredietwaardigheid en houden daar rekenschap mee.
Het is zo belangrijk om deze vertrouwensband met anderen op te bouwen voor een gegarandeerde toekomst die zowel zakelijk als Prive alles een stuk gemakkelijker maken.
Als we eerlijk zijn tegenover onszelf en anderen zullen we ook niet snel in de problemen komen en zal een vreedzaam en rustig bestaan volgen zonder al teveel zorgen.
Natuurlijk is het altijd oppassen, want niet iedereen is eerlijk en geloofwaardig maar als wij zelf maar nooit ons vertrouwen en geloofwaardigheid verliezen bij relaties.
Anderen kwetsen met leugens en oneerlijkheid daar kunnen we geen steun mee terug verwachten, dat is vragen om gesodemieter en wantrouwen.
Dat zal dan ook zeker moeilijkheden in ons leven veroorzaken, want als er eenmaal argwaan is zal dit niet snel meer te herstellen zijn.
Het kan allemaal zo eenvoudig zijn in het leven maar meestal door jaloezie of hebzucht gaat het verkeerd en kiezen ze voor het verkeerde levenspad en komen in de categorie onbetrouwbaar.
Eenmaal daar beland word alles een stuk moeilijker en zijn ze op vele plaatsen niet meer welkom en worden ze ook constant in de gaten gehouden zodat ze gaan over de tong bij anderen.
Dat is toch niet het leven waar wij voor kiezen?
Wij houden ons wel aan de eenvoudige regels in het leven en die zijn in iedere levens cirkel hetzelfde kwets nooit het geloof en vertrouwen dat iemand in ons heeft.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen
Lees Meer Gedichten…….

http://gedichten.easybranches.com/de-eenvoudige-regels-om-vreedzaam-te-leven-in-een-cirkel-is-nooit-het-vertrouwen-te-kwetsen.html

#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Living A Life Full of Love will Never be Dull.

Living A Life Full of Love will Never be Dull

We all can  be strong and have big money in abundance but love and affection always prevail, so all is a side issue and  force plays then no role more in our life.
If our life just freeze there, then we will be crazy enough, because without love there is no life and it is certainly not about to win or not, and love cannot sink our spiritually.
It can make or break for us, and there is no doubt that the feelings determine how we are connected.
When we are the stars in the sky, we can see the sunshine in everything and everywhere.
But the moment we get offended and lost in the confidence of love, this give us such a strange feeling and at that time we cannot cope with ourselves through the grief and pain.
If there is love from two sides then we will not losing our happiness, because then we have found what we longed for, so this give all the joy and pleasure for us.
In no time we will end up in a world filled with tenderness and sweet words which we also do not need to concern about boredom because there is a loving feeling in us.
Together, we want the best from love so there is always something to do.
Love is something that can be end, but when love is flowering it will never stop longing for more.
This give us all the advantages in life where we can be in an irresistible feeling, that just makes us happy and bring us proud for the fulfillment of our life.
When the separation from each other has been answered with a reunion, we can have  an incredibly warm inner feeling of joy and attraction for the affection and touch feeling.
Everywhere we go, the people in this area congrats us with love and a friendly smile, this is what we all need for the day.
They welcomes us with a good feeling and we will never be bored, because this give us the strength and meaning for which we are here on earth with an incorrigible sense of love for each other
Love for each other will never get bored and it is the solution for many insoluble facts.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/living-a-life-full-of-love-will-never-be-dull.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Een Leven Vol Liefde zal Nooit Saai Zijn.

Een Leven Vol Liefde zal Nooit Saai Zijn

We kunnen allemaal groot en sterk zijn geld in overvloed hebben maar als liefde en emoties de overhand hebben is dit alles maar een bijzaak en speelt kracht geen rol meer.
Blijf maar gewoon dan doen we al gek genoeg, want zonder liefde is er geen leven en er is zeker niet van te winnen, liefde kan ons geestelijk laten inzinken.
Het kan ons maken en breken de gevoelens bepalen hoe we ons voelen daar is geen twijfel aan verbonden, als we verliefd zijn staan de sterren aan de hemel en we zien zonnestralen in alles en overal.
Maar het moment dat we gekrenkt worden in het vertrouwen van de liefde geeft dit ons zo’n raar gevoel dat er momenten aanbreken dat we met onszelf geen raad meer weten door het verdriet en pijn.
Als er liefde van tweekanten is dan kan ons geluk niet meer op, we hebben dat gevonden waar we naar verlangde en dit geeft aan alles vreugde en plezier.
In een handomdraai zijn we beland in een wereld vol met tederheid en lieve woorden waar bezorgdheid de voorkeur heeft en er geen verveling is, want er is een liefdevol gevoel in ons.
Samen willen we het beste dus er is altijd wel wat te doen en liefde is iets waar een einde aan kan komen maar als het er is zal de bloei en verlangen naar meer nooit stoppen.
Dit geeft ons dan alle voordelen in het leven waar we trots op kunnen zijn met een gevoel dat onweerstaanbaar is en ons alleen maar vrolijk maakt en voldoening brengt.
Bij een scheiding van elkaar word een weerzien beantwoord met een ongelofelijk warm innerlijk gevoel van blijdschap en aantrekkingskracht voor genegenheid en aanraking.
Overal waar we komen en de personen in deze omgeving ontvangen ons met liefde en een vriendelijke lach zal onze dag de aandacht geven die wij allemaal nodig hebben.
Dit verwelkomt ons met een goed gevoel en zal nooit vervelen of saai worden maar dit geeft de kracht en betekenis waarvoor we hier zijn op aarde om liefde aan elkaar te geven voor een onverbeterlijk gevoel.
Lief zijn voor elkaar zal nooit vervelen en de oplossing zijn voor vele onoplosbare feiten.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/een-leven-vol-liefde-zal-nooit-saai-zijn.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Treat Every Relationship as our Responsibility, Not as an Opportunity.

Treat Every Relationship as our Responsibility, Not as an Opportunity

Friendship and relationships are not abundant so when we get the opportunity to come true, we should also bear our responsibility to keep this kind of relation.
Most people see a new encounter or relationship as an opportunity to reclaim their advantage, and if that happened, they can achieve the benefits and then for them emotions or feelings is no longer important.
Their plus points is the ability to make what it counts, and therefore they able to carry a nice show on their words and conduct of laughter with a credible face.
And they continue doing that as long as can reap the benefit of returns, where this is not only based on friendship, but they keeps looking for their next victim.
Profit figures is what is served in their minds, but there is no friendship for them.
Companionship is something that is not important for them because they cannot buy anything from there, they only concentrate themselves on financial benefits which  resolves everything , and that defines their whole life.
They forget that in this way we can’t build any relationship and that having many relationships are more important than money.
Something to tell or show for 10 people or 100,000 makes a big difference with a magnifying chance of success.
But their brains only think for today and not prepared to have success in the long run.
A friendship is so important in our life and it give us love with affection.
We can cry and laugh together with our best friends, and this give such a sense of satisfaction for each other.
Friendliness, trust, compassion and sympathy are responsibilities that are attached to a friendship which should never be abused by anyone.
Never use the opportunity to meet someone for a benefit or only think for a business appointment, because business and friendship are two separate things.
But we should understand that friendship is more important than money, so try to solve every argument in harmony among friends.
And never forget we are strong together and united unbeatable.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/treat-every-relationship-as-our-responsibility-not-as-an-opportunity.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen