Monthly Archives: July 2013

Plan for the Future by Focusing Exclusively on the Present.

Plan for the Future by Focusing Exclusively on the Present

We have enough experience and are all wise to know that the past will never come back to us.
That everything has been happened, and we no more can turn it back the ​​decisions make by us before whether it was the best or worst for our life.
So it is only possible to improve things through our experience from the past so that can our mood be more pleasant on this moment.
Our attitude and adjustment towards others may therefore be adopted on a completely different direction and that is a positive way for us.
Learning from the experience is indeed the best lesson, which we may not learned this from the teacher of our school as a subject in our schooling days before.
Therefore it is better to stay focus on today with our exclusive knowledge and experience because we can not predict the outcome, but on this present moment we can always make decisions for the future.
The present is where forethought decision can be taken as a plan for the future, but which at some point will be decided on this day.
Preparations will perfectly well if we consulted by our team who focusing exclusively on doubts and flaws in advance, otherwise the plan were decided earlier days and not today.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/plan-for-the-future-by-focusing-exclusively-on-the-present.html
Read More Poetry…….  #poem #poetry #poems #story #stories #quote

Advertisements

Plan voor de Toekomst door zich Uitsluitend te Richten op het Heden.

Plan voor de Toekomst door zich Uitsluitend te rRchten op het Heden

We hebben nu ervaring genoeg en zijn allemaal wijs genoeg om te weten dat het verleden nooit meer terug komt.
Dat alles wat er al gebeurd is we niet meer terug kunnen draaien en gemaakte beslissingen de beste of de slechtste waren in ons leven.
Zo is het alleen maar mogelijk om dingen uit het verleden te verbeteren door meegemaakte ervaringen en dat kan ons humeur een stuk aangenamer maken.
Onze houding en opstelling tegenover anderen kan daardoor ook een geheel andere wending hebben aangenomen en zal positiever voor ons zijn.
Leren van het verleden is immers de beste leerschool voor ons geweest de opgedane praktijk ervaring zullen we op school van niet één docent als leerstof geleerd krijgen.
Daarom is het beter ons met onze kennis en ervaring op vandaag te richten want we kunnen niet in de toekomst kijken maar wel op deze dag beslissingen nemen voor de toekomstige dagen.
Het heden is waar de toekomstige beslissing word genomen wat een plan voor de toekomst kan zijn maar die op een bepaald moment word beslist op deze dag.
Voorbereidingen zullen er heus wel van tevoren zijn overlegd met twijfels en gebreken, want anders was het plan al eerder dan vandaag de dag beslist.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/plan-voor-de-toekomst-door-zich-uitsluitend-te-richten-op-het-heden.html

Lees Meer Gedichten…….   #gedichten #poetry #gedicht #verhaal #verhalen #poëzie

Always stay Up, Think Positive and be Blessed in our Life.

Always stay Up, Think Positive and be Blessed in our Life

If we can be proud of ourselves when we look in the mirror because we are always honest and try to help those in need without expecting anything in return then we understand a great point of life.
There are still many lessons to go but our parents have at least given us a good basis to know that if we give respect, also will get it back.
We can always look into the eye of anyone and communicate without embarrassment.
If we are sincere, everything we do or say have a positive attitude and we can always start well to have the happy ending.
We can always stand behind our decisions because we never do hasty things and always think carefully before doing anything.
Someone who think and cares about others will not behave with their egoistic in order to reap benefits.
Thus we will be getting blessed by everyone because all of them have a positive impression about us and we will be rewarded by the best wishes.
We can proudly stay up and keeping a positive circle of friends, they will be the best for us.
Always think positive, so we can get the satisfaction and be blessed in life.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/always-stay-up-think-positive-and-be-blessed-in-our-life.html
Read More Poetry…….  #poem #poetry #poems #story #stories #quote

Altijd Rechtop Blijven Staan en Positief Denken in ons Leven zal Gezegend Worden.

Altijd Rechtop Blijven Staan  en Positief Denken in ons Leven zal Gezegend Worden

Als wij trots op onszelf kunnen zijn als we in de spiegel kijken omdat we altijd eerlijk zijn en iedereen proberen te helpen die in nood is zonder daar iets voor terug te verwachten dan hebben we een groot deel over het leven begrepen.
Dan zijn er nog steeds velen lessen te gaan maar hebben onze ouders in iedergeval ons een goede basis meegegeven om te weten dat als we respect geven het ook terug te verwachten is.
We iedereen recht in de ogen kunnen kijken en zonder schaamte kunnen communiceren.
Ook bij alles wat we doen of zeggen een positieve instelling hebben en er altijd van uit gaan dat daardoor alles een goede afloop heeft door oprecht te zijn.
Altijd achter onze beslissingen staan omdat we nooit overhaaste dingen doen en eerst altijd zorgvuldig nadenken wat te doen.
Iemand die bezorgd is om anderen en denkt aan de medemens en geen egoïstische eigenschappen bezit om zo voordelen te behalen.
Zal door iedereen de zegen mee krijgen doordat alle personen een positieve indruk hebben en er dan de beste wensen zullen worden gegund.
Hierdoor kunnen we dan met trots rechtop blijven staan en daardoor een positieve vriendenkring hebben die dan ook het allerbeste met ons voor zullen hebben.
Waardoor het leven een positieve voldoening geeft en gezegend is.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/altijd-rechtop-blijven-staan-en-positief-denken-in-ons-leven-zal-gezegend-worden.html

Lees Meer Gedichten…….   #gedichten #poetry #gedicht #verhaal #verhalen #poëzie

The Way to get Things Started is Quit Talking and Start Doing.

The Way to get Things Started is Quit Talking and Start Doing

When we have a new idea, we start talking with our mouths and ask our trusted friends what they think about it.
Their opinion can really count for our decision to get it started for making it into the reality.
But we always have hesitations and uncertainties to do so even the opinions of our loved ones are very positive.
And we keep doubting on what to do with the new idea now and continue to ask others for their opinion.
Time passes and we still don’t dare to take action starting it, everyone we have spoken give us a positive response and they think it’s a good idea.
Basically we keep fooling ourselves even everyone believed in it but we still do not have enough faith to get started.
Then it’s time to look into the mirror and ask that person who will telling us that it is the time to bring something new to the world and take action now.
Stop talking so we can begin with full courage and all our strength to spend more time now on the idea by starting to do it.
Nothing ventured nothing gained, so by starting it can only be more positive and bring benefits to many people.
The mouth is then closed to let the brains and hands to start the work.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/the-way-to-get-things-started-is-quit-talking-and-start-doing.html


Read More Poetry…….  #poem #poetry #poems #story #stories #quote

De Manier om Dingen op te Starten is Stoppen met Praten en Beginnen met het te Doen.

De Manier om Dingen op te Starten is Stoppen met Praten en Beginnen met het te Doen

Als we een nieuw idee hebben loopt onze mond ervan over en vragen we aan onze vertrouwde vrienden wat zei ervan vinden.
Hun mening kan erg mee tellen in een te nemen beslissing om eraan te beginnen en het werkelijkheid te laten worden.
Maar er zijn altijd aarzelingen en onzekerheden om het te doen ook al zijn de meningen van je dierbaren erg positief.
En we blijven maar twijfelen wat we nu moeten gaan doen met het nieuwe idee en blijven maar vragen aan anderen wat hun opinie is.
De tijd verstrijkt en we durven geen actie te ondernemen en te starten, iedereen die we gesproken hebben geeft ons een positief antwoord en vind het een goed idee.
Dus eigenlijk houden we onszelf voor de gek als iedereen erin geloofd en we er zelf niet genoeg geloof in hebben om te starten en eraan te beginnen.
Dan word het tijd om in de spiegel te gaan kijken en tegen die persoon die jij dan ziet te zeggen dit is het moment om iets nieuws op de wereld te brengen en nu actie.
Stoppen met praten en er met volle moed aan gaan beginnen en al onze kracht en tijd nu gaan besteden aan mijn idee en het gewoon doen.
Niet geschoten is altijd mis dus door het te starten en te doen kan het alleen maar meer positiever worden en kan voor velen mensen voordelen opleveren.
Het mondje word dan gesloten en de hersenen en handen gaan aan het werk.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/de-manier-om-dingen-op-te-starten-is-stoppen-met-praten-en-beginnen-met-het-te-doen.html

Lees Meer Gedichten…….   #gedichten #poetry #gedicht #verhaal #verhalen #poëzie

We All should have a Reason to Believe.

We All should have a Reason to Believe

Everything in the world is now changing and we can not compare ourselves when we were young and could trust each other.
Things become much harder and many people cannot be trusted, because money can be a force majeure for us.
It has become increasingly difficult to make money and the population increases so there should have more mouths to be filled with food.
So the financial revenues go down and more people have to eat on this earth that can cause problems for many people.
Desperate needs lead to desperate deeds, so they keeps looking for new ways to maintain their financial situation to the same level.
Entrepreneurs who do all good with their business will sharpen their skills and products thus they are more likely to make to top in the business market.
But people who are already not doing well with their business and even earn less, might be having the financial problem and will get into trouble.
This cause the reduction of qualities because they are panicking and no more concerned with the whole production.
They run behind the facts which they lose all control because they are trying to save from the loss.
At least that’s the first thoughts in their order with a negative energy to strengthen their own position in the social media and business world.
Everyone knows that if they do not handle their things well for being honest, the times will always tell it and then people realize what it’s all about that someone is doing something with a purpose.
The moment that partners realize that lie, they put into doubt and suspicion arises which created the investigation to get the truth.
So people’s eyes are more opened to the actual situation to find out where the is mistake.
Thus there will be no more friendships makes but ended because the truth is hard and they will be settled by the law they deserve.
The game they played all the time is coming to an end and the lies will be disclosed and swears by the truth.
Which they will become more trouble because their true nature has finally been revealed by their colleagues and friends.
We have now been given a reason not to believe anything more from the one who appeared as a different person from before.
However, everybody are free to believe on their own reason.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/we-all-should-have-a-reason-to-believe.html

Read More Poetry…….  #poem #poetry #poems #story #stories #quote