Monthly Archives: February 2014

Success will be Multiplied when We can Divide the Tasks with Teamwork.

Success will be Multiplied when We can Divide the Tasks with Teamwork

It is not a secret for all of us that we are strong together and united unbeatable.
Therefore, associations, clubs and networks have a prolonged existence, because everyone have their own accomplishment where they can perform well or as one of the best with the experience and complete knowledge.
Putting together the perfect team is the hardest thing, everyone should combine well together with the right skills and proficiency to be successful.
The assignment distribution is very important so that everyone know what to do together in a good atmosphere.
So that anything can be monitored and streamlined everything together to make a successful acquisition for the final concept.
If a team is well organized and everyone has been making the effort together with no errors,success can be multiplied by individual abilities.
This can multiply the power, because the capacity is increased by each one on the right place where he or she is assigned to be the best.
Thus, the ability of each task are well distributed and can be reproduced.
Anything will be done with full potency and attention by experienced individuals with their excellent knowledge.
If everything is well prepared and everyone is aligned, we can parallel our work or effort with a conveyor belt, so it will be no problem to increase the speed for getting more capacity because of the teamwork.
Good examples are sports teams where an individual would not have any chance,  but with the cooperation from his teammates to shared the knowledge, they can achieved the best performance together.
“Individually we are just one drop, but together we can make an ocean”
Each of us have our own capability, so together we can make great things.
When everyone have their own endowment, success can be celebrated as a successful winning team.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/success-will-be-multiplied-when-we-can-divide-the-tasks-with-teamwork.html

Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

Advertisements

Succes zal Vermenigvuldigen als we de Taken kunnen Verdelen met Teamwork.

Succes zal Vermenigvuldigen als we de Taken kunnen Verdelen met Teamwork

Het is voor ons allemaal geen geheim dat we samen sterk zijn en verenigt onverslaanbaar.
Daarom hebben verenigingen, clubs en netwerken een langdurige bestaan, omdat iedereen een taak vervuld waar zij goed of één van de beste in zijn met ervaring en volledige kennis.
Het samenstellen van een perfect team is het moeilijkste, iedereen moet goed op elkaar ingesteld zijn met de juiste kundigheid en taak om succesvol te zijn.
De taak verdeling is zeer belangrijk zodat een ieder weet wat te doen in een goede sfeer tezamen.
Dat alles gestroomlijnd kan opgevolgd worden en zo alles tezamen het eindproduct kan verwerven met een succesvol begrip.
Als een team goed georganiseerd is en een ieder op elkaar ingewerkt is zonder fouten kan het zijn capaciteiten verveelvoudigen en meer succes tot stand brengen.
Multipliceren van het vermogen, omdat de capaciteit is verhoogt doordat een ieder op de juiste plaats is ingedeeld waar hij of zij de beste in is.
Zo is de bekwaamheid van iedere taak goed verdeeld en kan er met volle potentie en aandacht door ervaren personen met uitmuntende kennis iets worden gereproduceerd.
Als alles dan goed voorbereid is en iedereen is afgestemd op elkaar zodat het een lopendebandwerk kan worden is een versnelling hoger geen probleem om de capaciteit in het team te vermeerderen.
Goede voorbeelden zijn sport teams waar een individueel geen kansen zou hebben maar door de goede samenwerking van zijn teamleden gezamenlijk de overwinning is te behalen.
“Individueel zijn we slechts een druppel, maar samen kunnen we een oceaan te maken”
Ieder van ons heeft zijn eigen mogelijkheden, dus samen kunnen we grote dingen doen.
Waar dan iedereen voordelen mee heeft en succes kan worden gevierd als een geslaagd team.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/succes-zal-vermenigvuldigen-als-we-de-taken-kunnen-verdelen-met-teamwork.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Every Beginner can be an Expert.

Every Beginner can be an Expert

There are countless opportunities in the mind of every beginner.
We just need to have the feeling and paying our entire attention over certain area which is needed to become an expert.
When our mind is fresh and empty as a beginner, we are ready for anything.
Every expert were once only a beginner, so have confidence in ourselves and do not be afraid to start something new.
To become an expert, we no need to have a natural born talent, but we must be prepared to learn to be the master of that certain topic.
It is just a matter of time for us to know everything about it so we can possess the required knowledge to be an expert.
We can become the professional expert who know about that particular topic when we involved ourselves in the conversation which discuss about the similar subject.
Only the one who are expert in that particular topic can contribute their professional advice with appropriate response to the related queries.
The core idea is we should just concentrate on one particular topic/area and then learn all from it to be the best in that field.
Thus we can define ourselves as an expert with the experience we have, so when there is a demand, we will be always ready for it.
We can advertise our knowledge thus will generate a good daily income, and by that time, our learning circle and effort are being well paid off.
All the experiences that we gain with working will further expand our expertise to a master level which in the same time also increases the possibilities for us.
The person who is not willing to learn will never acquire the status of an expert.
We should not wait for the happiness, it is better to chase and accommodate it.

 

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen


Read More Poetry…….


#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

 

Ledere Beginner kan een Expert Zijn

Ledere Beginner kan een Expert Zijn

Er zijn talloze mogelijkheden in de gedachten van iedere beginner.
We moeten alleen maar het gevoel en onze gehele aandacht besteden aan die bepaalde informatie wat nodig is om een expert te worden.
Wanneer onze geest fris en leeg is als een beginner, zijn we klaar voor alles.
Iedere expert was eerst een beginner, dus heb vertrouwen in onszelf en wees niet bang om iets nieuws te beginnen.
Om een expert te worden hoeven we geen natuurtalent te zijn maar moeten we bereid zijn om over dat bepaalde onderwerp te willen leren.
Om daarna de deskundige te zijn over een materie waar we dan alles over weten met onze vakkennis.
Zijn dan de deskundoloog en specialist die weet waar over gepraat word als er hun subject in een gespreksthema besproken word.
Dan gaat de kenner zijn kennis overbrengen in woorden en word daardoor ingewijd door de anderen als een expert, omdat op alle vragen het gepaste antwoord gegeven word.
De kerngedachte moet alleen maar geconcentreerd zijn op dat ene topic en daar dan alles over te weten komen om op dat vakgebied de beste te zijn.
Daarmee kunnen we dan onszelf de expertise toewijzen als een expert als er belangstelling en vraag naar is.
We kunnen er mee adverteren en zo met onze kennis een dagelijks inkomen genereren, zodat ons leerproces en gemaakte inspanningen zich loont.
Door de werkervaring die we dan opdoen zal onze vakmanschap zich nog meer uitbreiden tot een meesterexpert wat de mogelijkheden verhoogt.
De persoon die niet bereid is om te leren zal nooit de status van een expert kunnen verkrijgen.
Op het geluk moeten we niet wachten maar het is beter om het tegemoet te gaan.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/ledere-beginner-kan-een-expert-zijn.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Time will Reveal the Real Character of a Person.

Time will Reveal the Real Character of a Person

In life, everyone are equal and should also get the chance to show that.
We may judge directly from the first impression but that can be a big mistake sometimes.
A criminal or honest appearance has nothing to do with the inner of a person.
And it is impossible to determine a real character from the outlook of any human, because if we do so, we are very short-sighted.
The appearance of a person may scare us but there is a possibility that their character is going to fascinate us and better than our expectation.
Many of us look at the appearance and body to see if that meets our requirements, but remember that as the years pass, all of those will be deteriorated and weaken.
But the inner nature of human will not change, it can only get better when time and love prevails.
Set a good example by being politeness with good care and a helping hand, then the true friends for us will reveal in no time.
Our intuition is quick enough to let us know who we are dealing with, because we do not need to be an engineer to understand that.
Give everyone a chance so their character will paid the price in time and their acting will revolve into real purpose of life.
Everyone will have a certain time frame to show their true identity, everything is just a matter of time and patience.
So give others the time and to have the patience for ourselves so they can finally exposed their true character to us, then we will know whether they have a good or bad personality.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/time-will-reveal-the-real-character-of-a-person.html

Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

De Tijd zal het Ware Karakter van een Persoon Onthullen.

De Tijd zal het Ware Karakter van een Persoon Onthullen

In het leven moet iedereen gelijk zijn en ook een kans krijgen om dat te tonen.
We kunnen bij de eerste indruk wel gelijk gaan oordelen maar dat kan wel eens een grote vergissing zijn.
Een crimineel of eerlijk uiterlijk heeft niets te maken met de innerlijke persoon.
En om van de buitenkant van een mens gelijk iets vast te stellen bij de eerste aanblik is onmogelijk en ook erg kortzichtig.
Het aanzicht van iemand kan ons afschrikken maar de mogelijkheid is er dat hun karakter ons gaat fascineren en bevallen.
Velen van ons kijken naar het uiterlijk en lichaamsdelen of alles voldoet aan onze eisen maar vergeten dat als de jaren verstrijken dat ook zal achteruitgaan en verslappen.
Maar het innerlijke karakter zal niet veranderen dat kan alleen maar beter worden wanneer tijd en liefde de overhand heeft.
Zelf het goede voorbeeld geven door beleefdheid en goede zorgen van een helpende hand te bieden zal in een bepaalde tijdsduur de ware vrienden voor ons onthullen.
Onze intuïtie zal snel genoeg inzien “wat voor vlees we in de kuip hebben” daar hoeven we geen ingenieur voor te zijn.
Geef iedereen een kans en na verloop van tijd zal het ware karakter zijn tol gaan betalen en  acteren omslaan naar het werkelijke doel van het leven.
Iedereen zal naar een bepaald tijdsbestek zijn ware identiteit tonen, alles is een kwestie van tijd en geduld.
Dus geef een ander de tijd en heb zelf het geduld om iedereen zijn ware karakter blood te laten leggen aan ons.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/de-tijd-zal-het-ware-karakter-van-een-persoon-onthullen.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Avoid making an Emotional Decision because it can be a Misguided Reaction Instead of giving the Good Judgement

Avoid making an Emotional Decision because it can be a Misguided Reaction Instead of giving the Good Judgement

It happens to all of us that our heart beats twice as fast, not because our eyes see something excited but also can be frustrated for us on that moment.
When both our eyes see and ears that heard something, we may become emotionally frustrated that our blood flows quickly and face turns red, at that time, it is not easy for us to control the large tensity we have in ourselves.
To control our own emotion is the most important thing to do at that moment, because every unwise decision can be causing an adverse consequence for us.
Our feeling are important but when we are not in the conscious thought anymore then it is not advisable to make any life-changing decision because it will only give us the negative effect.
That moment when we are being too sentimental, our whole life may be jeopardized by an emotional decision which can immediately turn into an unimaginable tragedy with a serious damage of our lifetime.
Both our psychologically and freedom could experience a change that we have no other optimal option to find the peace again.
There may be some unpredictable confrontation take place that we only will see it in the movies and feeling scared about it.
So always try to recover quickly from an emotional shock and be thoughtful so we will gave a reasonable reaction in that situation.
Be sober and be reasonable during the conflict so we can have a good judgment without any getting any setback from our enemy, and the situation will not turn into a scuffle.
We always see disagreements and emotional setback in our life but it is sensible to walk away from this.
Continue our own life, don’t lose time and attention to those rioters who have no respect for each other.
So that when the same things can be avoided, we will find the happiness and respect for each other.
Never let our emotions to trump over the intelligence that we have in ourselves.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/avoid-making-an-emotional-decision-because-it-can-be-a-misguided-reaction-instead-of-giving-the-good-judgement.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen