Monthly Archives: May 2013

A Relationship can Last Longer because Two People make a Choice to Keep it.

A Relationship can Last Longer because Two People make a Choice to Keep it

An important part of our life is love which can make or break us mentally.
We will never be strong enough to arm ourselves against it and love
always come to us unexpectedly.
The love for one another is a great feeling and it is even better when
there is mutual feel between us.
It can be heart warming and also heartbreaking if it goes wrong, Love
can bring us into ecstasy mood or a hysterical state.
But if the love is there then we will always be tempted to do
everything follow our feeling.
Whether our brains agree or not, even when our intellect has been
contradicted and  plays no more role in life.
Unity and power that have in love will always prevail in our decisions.
Our weakness can be exposed with  the power of love and it may bring
strange developments for us.
The love for each other with our hearts will always be victorious in
every decision came out from our mouth and heard by others.
So a relationship will last longer in every situation when two
people decided to make their choice to keep it.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/a-relationship-can-last-longer-because-two-people-make-a-choice-to-keep-it.html
Read More Poetry…….

Advertisements

Een Relatie kan Langer Duren omdat Twee Mensen een Keuze Maken om verder te Gaan.

 Een Relatie kan Langer Duren omdat Twee Mensen een Keuze Maken om verder te Gaan

Een belangrijk onderdeel van ons leven is de liefde het kan ons maken en breken psychisch.
Wij zullen nooit sterk genoeg zijn om ons daartegen te kunnen bewapenen en het zal altijd onverwachts tot ons komen.
Gevoelens voor een ander is een super gevoel en een nog beter gevoel als het wederzijds is.
Het kan hart verwarmend zijn en ook hart verscheurend als het verkeerd gaat, het kan ons in extase brengen of in een hysterische toestand .
Maar als de liefde er is zal het ons steeds weer in de verleiding brengen om dat te doen wat onze gevoelens ingeven.
Of onze hersens het ermee eens zijn of niet en ons verstand ons tegenspreekt speelt helemaal geen rol meer in het leven.
De verbintenis en kracht die liefde heeft zal altijd de overhand hebben op onze beslissingen.
De zwakte die wij hebben en de kracht die liefde heeft kan rare ontwikkelingen teweeg brengen in ons leven.
De liefde voor elkaar vanuit ons hart zal altijd de overwinning behalen op iedere beslissing die door onze gesproken mond word gehoord door een ander.
Dus een relatie zal altijd langer duren in elke situatie als de liefde blijf groeien voor elkaar.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/een-relatie-kan-langer-duren-omdat-twee-mensen-een-keuze-maken-om-verder-te-gaan.html
Lees Meer Gedichten…….

Take Pride in how Far We have Come and Have Faith in how Far We can Go.

Take Pride in how Far We have Come and Have Faith in how Far We can Go

If we have problems in our lives then we first have to confront with
them and we must also solve it by ourselves.
So selfconfidence is an important factor in life where as we all first
have to rely on “ourselves”.
By being honest and always follow up our word , we will be able to
gain a position in society within many friends and business partners
When we have many persons who can built up a trusted relationship with
us in the world, it is easier to convince others with something new.
We can speak with pride to our friends or partners that if there is
something better in the global then we make use of it now and they
will be having the confidence from us without doubt.
Also, when we manage to scores and shown with improved results , it
shall strengthen our position towards them.
Then we can be proud of what we have achieved so far and do not have
to make a fuss or lose confidence, thus our future looks bright.
Because our word has the power of honesty and wise persons would like
to listen and share it with us that knowledge or earned profits what
we together can make with it in our social life.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/take-pride-in-how-far-we-have-come-and-have-faith-in-how-far-we-can-go.html
Read More Poetry…….

Ben trots op Hoe Ver we zijn Gekomen en heb Vertrouwen in hoe Ver Wij nog Kunnen Komen.

Ben trots op Hoe Ver we zijn Gekomen en heb Vertrouwen in hoe Ver Wij nog Kunnen Komen

Als we problemen hebben in ons leven dan worden we er als eerste zelf mee geconfronteerd en moeten wij het ook zelf oplossen.
Dus zelfvertrouwen is een belangrijke factor in het leven waar we dan ook als eerste op moeten rekenen is “onszelf”.
Daarmee kunnen we een positie verwerven in de maatschappij met vele vrienden en zakelijke partners door eerlijk te zijn en altijd ons woord op te volgen.
Zo hebben we een vertrouwende relatie met velen opgebouwd in de wereld en van daaruit is het gemakkelijker om anderen te overtuigen met iets nieuws.
Wij kunnen dan met trots vertellen aan onze relaties als er iets beters is dan waar we nu gebruik van maken en zij zullen dat zonder twijfel met vertrouwen van ons aannemen.
Ook zullen daarna de getoonde uitslagen en verbeterde resultaten onze positie tegenover hun alleen maar versterken.
Dan kunnen we trots zijn op wat we tot nu toe bereikt hebben en hoeven ons geen zorgen te maken of het vertrouwen te verliezen voor een geslaagde toekomst.
Want ons woord heeft de kracht van eerlijkheid en intelligente personen willen die graag met ons delen of behaalde winsten verdelen in ons sociale leven.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/ben-trots-op-hoe-ver-we-zijn-gekomen-en-heb-vertrouwen-in-hoe-ver-wij-nog-kunnen-komen.html
Lees Meer Gedichten…….

 

 

Better to be Slapped with the Truth than Kissed with a Lie.

Better to be Slapped with the Truth than Kissed with a Lie

When things goes wrong related to our emotion part, then the feelings of our bodies can be weakened.
If we are facing with the truth then we know how hard it can be in life sometimes.
Can cause much grief and pain to our bodies when we hear the bad news.
The impact of truth is often hard to accept but there is no way back as we all know.
The processing period of that may be a painful moment of our life and that will not be an easy time for us.
But it is better to have pain by the truth than a kiss from the liar.
A liar always easily tells the version of his story but do not know how much the pain can be done to others or they do not care because of emotionless.
If You can do nothing or when You are in distress situation to tell a lie, it will only worsen the problems later.
It is always better to tell the truth right in advance then telling a lie on that moment which can causing a lot of trouble after.
Telling a lie at that time can give the coziness feel but it will not change the truth; After the whole things has been discovered, then the trust is breaking and give more problems in the future.
A lie has no legs, for sure the truth will overtaken it sooner.
Honesty will always win in life, from there we can build a relationship of trust with everyone and give much benefit for all of us.
That’s why it is better to be slapped with the truth than kissed with a lie.

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/better-to-be-slapped-with-the-truth-than-kissed-with-a-lie.html
Read More Poetry…….

via Better to be Slapped with the Truth than Kissed with a Lie..

Beter te Worden Geslagen met de Waarheid dan Gekust met een Leugen.

 Beter te Worden Geslagen met de Waarheid dan Gekust met een Leugen

Het moment dat er dingen verkeerd gaan die te maken hebben op het emotionele gebied en de gevoelens van ons lichaam aantasten zijn wij allemaal zwakkelingen.
Als wij dan met de waarheid geconfronteerd worden weten we pas hoe hard het soms kan zijn in het leven.
Hoeveel verdriet en pijn het kan aanrichten op ons lichaam als we het slechte nieuws horen.
De impact die de waarheid heeft is vaak moeilijk te accepteren maar er is geen weg terug als we het al weten.
Het verwerkings proces kan dan ook een flinke tijd van ons leven in beslag nemen en dat zal geen gemakkelijke periode voor ons zijn.
Maar het is beter om pijn door de waarheid te hebben dan door een leugen.
Een leugenaar vertelt altijd makkelijk zijn versie in een verhaal maar weet niet hoeveel pijn ermee word gedaan bij een ander of het kan hun niets schelen doordat ze geen emoties hebben.
Als je al niets meer kunt doen en in het nauw zit zal een leugen vertellen alleen maar de problemen verslechteren.
Het is altijd beter om gelijk de waarheid te vertellen op voorhand dan kunnen op dat moment wel een hoop problemen komen maar dan is het voorbij.
Een leugen vertellen kan op dat moment de gezelligheid niet veranderen maar zal naar dat de waarheid ontdekt is het vertrouwen verbreken en meer problemen geven in de toekomst.
Want al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaald hem wel.
Eerlijkheid zal altijd winnen in het leven en daar kunnen we een vertrouwensrelatie  mee opbouwen  waar iedereen veel profijt van heeft.
Dat is waarom het beter is om te worden geslagen met de waarheid dan te worden gekust met een leugen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/beter-te-worden-geslagen-met-de-waarheid-dan-gekust-met-een-leugen.html
Lees Meer Gedichten…….

via Beter te Worden Geslagen met de Waarheid dan Gekust met een Leugen..

A Smile can bring Warmth to Our Heart and Brightness for Our Day.

A Smile can bring Warmth to Our Heart and Brightness for Our Day Every day can be a beautiful day in our life if we remain positive.A day without laughter is a wasted day : My saying for this.When others have their laughter, and we also join in to smile together, that will give brightness for our mind.Never give up and always keep smiling will gives a positive approach for our mood.The early bird catches the worm so wake up with a big smile will be all right to start our good day.Smile to the past and smiling even louder to meet the future will give a positive energy for us.Which we will going to see things differently and warmth for our hearts as the rays of the sun gives us a different skin color and new thinking with a positive impact.So we can laugh at our own setback and this give us a positive cycle with full of courage to go on with our lives.When we always smiling , it will be more harder for others to confront us and it is the learning process for our future.That brings brightness to others know we have a warmth and bright heart every day. I wish you a healthy life.Kindly Regards,Author Jan Jansenhttp://poems.easybranches.com/a-smile-can-bring-warmth-to-our-heart-and-brightness-for-our-day.htmlRead More Poetry…….

via A Smile can bring Warmth to Our Heart and Brightness for Our Day..