Monthly Archives: June 2014

If Something are Not Meant for Us, it will Not Happen, No Matter how many Coins we Throw in a Fountain.

If Something are Not Meant for Us, it will Not Happen, No Matter how many Coins we Throw in a Fountain

If things do not go the way we want or not get in our life what is in our mind, we do not need to be worried or in panic.
Because there are so many other things which is completely outside of our control, but with a postive thought, we still have a chance to succeed.
Things will not be allocated for us over time, it is actually a lifeline for us which are mapped with different obstacles for us to test on our own character.
No matter how much we beg or hope for anything,  if its doesn’t meant to us, it will never be.
We will lose energy with spending time for all those fruitless effort, so its better to spend our time on something else which might make a difference for us, because that dream will never come true.
Sometimes we have too much hope for anything to happen but nothing came out as a an expected result, while another period when we think about nothing is going to be happened, out of sudden we can reap something unexpectedly.
That “something”, no matter how small it is, can give us a joyful feeling, it’s like a gift that surprised us as we did not expect for it from the beginning.
Something that we never wish for it suddenly appear in our life, so it’s up to us whether we grab the chance to use it or totally ignore them then we will lose our chance.
If something is meant for us then it will be on our path of life, the moment when we reach our final destination, it will be our happiest moment in life.
We are fortunately enough to be able to enjoy this fortune and it shall be a joy moment in our existence on earth.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/if-something-are-not-meant-for-us-it-will-not-happen-no-matter-how-many-coins-we-throw-in-a-fountain.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Advertisements

Als er Iets niet Bedoeld is voor Ons, zal het niet Gebeuren, Ongeacht hoeveel Munten we Gooien bij een Fontein.

Als er Iets niet Bedoeld is voor Ons, zal het niet Gebeuren, Ongeacht hoeveel Munten we Gooien bij een Fontein

Als de dingen niet gaan zoals we willen en niet op onze levensweg komen, hoeven we niet in paniek te raken of ongerust te zijn.
Want er zijn zo veel andere dingen die ook buiten onze controle vallen maar we toch de kans hebben om het te laten slagen.
Iets wat voor ons bestemd is zal ook naar verloop van tijd toegewezen worden, er is eigenlijk al een levenslijn voor ons uitgestippeld met verschillende obstakels om ons karakter op de proef te stellen.
Hoe erg we ook voor iets smeken of hopen als het niet voor ons bestemd is zal het ook nooit aangewezen worden aan ons.
Alle moeite die we er voor doen zal verloren energie zijn en is beter aan iets anders te besteden, want die droom zal een bedrog zijn die nooit uitkomt.
Soms verheugen we onszelf zo op iets en hebben er goede hoop over maar er gebeurde niks, terwijl een andere keer we nergens aan denken en er van alles gebeurd en we iets kunnen opstrijken.
Het bemachtigen van iets hoe klein het ook is, kan ons een vreugdevol gevoel geven, het is als een cadeau wat ons verrast als we het uitpakken.
Iets wat voor ons bestemd is daar hoeven we geen wensen voor in vervulling te laten gaan, het zal op zeker op ons levenspad verschijnen, het is dan aan ons of we er gebruik van maken of het verwaarlozen zodat we onze kans verliezen.
Als iets is vastgesteld voor ons en we daar voor gekwalificeerd zijn om als eindbestemming daarvan te dienen kan dit het gelukzaligste moment zijn in ons leven.
Waar wij gelukkigerwijs er fortuinlijk van kunnen genieten en dit de periode van blijdschap zal zijn in ons bestaan op aarde.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/als-er-iets-niet-bedoeld-is-voor-ons-zal-het-niet-gebeuren-ongeacht-hoeveel-munten-we-gooien-bij-een-fontein.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Life is like a Giant Ferris Wheel, if We do Not Start at the Bottom then We can Never Reach the Top.

Life is like a Giant Ferris Wheel, if We do Not Start at the Bottom then We can Never Reach the Top

Life is full of challenges, victories over ourselves and precipitates that keep repeating as in the circle of Giant Ferris Wheel.
Our life is keeps on spinning, so we go up and down in the same circle, do not worry when we are at rock bottom because we will not stay there forever.
Give ourselves a chance to step into first drive to reach the top, because without action it will forever be impossible for us to achieve top results.
Everything will always be unpredictable in life, because hope is not a certainty but it can give us an optimistic feeling.
From there we can get the encouragement and generate our enthusiasm to go for top places.
Always be positive about things we do, that will give us more strength and perseverance, and so we can enjoy with fun in the things we do.
If we love what we are doing, we can deliver a greater performance because we want to be successful at all time.
A minor setbacks will not deter us from keep going but it just give us more energy to make everything right.
We will never lose courage, but just believe in ourselves and continually to make improvements in order to meet the requirement by others.
So we can count on progressive steps in the right direction and the success on top is not far within our sight.
Nothing ventured, nothing gained, and without take a ride in the Giant Ferris Wheel, we will never have the chance to see lovely view from the top.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/life-is-like-a-giant-ferris-wheel-if-we-do-not-start-at-the-bottom-then-we-can-never-reach-the-top.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Het Leven is als een Reuzenrad, als We van Tevoren Niet op de Bodem Starten kunnen We de Top Nooit Bereiken.

Het Leven is als een Reuzenrad, als We van Tevoren Niet op de Bodem Starten kunnen We de Top Nooit Bereiken

Het leven is vol van uitdagingen, overwinningen op onszelf en neerslagen die zich continu blijven herhalen als in de cirkel van het reuzenrat.
Ons leven zal gewoon blijven draaien, dus we gaan op en neer in dezelfde cirkel, wees niet ongerust omdat we er niet zullen verblijven voor altijd.
Geef onszelf de kans en stap in de eerste rit om de top te bereiken, want zonder actie zal het voor altijd onmogelijk zijn om resultaten te behalen naar de top.
Alles zal altijd onvoorspelbaar zijn in het leven, want hoop is geen zekerheid maar geeft wel een optimistisch gevoel.
Van daaruit kunnen we entourage krijgen en enthousiasme opwekken om voor de top plaatsen te gaan.
Ben altijd positief over de dingen die we doen dat geeft ons doorzettingsvermogen meer kracht en plezier in de dingen waar we mee bezig zijn.
Als we gaan houden van hetgeen waar we mee bezig zijn kunnen we sneller prestaties leveren doordat we er alle tijd aan willen besteden om succesvol te zijn.
Een terugslag zal ons er niet van weerhouden om gewoon door te gaan en er meer energie in te steken om het weer goed te maken.
De moed zullen we dan ook nooit verliezen om op te geven, maar juist in onszelf geloven en steeds weer verbeteringen aanbrengen om te voldoen aan de wensen van anderen.
Zo mogen we rekenen op vooruitgaande stappen in de goede richting en zal de top van succes in zicht zijn.
Want niet geschoten is altijd mis, en door geen plaats te nemen in het reuzenrat zullen we nooit het mooie uitzicht van de top kunnen zien.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/het-leven-is-als-een-reuzenrad-als-we-van-tevoren-niet-op-de-bodem-starten-kunnen-we-de-top-nooit-bereiken.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Be Honest to Ourselves will Open our Heart to Others

Be Honest to Ourselves will Open our Heart to Others

Fear is a great danger in our life and can move us to nasty deeds because we no want to hurt anyone, and also want to keep things secret on this manner.
But when we do something without open our mind, this will grow frustrations for ourselves, so we will never find peace in our inner feelings.
We do things that we can not be openly, so therefore hamper our freedom and that creates tension.
That incredible and unbelievable feeling can give to us may generate an even greater disadvantage for us, because that will affect on our credibility.
Be honest with ourselves, so others will always respect us in the long run.
Others may not always agree with what we are doing or our words, but the truth will always get some respect.
And so we can build a bond of trust among each other with mutual respect, which we can look straight into the eyes of each other without feeling embarrassed.
A pure spirit towards everyone give us the freedom, at the same time we can also let others know what is in our hearts, and there is nothing to hide between us.
Everyone know that when it is related to self-interest, most of them will try to cover the trust, sometimes the truth is difficult to accept but all this must be respected.
If we want to open up our hearts to others so they can understand us better, we will first need to be honest with ourselves

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/be-honest-to-ourselves-will-open-our-heart-to-others.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Wees Eerlijk naar Onszelf zal ons Hart Openen voor Anderen.

Wees Eerlijk naar Onszelf zal ons Hart Openen voor Anderen

Angst is een groot gevaar in ons leven en kan ons aanzetten tot vervelende daden doordat we niemand willen kwetsen en zo dingen geheim willen houden.
Maar als we iets doen waar we niet open over kunnen zijn dan kweken we frustraties voor onszelf en zal ons innerlijk gevoel nooit geen rust vinden.
We doen dingen waar we niet open over kunnen zijn die zo dus onze vrijheid belemmeren en dat creëert spanningen.
Het ongelofelijke en ongeloofwaardige wat wij zo willen verdoezelen komt toch een keer uit en dan geeft het een nog groter nadeel voor ons, want waar is onze geloofwaardigheid dan?
Wees eerlijk tegenover onszelf en anderen zal altijd gerespecteerd worden op de lange termijn, anderen zullen het niet altijd eens zijn met wat we doen of zeggen maar de waarheid word gerespecteerd.
En zo kunnen we een vertrouwensband opbouwen onder elkaar met wederzijds respect, waarmee we elkaar recht in de ogen kunnen aankijken zonder ons te schamen.
Een reine geest hebben tegenover iedereen geeft ons vrijheid en anderen weten wat er in ons hart omgaat en dat er geen leugens vertelt gaan worden.
Iedereen zal weten dat er niet iets vertelt word voor eigenbelang maar dat de waarheid soms hard is en gerespecteerd moet worden.
Als we ons hart willen openen voor anderen zodat ze ons beter kunnen begrijpen zullen we eerst eerlijk tegenover onszelf moeten zijn.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/wees-eerlijk-naar-onszelf-zal-ons-hart-openen-voor-anderen.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen