Monthly Archives: November 2013

Best People in Our Life are Those who give us the Unforgettable Memories.

Best People in Our Life are Those who give us the Unforgettable Memories

It is give and take in life and it’s always nicer to give than to take.
But life is not easy and sometimes we have to suffer very severe setbacks with emotions, especially when we loss someone who is special to us.
This is a part of everyone’s life, but when we feel happy, we can having more good times than bad.
But we are all faced with the same periods that everything can be going good or very bad which give us either best or worst memories.
Those are highlighted in our hearts through an emotional event which we sometimes have to suffer and entail with it.
All the time we have met people in our life who give us such good feeling and memories so that we can never forget them.
They have taken a place in our heart, so we think back of them regularly, because those are our best memories so far.
Those are the memories which we’ve learned a lot about ourselves from an unforgettable beautiful emotional moments of our existence on this earth.
Moments where we were really thrilled and in love with our feeling that prevailed over everything which can make us happy, because at that moment, laughter was normal for us.
Our stomach are being thrilled with every thought of this person, and it is so important to communicate with good feelings because its gave a familiar feeling to us.
At that time we did not even know about it, but we have a nice feeling like this, so an endless memory remain for us as long as we are happy with each other.
These are the times that we can leave our problem behind and only think of positive things, because luck is on our side and we are being filled with love.
Those are the unforgettable memories for our life with the best people around us.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/best-people-in-our-life-are-those-who-give-us-the-unforgettable-memories.html

Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen

 

Advertisements

De Beste Mensen in Ons Leven zijn Diegene die Ons de Onvergetelijke Herinneringen Geven.

De Beste Mensen in Ons Leven zijn Diegene die Ons de Onvergetelijke Herinneringen Geven

Het is geven en nemen in het leven en het is fijner om te kunnen geven dan te moeten nemen.
Maar het leven is nu eenmaal niet gemakkelijk en soms moeten we zeer erge tegenslagen verwerken met emoties en verliezen.
Dit is een part of ieders leven waar we gelukkig meer goede momenten beleven dan slechte.
Maar we worden allemaal met hetzelfde geconfronteerd dat er soms periodes zijn dat alles goed gaat of zeer slecht met goede en slechte herinneringen.
Die gemarkeerd worden in ons hart door de emotionele gebeurtenissen die soms een verwerkingsproces met zich meebrengt.
Daartegen ontmoeten we personen in ons leven die ons zulke goede gevoelens en herinneringen geven zodat we die nooit meer kunnen vergeten.
Die hebben een plaats in ons hart ingenomen waar we geregeld aan terug denken, dat waren de beste herinneringen tot nu toe.
Herinneringen waar we veel van over onszelf geleerd hebben, de mooie onvergetelijke emotionele momenten uit ons bestaan op deze aarde.
Momenten waar we echt ontzettend gelukkig waren en we verliefd waren op onze gevoelens die de overhand hadden op alles en blij waren, omdat lachen normaal was.
Kriebels in onze buik bij iedere gedachte aan deze persoon, het was of is zo belangrijk om te communiceren met goede gevoelens en ons vertrouwd te voelen bij dit.
Op dat moment weten we het niet eens maar ons gevoel wil dit zeker wel, zodat het een eindeloze herinnering blijft zo gelukkig zijn we dan met elkaar.
Dit zijn tijden dat we alles vergeten en alleen maar aan positieve dingen denken , omdat het geluk aan onze zijde is en gevuld met liefde.
Dit zijn de onvergetelijke herinneringen in ons leven met de beste mensen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/de-beste-mensen-ons-leven-zijn-diegene-die-ons-de-onvergetelijke-herinneringen-geven.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

 

Elke Glimlach op een Dag kan Duizend Zorgen Wissen.

Elke Glimlach op een Dag kan Duizend Zorgen Wissen

Samen op deze aardbol hebben we allemaal dezelfde wens en dat is veel plezier maken en gelukkig zijn.
En om dat te bezitten moeten we al onze zorgen vergeten en een positieve instelling hebben met een brede glimlach.
Iedereen in de wereld heeft zorgen bij de één zijn ze klein bij de ander groot maar er is altijd wel iets om ons druk over te maken.
Daarom is het beter om bij ieder probleem altijd proberen ontspannen te blijven en een gepaste oplossing te zoeken met een glimlach op ons gezicht.
Ook al is er geen directe oplossingen voor ons probleem moeten we altijd een glimlach op ons gezicht hebben dat zal de zorgen wegnemen.
Wanneer wij glimlachen zal het ons een goed humeur geven en kunnen we positief denken en zal er eerder iets in onze gedachten opkomen voor ons probleem op te lossen.
Chagrijnig zijn zal alleen maar een negatieve invloed hebben op ons leven waardoor er kans bestaat dat het erger word.
Denk maar eens aan de problemen uit het verleden, die hebben we ook allemaal weten op te lossen.
En als we op dit moment problemen hebben zal een glimlach ons steunen met een mooie uitstraling en de ultieme oplossing.
Gewoon blijven lachen, want veel dingen in het leven zullen door een humeur verandering de glans van ons gezicht halen en geen oplossing bieden.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/elke-glimlach-op-een-dag-kan-duizend-zorgen-wissen.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Never have Inner Intentions to Hurt Others.

Never have Inner Intentions to Hurt Others

We actually constantly confronted with it, especially when we were young and not so wise as we are in now.
A good example is the time that we learned in school where many different types of kids were sitting together and anyone who had to contend with some flaws or shortcomings will be hurt as a victim.
Someone can have everything materialistic but when they miss the intelligence to appreciate it and be happy for this, show the respect to all and let others live in their own value.
We were all together still too young to realize that we hurt others with it and without thinking too much about this, and no one could do anything because our brains was not yet developed.
But those who thus came into contact with it will be constantly bullied thus this will give severely depressed to them later and they reluctantly went to school.
Because it will be no stop if there is anything happened, bullying was immediately repeated, because they found it tough to belittle against each other and to hurt them.
The biggest problem was the clothes and appearance of the body, but this is not related about the intelligence to hurt us and all this was happened at our school.
If the parents are financially good then their children usually had nicer clothes and more pocket money than others.
Mostly bullying just begin because of different shoes or passive physical impressions which started with making a wrong observations and so they could be a laughing stock by others.
Fortunately, we now reached to an age that we can think about it and realize that happiness in life have nothing to do with money or ostentation.
But it have to do with our inner satisfaction, as soon as we are in balance with ourselves, then we will be wealthy and happy.
Therefore, do not hurt others if we are lucky to possess what others miss and respect everybody’s circumstances with a peaceful heart and mind.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/never-inner-intentions-hurt-others.html


Read More Poetry…….  #poem #poetry #poems #story #stories #quote #easybranches #janjansen

Heb Innerlijk Nooit Bedoelingen om Anderen te Kwetsen.

Heb Innerlijk Nooit Bedoelingen om Anderen te Kwetsen

We werden er eigenlijk constant mee geconfronteerd toen we jong waren en toentertijd nog niet zo verstandig waren als nu.
Een goed voorbeeld is de tijd dat we leerden op school waar veel verschillende soorten kinderen zaten en een ieder die te kampen had met bepaalde gebreken of tekortkomingen een slachtoffer was voor te kwetsen.
De één had materialistisch alles maar niet de intelligentie om dat te waarderen en een ander in zijn waarde te laten en daarvoor  respect te tonen.
We waren daar allemaal nog te jong voor om dat te beseffen en kwetsten elkaar zonder daar te veel over na te denken, terwijl niemand er iets aan kon doen.
Maar degenen die daarmee in aanraking kwamen en constant werden gepest raakten daardoor zwaar gedeprimeerd en gingen met tegenzin naar school.
Want er was geen stop als er maar iets gebeurde werd het pesten meteen herhaald, dat vonden ze stoer tegenover elkaar om anderen te kleineren en zo te kwetsen.
Het grootste probleem was het uiterlijk of de kleren, nog niet eens de intelligentie en dat nog wel op school.
Als de ouders er financieel goed bijzaten dan hadden de kinderen meestal mooiere kleren en meer zakgeld dan anderen.
Daarmee begon dan het pesten soms alleen al over de schoenen of uiterlijke lichamelijke vertoningen waardoor er opmerkingen over gemaakt konden worden en erom gelachen kon worden met anderen.
Gelukkig hebben we nu een leeftijd bereikt dat we daarover kunnen nadenken en beseffen dat gelukkig zijn in het leven helemaal niets met geld of uiterlijk vertoon te maken heeft.
Maar met onze innerlijke tevredenheid, zodra we die in balans hebben met onszelf zijn we welgesteld en tevreden.
Daarom kwets anderen niet als wij de gelukkige zijn dat wij wel dat bezitten wat anderen missen en respecteer een ieder zijn omstandigheden met een vreedzaam hart en geest.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/heb-innerlijk-nooit-bedoelingen-om-anderen-te-kwetsen.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie
#easybranches #janjansen

Failing to Plan Well is a Guaranteed Fail Planning.

Failing to Plan Well is a Guaranteed Fail Planning

Nowadays we have to be so careful with everything because things are becoming much more difficult for us to achieve a great success.
We are facing with a faster changes of pace and setback, also some of the rule of law we do not really know about it and may accidentally go against it to our surprise.
Which we all are equally being duped, since most of the cases are only about paying the licensing fees to a public finance firm.
When a change need to be applied which entail for a greater investment and more time is needed so the planned opening must be postponed to a later date.
As a result, the entire marketing plan has been made for nothing, so we must restructure it or find a new opening date.
As a result of this, the scheduled opening have to be canceled or shifted to another date and this should not to be happen at the first place.
Because the turnover cost do not just stop there, so again we have to spent more money to cover it.
A failure on the new beginning can directly causing a bad name for business because all the agreements make before has to be canceled.
All this can give a remarkable change in the business reputation as a result, because people need to be convinced that words can be follow-up,  because they must also fulfilled their responsibility to others.
With a start like that consumers will directly look to an alternate business where there can obtain their desired wishes or ordered products
And there is a high chance that the clients will not come back to us and so we have to concede our lost to the competitors unwillingly.
This is why it is so important to do the proper research and plan everything well before we start investing with our idea in a great plan.
So there is no chance for us to be failed and we should able to get a guaranteed success with a profit on our name.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/failing-plan-well-guaranteed-fail-planning.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote
#easybranches #janjansen