Ieder kan onjuist starten en bij besef zijn leven herstellen,

Ieder kan onjuist starten en bij besef zijn leven herstellen

Ieder kan onjuist starten en bij besef zijn leven herstellen

 

Ieder kan onjuist starten en bij besef zijn leven herstellen,

 

Ons verleden komt niet meer terug, maar we kunnen er wel later mee geconfronteerd worden.
Alles wat we goed of verkeerd hebben gedaan kunnen we nu vanaf vandaag alleen nog maar keurig rechtzetten naar smetteloosheid.
Hoe goed of slecht het was doet wel degelijk terzake, als we een slechte reputatie hebben maar bij het inzien ervan en te onderkennen zijn we al een stap verder.
Vandaag kunnen we dan opnieuw starten en ons leven compenseren tot een beter persoon waarmee we onze kansen vergroten door anderen hun harten te herwinnen.
Een fatsoenlijk en goed gedrag wordt overal geaccepteerd en daar zijn altijd positieve kanten aan verbonden door de vertrouwensrelatie en het naleven van oprechtheid.
Elke intelligente individu kan dat begrijpen en daar zijn les uit trekken dat met loyaliteit te gehoorzamen aan die levensstijl en we zo een nieuw leven kunnen beginnen.
Het zal tijd kosten om iemand zijn vertrouwen terug te winnen, maar eerlijk zijn is de reden om een goede blijvende toekomst te creëren.
Iets forceren gaat bijna altijd verkeerd dus verplaats ons eigen in een ander zijn terechte denkwijze met wantrouwen en neem de tijd om onszelf te bewijzen.
Keulen en Aken zijn ook niet in één dag gebouwd dus geef anderen de tijd die zij nodig hebben en heb zelf ook oneindig geduld met iedereen.
Vertrouwen is de basis van en in iedere relatie.
Dus als wij het krediet kunnen terugwinnen met iedereen in onze naaste omgeving en hun al tevreden zijn en het accepteren is dit een goede vooruitgang.
Zonder water is een boom ook niets, slechts als het al zijn voorzieningen heeft voor te groeien zal hij over de jaren jaren oersterk zijn en moeizaam te verwoesten.
Datzelfde is zo met ons als wij een goede reputatie hebben met respect en vertrouwen zal het niet gemakkelijk zijn dat anderen daar invloed op kunnen uitvoeren.
Als we eerst het spoor bijster waren en nu het levenslicht weer zien is alles in ons eigen vermogen om daar iets mee te doen voor een rein leven.
Door doorzettingsvermogen te tonen en onze vertrouwensband met eerlijkheid tonen zal dit anderen doen beseffen dat we het menen en zijn omgeslagen naar een deugdelijk mens.
Onszelf met anderen vergelijken of meten is een onverstandige keuze, daar moeten we onszelf niet door laten beïnvloeden, want iedereen heeft een andere achtergrond en kansen.
We moeten zelf keuzes maken en ons doel uitkiezen en daarvoor gaan, we zijn nooit te oud om te leren of voor veranderingen.
Overdenk alles eerst goed wat we met ons leven willen of ervan verwachten en wetende dat eerlijkheid op de lange duur altijd wint, als we dat bevatten pas actie ondernemen.
Iedere omwenteling hoeft geen vervolmaking te zijn, alleen als wij er zelf tevreden en overtuigt van zijn, zal dat het begin van een nieuwe levenswijze zijn.
Onze volledige inzet en volharding zal door iedereen aanvaardbaar zijn doordat wij laten zien dat we weten dat we vele dingen voorafgaand verkeerd hebben gedaan.
We hebben geleerd van de voorbije jaren waar we misschien onaangename verrassingen hadden door ons karakter en handelingen, maar dat is nu voorbij.
Voor en tegenspoed zal er altijd zijn in ons leven, maar het slechte pad volgen geeft geen gemoedsrust of voldoening op de lange duur en creëert alleen maar vijanden.
De voorgaande jaren behoren tot de geschiedenis over onszelf, iedere verbeterende nieuwe start voor onszelf is een vooruitgang met toekomstmogelijkheden.
Niets is zo veranderlijk als ons eigen leven, dus wees een intellectueel met verstand.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Perfectie is te bereiken door overtredingen en vergissingen,

Perfectie is te bereiken door overtredingen en vergissingen

Perfectie is te bereiken door overtredingen en vergissingen

 

Perfectie is te bereiken door overtredingen en vergissingen,

 

Er is niemand in de wereld met volkomen volmaaktheid, wel zijn er personen die denken dat te zijn afgeleid aan hun voorkomend gedrag tegenover anderen.
Individuen die leren van hun fouten zijn op weg naar de superioriteit.
Vergissingen en afdwalingen die door vertrouwend misbruik zijn begaan kunnen ons een betreurenswaardig en terneergeslagen aandoening geven met spijtgevoelens.
Maar als we daar eens aandachtig een overpeinzing van op maken weten wij dat er verkeerd is gehandeld en het een harde les is geweest die ons sterker maakt.
Om progressie is het leven te bemachtigen moeten we blijven leren met vallen en opstaan en deze fout als lering zien.
Want “Zonder lijden, zal er geen winst zijn” zowel Materialistisch als fysiek.
Laat het een waarschuwing zijn en onderrichting zodat we niet meer in herhaling vallen met hetzelfde onderwerp en zo uit de moeilijkheden blijven bij de volgende keer.
Zo’n levenservaring moeten we zien als een schenking en leerproces, omdat wij op dat ogenblik niet helemaal realistisch en helder nadachten en op intuïtie handelden.
Als we verder geen karakterfouten fouten zijn en we hebben fatsoenlijkheid en welgemanierde gedragingen dan zal dat voor onszelf en anderen voldoening gevend zijn.
Iedereen tevredenstellend maken is onmogelijk maar als we bij imperfectie het toe kunnen geven.
Dit met een welgemeende verontschuldiging zal dat normaal gesproken worden geaccepteerd door ieder intelligent persoon.
Bij materiële zaken heeft er zich misschien de kans voorgedaan dat wij door onze eigen blunder iets gaan verliezen en dit maakt ons scherp in het vervolg.
Opzettelijk zal een eminent volle burger niet snel iets incorrects doen, maar niemand kan ontkennen dat wij allemaal afwijkingen hebben en soms abuis zijn.
Dit komt zelfs in de beste Families voor ongeacht hun afkomst niveau of importantie het is een menselijk natuurverschijnsel dus het overdonderd een ieder.
Allemaal krijgen we met hindernissen en welgezinde tijden te maken en die moeten we juist respecteren om daar zo goed mogelijk mee om te gaan.
Tenslotte is het de voortzetting en mogelijkheid van ons leven met het voldoen aan eindresultaten die doorslaggevend zijn en meetellen voor onze toekomst.
Dus als we door “vallen en weer opstaan” dat kunnen bemachtigen met een goede afloop zal er welbehagen zijn bij elke individu met een glimlach.
Alles wat er ongewenst is voorgevallen in het verleden dat moeten we vergeten en daar zal ook niemand over reclameren als er vandaag iets beters getoond word.
Een eerherstel van gemaakte collaborerend heden in het verleden en dit laten zien vandaag zal volwassenheid en professionaliteit aantonen met een blijdschap bij iedere betrokkenen.
Onopzettelijk maakt iedereen wel eens een fout en dit geeft ons onomstotelijk de kans om daar waardevol en later toepasbaar met een verbetering gebruik van te maken.
Niemand hoeft zich te generen voor gemaakte fouten wij brengen ze allemaal tot stand en niemand is daar van vrij gewaard en met een gesproken excuus kan dat verholpen zijn.
Echter alleen als we ervan leren heeft het een consequentie gehad op ons leven met het besef dat er de volgende keer anders gehandeld of gereageerd moet worden.
Door zulke ervaringen goed in onze oren te knopen en niet te vergeten kunnen we bij correct in te grijpen een toekomstige ontwikkelingsgang in ons leven tegemoet zien.
Perfectie is te bereiken door overtredingen en vergissingen, als wij de ontplooiing ervan als een geschenk zien en het ons sterker maakt door intellect en een correctie.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

Ieder hart bezit duisternis zelfs wolken verbloemen de maan,

Ieder hart bezit duisternis zelfs wolken verbloemen de maan

Ieder hart bezit duisternis zelfs wolken verbloemen de maan

Ieder hart bezit duisternis zelfs wolken verbloemen de maan,

 

Beoordeel de mens nooit op zijn uiterlijk, redengevend kan dat een extraordinaire verrassing voor ons teweegbrengen.
Doordat er niemand in iemand anders zijn hart of portemonnee kan kijken, dus dat kan velen verbazen als iemand een bepaalde levensstijl aanneemt, omdat zij zich daar goed bij voelen.
Die levenswijze en uiterlijk geeft hun een bepaald image voor anderen hun zienswijze, maar dat wil helemaal niet zeggen dat wat er word gezien en daarover gedacht ook zo moet zijn.
Moeilijkheden worden nooit aan de grote klok gehangen of over de daken geschreeuwd, dus dat is iets dat niet snel getoond of over gesproken zal worden.
Over het algemeen wil iedereen zich graag groter voordoen dan het in werkelijk is en bij moeilijkheden probeert iemand zich te verschuilen en groot te houden terwijl hun hart treurt en diep terneergeslagen is.
Alleen aan de personen die we echt vertrouwen kunnen we openlijk zijn en alles vertellen anders lopen we de kans dat onze vuile was buiten gehangen word door overdreven roddels.
Wanneer ons leven wordt geleid door roddelpraat en het zich van kwaad naar erger voortvloeit met gebruik van een ander zijn tong dan is het kwade geschied voor ons.
Als onze woorden verdraaid worden naar ongeoorloofde en valse informatie zal het voor velen leedvermaak zijn en zij verspreiden het graag met een glimlach.
Sommigen zullen het niet geloven als ze ons kennen en dan medelijden tonen en proberen om te helpen, maar het is al in een kwaad daglicht gezet en op zeker al funest voor ons.
Een ieder heeft goede en slechte tijden zowel mentaal als financieel dat is nu eenmaal zo in een mensenleven, we zijn allemaal wel eens hulpbehoevend.
Degenen die op zulke kwetsbare ogenblikken daar zijn moeten we respecteren en trots wezen dat we vrienden of goede familie hebben waar we op kunnen steunen.
Dit kan uiteenlopen van financiële of emotionele waarden waarbij een ieder zijn bijdrage kan leveren aan onze bedroefdheid en geestelijke gemoedstoestand.
Op die verschrikkelijke en ontroerende momenten zijn wij onszelf niet meer door de emoties en niet meer wetende hoe we ons daaruit moeten verlossen.
Deze negatieve periode moeten we zo snel mogelijk weer omzetten in een positieve atmosfeer anders zal er psychisch iets breken in onze gesteldheid.
Een oplossing zal ons weer optimistisch laten denken en is een glimlach weer te zien op onze gelaatsuitdrukking na een zenuwachtige periode die niet leuk was.
Er zal altijd licht zijn aan de andere kant van de tunnel en de soep word nooit zo heet gegeten als dat het word opgediend.
Dus verlies nooit ons zelfvertrouwen en geloof in oplossingen hoe moeilijk het soms ook kan zijn in het dagelijkse leven er is altijd een uitweg of compromis beschikbaar.
Na regen komt er eerst een regenboog met zonneschijn of een storm met veel wind maar de balans naar goede weersomstandigheden zal altijd weer terugkeren.
Daar moeten wij altijd in blijven geloven en niet van afwijken alles is een kwestie van tijd overwinnen.
Zoals donkere wolken de maan verbloemen zullen er altijd duistere kanten in ons hart verschijnen waar wij eerder om zullen huilen dan lachen.
Maar heb er geloof en vertrouwen in dat goede tijden altijd weer zullen terugkeren na slechte periodes.
En dat morgen alles weer anders kan zijn en we weer zonlicht zien na een goede nachtrust onder het maanlicht.
Het leven is gewoon onvoorspelbaar.

 

Save

Innerlijke rust geeft energie om ons doel sneller te bereiken,

Innerlijke rust geeft energie om ons doel sneller te bereiken

Innerlijke rust geeft energie om ons doel sneller te bereiken

Innerlijke rust geeft energie om ons doel sneller te bereiken,

 

Ons intrinsiek irriteren aan iets wat er ongevraagd gebeurd bij onszelf of omgeving is soms onnodig, omdat wij daar geen zeggenschap of invloed in hebben.
Wij zouden die dingen graag anders zien, want het lijkt nutteloos te zijn, maar onze autoriteit is daar niet toereikend voor en hebben geen beïnvloeding daarop.
Daarmee verstoren we alleen maar onze eigen gemoedsgesteldheid in ergernis terwijl wij machteloos zijn om daar stappen tegen te ondernemen.
Iedere actie, opmerking of uitlating waar wij energieke kracht in steken zal teniet worden gedaan en geeft ons frustraties en emotioneel pijn door de afgang.
Het komt er op neer dat het water naar de zee dragen is zonder enige verandering of zeggenschap daarin te behalen.
We kunnen ons een voorstelling maken over hoe het anders te doen en waarom wij dat willen maar dat zal totaal geen zin hebben zonder bevoegdheid.
Deze onderwerpen of mentale houdingen veroorzaakt door mensen dienen wij onze tijd en energie niet aan te verspillen doordat het geen bestaansreden geeft.
Een doorslaggevende uitwerking zullen we nooit kunnen overhandigen er zal altijd alleen maar hoop zijn die ons leven een minderwaardigheid zullen toespelen.
Wij kunnen er onszelf alleen maar mee verlagen in onze ziel, want we willen heel graag veranderingen aanbrengen of zien maar er is geen enkele mogelijkheid.
Onszelf daar mee bemoeien is iets waar we nooit geen overeenstemming mee zullen scoren en zal leiden tot innerlijk onrust met psychische impact geestelijk.
Koelbloedig blijven met een snelle beslissing voor onszelf dat we het gevecht niet gaan winnen is de beste remedie tegen dit soort onstuitbare levenservaringen.
Misplaatste uitlatingen of handelingen vanuit onze innerlijke opwelling zullen een weerspiegeling geven die ten nadelen zal zijn door onze zwakke positie in deze.
Onze mening of weerwoord tegen dit voorgevallen gespreksthema of probleemveld is doelloos en geeft een vruchteloos eindresultaat.
We zullen de controle en misschien respect verliezen door onze opstelling die aanvallend zal overkomen en terecht gezien met het oogpunt op nutteloosheid.
De gevolgtrekking en verklaring voor dit soort ondervindingen is dat het onverstandig is om tegen iets in te gaan waarin wij bij voorbaat kansloos zijn.
Zoiets geeft onszelf onzekerheid doordat we niet kunnen slagen in wat wij graag zouden willen en worden afgeleid van iets waar we wel in kunnen vooruitkomen.
Dat zijn dan contraproductieve verrichtingen die ons niet vooruit helpen maar een trauma kunnen bezorgen met innerlijke onrust.
Een snelle beoordeling over kansen ofwel wat goed en slechte invloed heeft op onze gesteldheid is een verstandig besluit en van daaruit handelen.
Onze innerlijke rust is zeer prominent om intensieve doelen te bereiken, dus laat het niet verstoren door onmacht en maak een inschatting over wat het belangrijkste is.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

Natuur is dynamiek en heeft een ongekend belang in ons leven,

Natuur is dynamiek en heeft een ongekend belang in ons leven

Natuur is dynamiek en heeft een ongekend belang in ons leven

Natuur is dynamiek en heeft een ongekend belang in ons leven,

 

Leven op de aardglobe zonder de giften van de natuur is niet mogelijk, als eerste punt te noemen, iedereen zou sterven zonder het inademen van lucht.
Ook het grootste gedeelte van ons lichaam organisme en aardbol bestaat uit natuurlijk water dus zonder H2O in de wereld waar zou dat dan toe leiden?
Water zorgt eigenlijk voor de balans in ons organisatieorganisme en op de Global.
Het bepaald alsmede ook de vochtigheidsgraad in de lucht door het verdampte water die tegelijkertijd zorgt voor de regen, sneeuw of andere weersomstandigheden.
De natuur regelt eigenlijk het klimaat voor onze samenleving op zo’n uitstekende manier en balans dat wij daar allemaal profijt van hebben en frisse lucht kunnen in ademen.
Mensen zijn er zich vaak niet van bewust hoe goed dat alles in de natuur is geregeld met de luchtgesteldheid en de meeste personen zijn daar vaak niet dankbaar genoeg voor.
Want door onverantwoord om te gaan met de natuur zoals vervuilingen en onnodig gebruik van voorzieningen die Moeder Natuur ons geeft kan later fataal voor iedereen zijn.
Omdat die persoon op dat ogenblik denken niets te verliezen en alleen maar bezig zijn met hunzelf en er niet direct mee geconfronteerd worden, want de natuur is sterk genoeg denken ze misschien.
Maar op de langeduur niet als wij zo doorgaan om met meerderen het luchtruim en aarde te vervuilen zal er een verandering gaan plaatsvinden tegen onze gezondheid.
Wanneer dat zal plaatsvinden weet niemand maar het zal werkelijk te laat zijn.
Dan zal er pas over nagedacht worden over het algemeen en is actie daartegen bijna onmogelijk en te laat.
Mens eigen is dat het bijna met alles zo is, niet tevreden zijn met wat we hebben totdat we het verliezen en beseffen dat we een geschenk uit de hemel zijn kwijtgeraakt.
Bijna iedereen wil altijd meer en wil nergens geen rekening mee houden alleen genieten van de profijten en zo min mogelijk onkosten maken of lichamelijke energie er aan verliezen.
Iets overbelasten en zeker de natuur is altijd verkeerd we moeten zuiver te werk gaan, niet met vervuilingen voor winst belangen dat blijft zeker niet goed gaan.
En we moeten onszelf gewoon ook goed realiseren dat velen het veel slechter hebben dan ons en daarmee dan zelfs nog wel eens gelukkiger zijn dan ons.
Heb het bevattingsvermogen dat we zuinig moeten zijn op onszelf en dat het doorslaggevend is om de natuur te beschermen met ons doen en laten als een leidersfiguur.
In onze gedachten moeten we beseffen dat wanneer Moeder Natuur aangetast is wij daar ook de dupe van zullen zijn en onze gezondheid beneden pijl zal dalen.
Natuur kan onze psychische gesteldheid en lichaamskracht met een positieve invloed verbeteren door heldere lucht te kunnen opsnuiven.
Natuur is onze drijfveer en een hartbrekende juweel waar ons lichaam levensbehoefte naar heeft, onze bezittingen zijn alleen maar rijkdom in het leven.
De moeilijkheid is dat het allemaal maar zo gewoon is geworden voor ons.
Dat de natuur zijn werk doet en we onszelf alles maar kunnen veroorloven en dan onverantwoord iets kunnen dumpen.
Als we het leven naar waarde inschatten weten we dat we door Moeder natuur tot stand zijn gekomen, zo belangrijk is dus Moeder Natuur.
Als wij dan niet willen herkennen dat onze Vader, Moeder en Moeder Natuur drie van de belangrijkste elementen zijn in ons leven en we zonder hun er niet waren.
Wanneer we die zouden verliezen is daar geen vervanging meer voor mogelijk en geeft het een leegte in onze ziel, dus wees respectvol in het leven en toon waardering.
De natuur heeft de kracht om ons geluk of verdriet te geven, dus wees er zuinig op.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

Save

Save

Save

Laat negatieve gedachten niet onze tevredenheid afnemen,

Laat negatieve gedachten niet onze tevredenheid afnemen

Laat negatieve gedachten niet onze tevredenheid afnemen

 

Laat negatieve gedachten niet onze tevredenheid afnemen,

 

Zelfgenoegzaam zijn met de dingen die we hebben en er gebeuren in ons leven geeft zelfvertrouwen en wetende dat, dat hetgeen is wat ons gelukkig maakt.
Door alles wat er gebeurd in ons dagelijkse leven daar positieve mee om te gaan en niet de negatieve zijde ervan te zien maar wat wij er mee kunnen doen door ervan te leren en het veranderen.
Hetgeen wat wij bezitten of bereikt hebben daar zelfvoldaan mee zijn en werken aan verbetering zowel als vermeerdering om een balans voor onszelf te vinden.
Daarmee zullen we in ons leven verheugenis vinden die zo de overhand verkrijgt waardoor onze levensbeschrijving meer kerngedachte heeft door het welbehagen dat we eraan beleven.
Voor het slapen gaan overdenken we de gehele dag met positieve gedachten zowel over de dag van morgen die we graag beter doen.
Onveranderlijke hervormingen aanbrengen aan ons bestaande leven geeft iedere keer weer nieuwe mogelijkheden die zullen gerespecteerd worden door anderen.
Optimistisch s’morgens wakker worden met nieuwe energie laat de zon schijnen in onze ziel en die van anderen door onze welwillende houding en vreugdevolle uitlatingen.
Bij het opstaan zijn we al in de stemming door onze gemoedsgesteldheid en dit laten we niet ten val brengen door de menselijke negatieve mentaliteit van een ander.
Onze eigen visie bepaald ons leven niet de invloed van anderen, want we laten ons niet beïnvloeden door een negatieve denkwijze of beeld van iemand anders.
Afkeurende uitspraken en acties van anderen kunnen we erg serieus nemen en daarop ingaan met verloren energie, maar dat is onverstandig.
Daardoor kunnen we misschien van streek geraken waarbij onze overtuigende opvattingen kunnen worden omgezet met de kans die te ontwikkelen in een negatieve spiraal.
Als wij ons eigen daartoe overgeven is dit een verschil van dag en nacht wat geen goed zal doen aan ons humeur en dagelijkse voortbestaan.
Zo blijmoedig en bevredigt als we eerst waren heeft dan plaats gemaakt om een totaal ander mens te zijn door de hartstochtelijke kanten van het leven in een negatief daglicht te gaan inzien.
Het is niet verstandig om ons leven vol met blijdschap en tevredenheid te laten afnemen door menselijke negativiteit of een snapshot van een feitelijkheid met een tekortkomende ontknoping.
Alles wat we in het leven roepen in ons dagelijkse doen en laten heeft uitwerking op onszelf en behoud of beheerst het gedrag positief of negatief.
Door in alles ook in negativiteit de positieve kanten in te zien en daarvan kans hebben om te kunnen leren door de ervaring maakt ons meer volwassen.
Laat negatieve gedachten van onszelf of anderen niet onze tevredenheid afnemen, zie het als “na regen komt zonneschijn” met een positieve balans.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Gunstig uitsluitsel motiveert en combineert een ieder met tevredenheid,

Gunstig uitsluitsel motiveert en combineert een ieder met tevredenheid

Gunstig uitsluitsel motiveert en combineert een ieder met tevredenheid

Gunstig uitsluitsel motiveert en combineert een ieder met tevredenheid.

Ons leven lijkt af en toe wel eens op het dirigeren in een orkest.
Iedere musicus heeft zijn eigen of een ander muziekinstrument met een persoonlijk karakter.
Die we zo moeten doceren en instrueren voor de juiste klankweergave te verkrijgen in een combinatie met meerdere muziekanten.
Dat verloopt niet altijd gladjes en is gecompliceerder dan een leek zou kunnen bedenken, door de vele verschillende mucisi in groepsverband en muziekinstrumenten.
In een orkest groep is het belangrijk om de klanken zo te combineren en te laten klinken dat ons gehoor systeem een gemoedelijke toon hoort waar wij door geinspireerd worden.
Met een ritme dat alle klanken aaneengevoegd worden, zodat de toon ons aangrijpt en wij daar emotioneel met een goed gevoel van kunnen genieten.
Allerlei soorten audio gecombineerd met elkaar om zo die weerklank te vergaren waar ons hart sneller van gaat slaan door de galm die onze oren opvangen.
Gesynchroniseerde klanken en tonen worden er door de toonzetters overgebracht naar ons gehoorsysteem, waardoor er een trilling door ons lichaam gaat van genot.
Weltevreden door ons animo streelt het onze ziel en genoegen wat blijdschap creeert en een vervulling.
We zijn er diep van onder de indruk en het geeft ons een ontspannen gemoedstoestand.
Een dirigent is degene met deze gevoelskennis en weet als geen ander hoe dit in zijn geheel te combineren met de perfecte toonhoogte van ieder muziekinstrument.
Hij bespeelt en dirigeert de muziekanten zo dat zij zijn signalen opvolgen in een samenvoeging van de juiste klanken die daarna samengaan met de andere orkestleden.
Waarmee het één buitengewoon en verdienstelijk geluidvertoon opleverd en miljoenen kunnen genieten van de ingenieus kennis van het muziekinstrument.
Het welbehagen gevoel wat daardoor gecreeerd word met de gecombineerde klanken zijn fantastisch en uniek.
En het is voor velen onder ons een bekoring om op zo’n manier muziek te kunnen beluisteren.
Iets beleven vanuit onze ziel met een futuristisch en briljant gevoel geeft iedereen positiviteit en enthousiasme voor een samenwerking.
Personen die deze gave hebben om iets zo te combineren en goed te laten werken zodat een ieder die daaraan meewerkt of bij betrokken is van geniet.
Deze individuen zijn als vallende sterren uit de hemel, want dit is een bijzonderheid met veel prudentie en kennis te rijk.
In ons dagelijkse leven is het ook zo als wij de juiste dirigent zijn over wat er om ons heen gebeurd, zal het voor iedere belanghebbende als muziek in de oren klinken.

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

Save