Monthly Archives: September 2013

When we have the Ability to Step Out of the Comfort Zone, a Great Future is Awaiting us.

When we have the Ability to Step Out of the Comfort Zone, a Great Future is Awaiting us

When we are young we think about what to do during our old age and we all have dreams about future.
We often make changes to those thoughts and might be going into a different direction with our education level, but to achieve that success is certainly a long way to go.
The moment we reach to that level,  we will feel more comfortable and stable thus we can be well satisfied.
Because everyone starts with a different level and will be happy with any improvement of their life.
But at some moment in the comfort zone,  there is no progress while we do have the ability to achieve more.
No one can have a better future if they get stuck in their comfort zone and are reluctant to change.
We must also learn to be satisfied in life and appreciate what we have but if we want to make our dreams to become reality, we should move on to the next step.
Everyone like to stay comfortable with a balance, but an even better life without having to leave the comfort zone will not bring us to a next higher level.
We need to work it out for ourselves and fully agree to make a positive start with full courage to the next step.
Only then we will have more chances of success and our talent will give us the desired result.
That will improve our position on the ladder and then we can decide how we want to organize our needs to get a better future living conditions for us.
Standing still is going backwards and a success in breaking the boundaries of comfort zone will give us a more comfortable life.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/ability-step-comfort-zone-great-future-awaiting-us.html
Read More Poetry…….  #poem #poetry #poems #story #stories #quote #easybranches #janjansen

Advertisements

Wanneer we de Capaciteiten hebben om uit de Comfort Zone te Stappen, een Grote Toekomst Wacht Ons.

Wanneer we de Capaciteiten hebben om uit de Comfort Zone te Stappen, een Grote Toekomst Wacht Ons

Als we Jong zijn denken we wat te gaan doen op oudere leeftijd en hebben allemaal dromen over de toekomst.
Vaak verandert ook die gedachten en gaan we een geheel andere richting op met onze educatie maar om dat succesvol te bereiken is er een lange weg te gaan.
Het moment dat wij dat bereikt hebben voelen we ons comfortabeler en stabiel en vinden het vaak wel goed en zijn tevreden.
Want iedereen start met een ander niveau en is blij met iedere verbetering van zijn leven.
Maar op dat ogenblik is er geen vooruitgang meer terwijl we wel de capaciteiten hebben om meer te behalen.
Niemand kan een mooiere toekomst hebben als ze blijven hangen in hun comfort zone en terughoudend zijn om dat te veranderen.
Op zeker moeten we ook leren om tevreden te zijn in het leven en dat waarderen maar als we onze dromen graag werkelijkheid willen laten worden is er een volgende stap.
Iedereen verblijft graag comfortabel met een balans, maar een nog beter leven zonder uit de comfort zone te stappen zal ons niet naar een hoger niveau brengen.
Daar moeten we zelf aan werken en er volledig mee instemmen om er met een positieve volle moed aan te beginnen.
Dan pas zullen we meer kans van slagen hebben en onze capaciteiten het gewenste resultaat kunnen tonen.
Dat zal onze positie op de toekomst ladder en levensomstandigheden verbeteren en dan kunnen we zelf bepalen hoe wij dat gaan indelen in onze behoeften.
Stilstaan is achteruitgang en comfort zone grenzen verleggen geeft bij slagen een comfortabeler leven.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/wanneer-de-capaciteiten-hebben-om-uit-de-comfort-zone-te-stappen-een-grote-toekomst-wacht-ons.html

Lees Meer Gedichten…….   #gedichten #poetry #gedicht #verhaal #verhalen #poëzie #easybranches #janjansen

We Will not Find Happiness if we Keeps on Complaining.

We Will not Find Happiness if we Keeps on Complaining

Everyone knows that all is not well with the current economy in the world because the expenses are increased and all we need to do is take a step back.
But that is a global financial picture and should really give no influence to our feeling, because if we are creative enough with a positive attitude we can have a very happy life even with less money.
We just have to adapt to any situation with our own primitive act and so we can collect the happiness with our positive energy .
Do not think negative and start complaining because it will not change the situation but only disturb our inner peace.
It will create a false indication in our life given by our bad attitudes which are totally wrong.
We must continue to just relax and work on changes to have the solution for a better living facilities but should not complain.
Also there is a saying “Help-Rejecting complainer”,  so complain also won’t help us to move forward, but further towards others.
It is better to make positive changes to our life if we are not satisfied with our situation and it will be a wise decision and a good example for others.
Let the people do not think of we always complains but let them read the joy of our face and that we are satisfied with the living conditions in which we find ourselves now.
Works for a better life without complaining then happiness will make place for our living with joy and a bright future.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/will-not-find-happiness-if-keeps-complaining.html
Read More Poetry…….  #poem #poetry #poems #story #stories #quote #easybranches #janjansen

We Zullen het Geluk niet Vinden als wij Blijven Klagen.

We Zullen het Geluk niet Vinden als wij Blijven Klagen

Iedereen weet dat het niet goed gaat met de economie in de wereld en dat we allemaal een stapje terug moeten doen doordat de onkosten vermeerderd zijn.
Maar dat is een financieel plaatje en moet eigenlijk geen invloed hebben op ons gevoel en humeur, want als we creatief genoeg zijn met een positieve instelling kunnen we ook met minder geld een erg gelukkig bestaan hebben.
We moeten gewoon primitief zijn en ons eigen aanpassen aan elke situatie en zo het geluk verzamelen tot blijdschap met onze positieve energie.
Niet negatief gaan denken en beginnen te klagen dat zal geen verandering in de situatie brengen maar alleen onze innerlijke rust verstoren.
Waardoor er een verkeerde inzage op het leven word gegeven door onze houding en gedachten en dat is niet goed.
We moeten gewoon ontspannen blijven en werken aan veranderingen en oplossingen voor  betere levensvoorzieningen maar niet gaan klagen.
Ook is er het spreekwoord “voor klagers geen nood” dus klagen help ons ook niet verder tegenover anderen maar positieve veranderingen aanbrengen aan het leven als we niet tevreden zijn is een wijs besluit en een goed voorbeeld tegenover anderen.
Laat de mensen niet denken van die klaagt altijd maar laat hun de blijdschap van ons gezicht aflezen en dat wij tevreden zijn met de leefomstandigheden waarin we nu verkeren.
Werken voor een beter bestaan zonder te klagen dan zal het geluk een plaats maken in ons leven met een goede toekomst en blijdschap.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/zullen-het-geluk-niet-vinden-als-wij-blijven-klagen.html

Lees Meer Gedichten…….    #gedichten #poetry #gedicht #verhaal #verhalen #poëzie #easybranches #janjansen

Relax is a Healthy Choice to Proceed Further in our Life.

Relax is a Healthy Choice to Proceed Further in our Life

Many people live in a constantly tension mood in an unhappy environment because they are not even aware that they have some unrealized desires.
They often tend to do something unconsciously because of being upset by the rapid aggression and so they are might show disrespect for something.
And these unconscious reactions raised because they are in an unfortunate state of subtle tension and having dissatisfaction in their life.
This often resulted from an unprocessed negative experiences or unconscious desires.
It will give us the frustration because we can not forget or couldn’t achieve it and this also cannot give a place in our life due to the negative energy are constantly playing in our mind.
But to obtain an inner peace for ourselves, we must think positive, leave those negative from the past behind us and start a new beginning today.
“Let bygones be bygones”,  the past will not come back to us, so we have to live in the present for a better future.
We all want to be happy and that will never work if negative events keeps haunting on us.
So the only solution is to waive goodbye to those negative moment and move on with a positive energy.
Then we will be able to adopt the positive quality of life with relaxation in order to find the peace in our mind.
Tension with frustration will not give us a relax life.
So let’s be sensible and smart, if the things getting complicated than our own capability, it is better to move on and forget it.
Always be relaxed and happy because it is the right choice to give us a healthy life.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/relax-healthy-choice-proceed-life.html
Read More Poetry…….  #poem #poetry #poems #story #stories #quote #easybranches #janjansen

Ontspannen is een Gezonde Keuze om Verder te Gaan in ons Leven.

Ontspannen is een Gezonde Keuze om Verder te Gaan in ons Leven

Velen leven in een voortdurend gespannen en ontevreden omgeving en zijn zich nog niet eens bewust dat ze nog niet gerealiseerde verlangens hebben.
Hebben vaak de neiging om onbewust iets te doen zoals boos worden door snelle agressie en zo respectloos te reageren op iets.
En deze onbewuste reacties komen voort doordat we in een ongelukkige toestand van subtiele spanning en in onvrede leven.
Deze komen vaak voort uit onverwerkte negatieve ervaringen of onbewuste gefrustreerde verlangens doordat we deze niet kunnen vergeten of verwezenlijken en geen plaats kunnen geven in ons leven en daar constant mee bezig zijn in gedachten.
Maar om innerlijke vrede met onszelf te verenigen moeten we positief denken en alles uit het verleden vergeten het negatieve achter ons laten en vandaag een nieuw begin starten.
 ”gedane zaken nemen geen keer” en het verleden komt niet meer terug we leven in het heden voor de toekomst.
En we willen allemaal graag gelukkig zijn en dat gaat nooit lukken als er negatieve gebeurtenissen ons blijven achtervolgen dus al het negatiefs neem  afscheid ervan dat is de enige oplossing en met  positieve energie verder gaan.
Dan zullen we pas de positieve levenskwaliteit van ontspanning kunnen ontdekken en onze gedachten de rust vinden.
Gespannenheid met frustratie is geen basis om een ontspannen leven te ontmoeten wees verstandig hoe moeilijk het ook is om de dingen waar nooit een verandering in zal komen te vergeten.
Wees ontspannen en blij want dat is de goede keuze om verder te gaan in ons leven.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/ontspannen-een-gezonde-keuze-om-verder-te-gaan-ons-leven.html

Lees Meer Gedichten…….   #gedichten #poetry #gedicht #verhaal #verhalen #poëzie #easybranches #janjansen

Soms is het Beter te Verliezen in een Argument om een Gouden Relatie te Handhaven.

Soms is het Beter te Verliezen in een Argument om een Gouden Relatie te Handhaven

Iedereen verliest wel eens de controle over zichzelf, want we zijn geen geprogrammeerde robots maar mensen van vlees en bloed met emoties en gevoelens.
Ook heeft iedereen zijn betere en slechtere dagen of “is met het verkeerde been uit bed gestapt”
Een ieder kan in een situatie komen dat alles in één keer komt of gebeurd en het allemaal even te veel word, zenuwachtig en gefrustreerd op dat moment zijn.
Op deze momenten is het juist zo belangrijk om de controle over onszelf niet te verliezen en proberen om het gevaar niet op te gaan zoeken.
Want terecht komen in een discussie of probleem dat zou voor ons een handgranaat zijn die ontploft in onze eigen handen.
We zouden bijwijze van spreken door de zenuwen en met onszelf niet onder controle te hebben er de pin uittrekken en de handgranaat zou ontploffen waardoor ons leven in enkele seconden verkeerd zou eindigen.
Dat is precies wat er zou gebeuren als we in een discussie zouden terecht komen met een goede relatie om een argument waar we dan normaal om zouden lachen met een ontspannen oplossing.
Maar door onze verkeerde gevoelens en houding op dat moment we zo reageren dat we als een handgranaat uit elkaar barsten en onze relatie de pin er niet meer terug in kan duwen om ons te bedaren.
Waardoor er geen mogelijkheid meer is om dit argument met een goed einde af te ronden en we een relatie gaan verliezen door onze onfatsoenlijke houding.
Dit zijn van die dagen als we onszelf goed kennen en de gevolgen weten wat er kan gebeuren.
We een kamer moeten hebben waar wij in opgesloten zitten met een tijdslot die de andere dag weer open gaat als we afgekoeld zijn.
Dat als we een argument krijgen we daar nuchter op kunnen reageren om een gouden relatie niet te verliezen voor iets wat het niet waard is.
En dit argument dan kan afsluiten met een Gouden hand druk.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

Lees Meer Gedichten…….   #gedichten #poetry #gedicht #verhaal #verhalen #poëzie #easybranches #janjansen