Monthly Archives: May 2014

Sometimes we Need to be more Quiet in order to Listen with a Clear Mind.

Sometimes we Need to be more Quiet in order to Listen with a Clear Mind

Stressed is the moment when we lose full attention to something very important , because our brains only can focus on one thing.
That is the moment when everything become too much and no more balance thus we lost the concentration, so our physical energy has also been misused.
Sometimes it is difficult to control ourselves in a particular situation, but when we think in retrospect  about what has happened before, it was useless and unwise to respond like this without thinking for both ourselves and others.
Always stay cool, calm and collected, so we can oversee the whole situation properly which give us the best results and it is also better for our health.
In such a stage where there noisiness can arise it is always better to remain entirely calm with our sense and therefore can have a clearer mind to think for a good and appropriate response
Because when we are being agitated is a loss of concentration, so we can never give any good reply.
When we are overly excited in the situation and being stimulated by the words or event, we may lose our self-control and that can lead to mutual disagreements.
Excessively behavior among us and others can make the situation getting out of hands which we will regret later.
Forthright and imperturbable calm reaction is the best defense for a clear mind, this will bring peaceful with a sober response.
Overloading with emotions will react on everything and turn it all into a negative behavior.
Cautiously and restrains with a jovial reaction can control the situation and will lead us to a reasonable compromise or peaceful action.
Listening with a clear mind will repent the tranquility after which we are responsible for benevolent to give a sympathetic response.
Always try to stay calm and collected in every situation in order to achieve the best results.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/sometimes-we-need-to-be-more-quiet-in-order-to-listen-with-a-clear-mind.html

Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Advertisements

Soms Moeten we Rustiger zijn om Met een Heldere Geest te Luisteren.

Soms Moeten we Rustiger zijn om Met een Heldere Geest te Luisteren

Gestrest zijn is het moment dat we de volledige aandacht aan iets belangrijks verliezen, omdat onze hersens zich alleen focussen op één ding.
Dat is het ogenblik dat alles even teveel word en er geen balans en concentratie meer is en onze lichamelijke energie verkeerd gebruikt word.
Soms is het moeilijk om ons te beheersen in een bepaalde situatie, maar achteraf na te denken over hetgeen ervan te voren heeft afgespeeld is het nutteloos en onverstandig geweest om zo te reageren, zowel voor onszelf als tegenover anderen.
Rustig en beheerst blijven en de gehele situatie goed overzien geeft de beste resultaten en is beter voor de gezondheid.
In zo’n stadium waar er rumoerigheid kan ontstaan is het altijd beter om geheel bij onze positieven te blijven en daardoor ook helderder te kunnen nadenken voor een goede gepaste reactie, want om gespannen terug te reageren is concentratie verlies.
Als we opgewonden zijn door de situatie en geprikkeld worden door de woorden of de gebeurtenis verliezen we ons eigen ik en dat kan leiden tot onenigheid.
Dan zullen wij en anderen ons misschien buitensporig gaan gedragen en kan alles uit de hand lopen waar we later spijt van krijgen.
Koelbloedig en onverstoorbaar in kalmte reageren is de beste verdediging om met een heldere geest vreedzaam en met een nuchter weerwoord te komen.
Overbeladen van emoties repliceren zal alles alleen maar doen opladen en laten omslaan in negatief gedrag.
Behoedzaam en terughoudend met een gemoedelijke reactie komen kan de situatie beheersen en zal leiden tot een redelijk compromis of vreedzame actie.
Met een heldere geest luisteren zal de rust in ons doen bekeren waarna we instaat zijn om goedaardig een welwillende tegenantwoord te kunnen geven.
Probeer altijd kalm en beheerst te blijven in iedere situatie voor het beste resultaat.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/soms-moeten-we-rustiger-zijn-om-met-een-heldere-geest-te-luisteren.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Awareness is our Wealth when we Experience that Money Cannot buy Everything.

Awareness is our Wealth when we Experience that Money Cannot buy Everything

Many pursuit of wealth in life through money and some may want to do everything for it, even if they may lose their self-respect.
Even when they are able to achieve wealthy, we should still keep the fact in our mind that money can’t buy everything.
They can afford everything what have to do with payment, because they are powerful and abundant with their capital and wealthy, but respect is not for sale.
There is plenty of examples to support that sayings, love and healthy are two very common things that cannot be bought or exchange with money.
They have done all in order to be financially stable, but they still need to find out that there is more than just money in life.
The happiness that we feel from our heart has nothing to do with money, but be pleased with a complete satisfaction for what we have now.
With money we cannot buy everything, but if we can be the master of contentment and be satisfied with a good health, that is the only wealth and it is priceless for us.
Being wealthy so that we can afford a luxurious life, however it give many people the wrong impression as its does not guaranteed for health or a total happiness.
Inner satisfaction with everything what we do is discovering the lushness of our life.
Necessities of life is to meet with the right partner or relationship for a healthy partnership with whom we can share our hearts in all honesty.
A closer bond within each family brings healthy for the love of our families members and also to all of our descendants.
That’s the richness of life and there will be not enough cash that can be exchanged with getting these feelings.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/awareness-is-our-wealth-when-we-experience-that-money-cannot-buy-everything.html

Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Bewustwording is onze Rijkdom als we Ervaren dat Geld niet Alles kan Kopen.

Bewustwording is onze Rijkdom als we Ervaren dat Geld niet Alles kan Kopen

Velen in het leven streven naar rijkdom door middel van geld en sommigen hebben daar alles voor over zelfs als ze hun zelfrespect ervoor moeten verliezen.
Maar als ze dat bereikt hebben en denken het gemaakt te hebben komt het besef dat we allemaal moeten toegeven dat geld niet alles kan kopen.
Ze kunnen zich alles veroorloven wat er door een betaalmiddel is te verkrijgen, want ze zijn kapitaal krachtig en overvloedig gefortuneerd, maar respect is niet te koop.
Zo zijn er genoeg andere voorbeelden waarmee we kunnen ondersteunen om dat te zeggen, liefde en gezondheid zijn twee veel voorkomende dingen die niet kunnen worden gekocht of ze te laten vervangen met geld.
Alles gedaan om financieel alles te kunnen bemachtigen en dan toch moeten ontdekken dat er veel meer in het leven is dan geld.
Onszelf gelukkig voelen vanuit ons hart heeft niets te maken met veel geld maar met tevredenheid en verzadigd zijn met wat we nu hebben.
Met geld kunnen we iets kopen, maar zich meester maken over vergenoegdheid en daar voldoening mee hebben met een goede gezondheid dat is pas rijkdom en onbetaalbaar.
Vermogend zijn en een luxurieus leven kunnen veroorloven heeft niets met gezondheid of gelukkig zijn te maken en geeft voor velen een totaal verkeerd beeld.
Innerlijke voldoening en met alles wat we doen daar de bevrediging bij ontdekken en ondervinden dat is de weelderigheid van ons leven.
De juiste gezonde partner of relaties ontmoeten waar we in alle eerlijkheid ons hart of levensbenodigdheden mee kunnen delen.
Een hechte familieband hebben met ieder familielid in een gezonde relatie en ook zo met alle nakomelingen.
Dat is pas de rijkdom van het leven en er zullen geen contanten zijn die deze gevoelens kunnen verwerven.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/bewustwording-is-onze-rijkdom-als-we-ervaren-dat-geld-niet-alles-kan-kopen.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Make a Choice to Take the Chances or our Life will Never be Changed.

Make a Choice to Take the Chances or our Life will Never be Changed

To coordinate things in our life is very important, if everything is well arranged with an organized plan system, it will give many advantages to us.
Always know what we are doing and setting up a goal for future opportunities give us plenty of endless and interesting prospects.
We should appreciate it when having the opportunity to concentrate on something where we can please our heart.
But we must never turn down any fortuitous opportunity which might give us good prospect, we should approach these chances with an open arms to make it work.
When the chances arrives in our life, we should see this as an opportunity that come into our way and make good use of it.
Chances sometimes only occur few times in our life and if we do not take it at that time then we are missing out on the golden opportunity.
This godsend is not probability but a contingency for our future prospects and this probably will make a good attempt for a drastic change in our life.
When there is a chances in front of us, it is very unwise not to take any actions, sometimes we just do not see it as the main prize in the lottery, so we forget to take sufficient note and not pay full attention for it.
If those moment are badly missed by us, our chance is over and nothing will change in life, so it is good to concentrate and think about it with a right mind.
When the destiny comes to us and we do not want to grab the chances then the lucky moment will pass, so we couldn’t get any benefit from there.
Coincidence is an allotment which give us a choice of possibility, if we do not take this permanently, then the contingency will never reach its destiny and a change in our lifecycle is unattainable.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/make-a-choice-to-take-the-chances-or-our-life-will-never-be-changed.html

 

Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Maak een Keuze over het Toeval of er zal Nooit Iets in ons Leven worden Gewijzigd

Maak een Keuze over het Toeval of er zal Nooit Iets in ons Leven worden Gewijzigd

De dingen goed coördineren in ons leven is zeer belangrijk, als alles goed gearrangeerd is met een plannenstelsel zal dit een vele voordelen geven.
Weten waar we mee bezig zijn en een doelstelling hebben met wat wij doen geeft toekomstmogelijkheden met interessante vooruitzichten.
We moeten het waarderen als wij de kans hebben om ons te kunnen concentreren met iets waar het hart tevreden mee is.
Maar we moeten nooit de kansen afslaan die het toeval ons geeft en deze met twee gelukkige handen aanpakken en er werk van maken.
Wanneer het toeval op onze levensweg komt moeten wij dit zien als een kans die op ons pad komt en daar nuttig gebruik van maken.
Dit zal maar een paar keer in ons leven gebeuren en wanneer we daar geen gebruik van maken op dat moment is onze kans verkeken.
Deze buitenkans kan geen waarschijnlijkheid zijn en is een toevalligheid op ons toekomstperspectief en is een mogelijkheid op een drastische levensverandering.
Om daar geen toepassing van te nemen is zeer onverstandig, alleen soms zien we het niet als een hoofdprijs in de loterij en nemen we er niet genoeg notie van en besteden er geen aandacht aan.
Op zo’n ogenblik gaat onze kans voorbij en zal er niets in ons leven veranderen, daarom is het goed om aan alles goede aandacht te besteden en met volle verstand erover na te denken.
Want wanneer het toeval tot ons komt en we er niets meedoen waardoor er geen juiste keuze word gemaakt zal het geluksmoment voorbij gaan zonder dat wij ervan kunnen profiteren.
Het toeval is een lotsbeschikking en geeft een keuzemogelijkheid, wanneer wij daar permanent niet op ingaan zal de toevalligheid nooit zijn lotsbestemming bereiken en is een verandering in onze levensloop onbereikbaar.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/maak-een-keuze-over-het-toeval-of-er-zal-nooit-iets-in-ons-leven-worden-gewijzigd.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

We should Not Set an Expiry Date for Our Dream, Always Keeps Trying to Achieve it.

We should Not Set an Expiry Date for Our Dream, Always Keeps Trying to Achieve it

We all should be honest to ourselves that everyone knows we are living in a dream world, and almost everything is based on hope.
Most of us can never be satisfied and always dream about how better they could have so they never cease to strive for improvement.
Some may realize their dreams so they give up on hope, but giving up is the last thing we should do, imagine that when we let the power spring off, then our wish will not be fulfill and will be halted.
A life without dreams or do not set any targets will be full of boredom and futility.
If we cannot achieve our desired results today, do not give up and keeps trying , because persistence will prevail so we can control everything on getting the final results for us.
It is uplifting that can wander off our thoughts into a daydream where we pave our way to wealth and success.
We used to pass the test on certain subjects with flying colors when we gets everything in mind at real life and keeps our dream away from reality.
Already pass everything in our mind and try to feel as the way we imagine in reality.
Our whim give us the power to organize things factually and have an idea of ​​how it all will be developed in the future.
These tireless dreams become fantasies and bring a joyous idea to all of us.
The feeling is exceptional until we come to consciousness and confronted with the essence that we were still living in our dream.
It was an extraordinary feeling, so why should we deterred ourselves from engaging our dream to bring it into reality.
In our mind we already have a route mapped out nicely and well organized the way how we want everything goes for getting the expected results.
Hold steadfast to our dream, always strive to achieve the best out of it without setting an expiration date and just keeps it up for the fulfillment of our wish.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/we-should-not-set-an-expiry-date-for-our-dream-always-keeps-trying-to-achieve-it.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen