Leven niet vergenoegd niets te verliezen bij een hervorming,

Leven niet vergenoegd niets te verliezen bij een hervorming

Leven niet vergenoegd niets te verliezen bij een hervorming

 

Leven niet vergenoegd niets te verliezen bij een hervorming,

 

Als er geen variatie in ons dagelijkse leven is, kunnen we in een levenscirkel terecht komen waar we op den duur niet meer tevreden mee zijn door ééntonigheid.
Ook als we door omstandigheden een ongewenste beslissing hebben gemaakt en daar geheel niet bevredigd mee zijn moeten we een situatie verandering maken.
Het is beter om tevreden te zijn met wat we bezitten of bereikt hebben, maar als we geen voldoening voelen in ons innerlijke is een ommezwaai misschien de uitweg.
Iedere krachtsinspanning om wat er in onze gedachten afspeelt uit te voeren naar verbetering is een stap in de goede richting, want we zijn ontevreden nu op dit moment.
Iedere wijziging die we aanbrengen vandaag de dag kan een hervorming zijn en omwenteling van onze gevoelens, verstandelijk zullen we op zeker geen verslechtering aangaan.
Dus zal er eerst positief nagedacht zijn over de omschakeling naar iets beters, waarmee er andere gevoelens ontstaan die het leven weer aangenamer maken.
Daags zijn er misschien vele kansen die op ons wachten, maar zijn die ook haalbaar of goed voor onze levenssituatie waarin toekomstgericht beslist moet worden.
Tevredenheid behalen met onze beslissing is een voorkeur en dat is niet altijd gemakkelijk, doordat daar op ons standpunt of visie geen garantie gegeven word.
Alles wat we met hart en ziel doen is een wellust in ons leven en verwekt ambitie zonder daar moeite voor te hoeven doen door de drang vanuit onze innerlijke drijfkracht.
Zodoende is niet geschoten altijd mis, waarbij de conclusie boekdelen spreekt voor iedere verstandige burger en we een tastbare vervolmaking moeten doorzetten.
Als we nu doorgaan met waar we niet gelukkig mee zijn en dit nog jarenlang moeten doen hoeven we eigenlijk niet meer na te denken en weten dat we moeten veranderen.
Misschien een moeilijke beslissing, maar als we die niet beantwoorden zullen we nooit de genoegdoening ervan hebben, waardoor ons leven een hel kan worden.
Alle negatieve gebeurtenissen die we ontmoeten in ons leven kunnen we alleen maar veranderen door zelfstandig positieve stappen te ondernemen met volharding.
Of als we denken dat dit niet in onze levensstijl past er gelijk afscheid van nemen en laten behoren tot het verleden en verder werken aan een verbeterende toekomst.
Helaas zijn we geen tovenaars en is niet iedere verandering een verbetering, dus we moeten goed blijven nadenken en als we de verkeerde beslissing genomen hebben niet twijfelen maar weer veranderen.
De gevolgtrekking is dat wij zelf de touwtjes in handen hebben om besluiten te nemen, zowel positief als negatief wetende dat we met deze levenswijze niet blij zijn.
Gelukkig zullen we intelligent genoeg zijn om de juiste stap te zetten met een positieve uitkomst en alle negatieve aandoeningen in ons leven te verbannen.
Is ons leven niet vergenoegd niets te verliezen bij een hervorming, wees verstandig blijf niet in deze cirkelgang hangen.
Soms kan een verandering in leven ons het geluk brengen, voor verbeteringen en gelukzaligheid te verwezenlijken met genoegdoening en herstel van onze innerlijke vrede.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Advertisements

Uitverkorenen respectvol ondersteunen niet de rug toekeren,

Uitverkorenen respectvol ondersteunen niet de rug toekeren

Uitverkorenen respectvol ondersteunen niet de rug toekeren

 

Uitverkorenen respectvol ondersteunen niet de rug toekeren,

 

Het leven heeft niet voor iedereen dezelfde gewichtigheid waarbij woorden niet in daden worden omgezet of de voltrokken gedane daad niet afgesproken was.
Bij een serieuze ……. relatie of vriendschap hoort eerbiediging en bewondering voor de persoon, maar velen laten de bel rinkelen en laten ons een ander geluid horen.
Ze laten een gedragswijze zien die helemaal niets met een vriendschapsband te maken heeft maar eerder toekomt aan de vertoning en beoordeling van eigenbelangen.
Hebben in gedachte een geheel andere bruikbaarheid over de betekenis van sympathie in een ……. relatie, en willen gebruik maken van de gelegenheid.
Zoeken of ontmoeten hun slachtoffers om zo op iedere te verkrijgen wijze een voordeel te regelen, wat geheel pniets met ……. relatie of vriendschap te maken heeft.
Vrienden verdienen met elkaar geld niet aan mekaar dat heeft alleen maar een zakelijke kant en kan schadelijk zijn voor de ……. relatie.
We kunnen ook iemand zakelijk ontmoeten en dit kan uitmonden in een …….. relatie maar is ontstaan door wederzijdse belangen en voordelen.
Vriendschap respecterende individuen verdienen geen geld aan elkaar maar doen dit samen en delen iedere verdiende munteenheid of voordeel tezamen.
Maken tijd vrij voor elkaar als er problemen zijn om die gezamenlijk op te lossen met alle steun die daarvoor nodig is zonder eigen maar gemeenschappelijk belang.
Door de verbondenheid en oprechtheid tegenover elkaar komen er momenten waar ze samen treuren, huilen en uitbundig lachen en waar iedere onderlinge moeilijkheid word opgelost als volwassenen.
Uitverkorenen respectvol ondersteunen niet de rug toekeren, dat is hun motto waar onnozele praatjes geen waarde hebben en ze als een rots in de branding elkaar bijstaan.
Als we ons eigen ervan bewust zijn dat een goede gezondheid en het hebben van ……. relaties meer waarde hebben aan ons innerlijke dan geldelijke of waardevolle middelen.
Personen die de eigenschappen bezitten om anderen te gebruiken voor hun eigen profijt zijn geen vrienden of ……. relatie, maar gewoon bekenden voor persoonlijke of zakelijke belangen te vervullen.
Want ons hart wil niet gekrenkt worden doordat we gevoelsmatig voor de verkeerde persoon blijken te hebben gekozen, redengevend dat liefde een onovertroffen schade aan ons innerlijke kan aanrichten.
Echte Vrienden ……. relaties blijven altijd achter ons staan en dan hoeven wij niet bang te zijn dat zij een mes in onze rug steken.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Betrouwbaar gedrag of uitspraken zijn simpelweg te overtreden,

Betrouwbaar gedrag of uitspraken zijn simpelweg te overtreden

Betrouwbaar gedrag of uitspraken zijn simpelweg te overtreden

Betrouwbaar gedrag of uitspraken zijn simpelweg te overtreden,

 

Waarom sommige mensen hun eigen anders voordoen dan ze zijn is een raadsel, maar een bevestiging dat ze duidelijk het verschil tussen goed en kwaad kennen.
Iets zeggen, beloven of doen wat we niet in daden kunnen verantwoorden is in de gedachten van anderen de zon laten schijnen, terwijl er zware regenval of storm komt.
Op deze manier zullen we geen vertrouwde relaties of vriendschapsbanden kunnen opbouwen maar gooien onze eigen ruiten in, door oneerlijke uitspraken en gedrag.
Niemand word slecht geboren, maar slecht gemaakt of creëert zelf een slechte handelswijze of gedragslijn alles wat vanuit een eerlijk hart komt zal gerespecteerd worden of misbruikt.
Alles is aan onszelf en het hebben van de intelligentie om aanpassingen te maken aan wat we geleerd hebben of onze omgeving heeft laten zien.
Dat zijn immers onze basis voorbeelden waarvan wij dachten dat het zo hoorde en fatsoenlijk is in het leven, dat is de herinnering en bepaald onze denkwijze en toekomstige houding.
Onze jeugd en opvoeding beslist voor het grootste deel de gedragslijn en denkwijze die wijzelf daarna kunnen aanpassen.
Het verleden komt niet meer terug en iedere getikte seconde ook niet meer, alles is historie.
Dus leer van fouten en personen die ons misbruikt hebben om daar zelf de voordelen mee te behalen.
Door jaren en ervaringen worden we volwassen en ondervinden we het contrast tussen eerlijkheid en onbillijk.
Door oprechtheid met een goed aangezicht voor anderen is ons innerlijke leven één omgeving van vrede en rust.
Waardoor we een voldaan en trots gevoel kunnen hebben als we gerespecteerd worden door anderen.
Vaak zal dit anders zijn maar ons spiegelbeeld is getuige, dus wees eerlijk en kom onze gesproken woorden en daden na.
Beloften maken is iets toezeggen wat we op zeker moeten nakomen vandaar het spreekwoord “belofte maakt schuld”
Niemand wil schulden hebben het verstrooid ons leven met constante gedachten daarover en geeft een naar gevoel.
Beloftes niet nakomen is gezichtsverlies en innerlijke minachting van respect en zal het verlies van vertrouwen opleveren.
Er zullen altijd onvoorziene dingen gebeuren waardoor we onze woorden niet kunnen nakomen, maar dat kan dan in een communicatie uitgelegd worden met begrip.
Maar bewust beloftes maken en dan verbreken om er zelf beter van te worden is oplichting en misbruik van iemand zijn persoonlijkheid.
Deze personen moeten zich diep schamen om anderen te gebruiken en persoonlijk innerlijk pijn te doen door gesproken woorden niet na te komen door huichelarij.
Betrouwbaar gedrag of uitspraken zijn simpelweg te overtreden, maar de respectvolle burger neemt zijn verantwoordelijkheid.
En weet het innerlijke verschil tussen regen en zonneschijn, willen graag zien en het geven van zonnestralen in andermans hart.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Invloeden van buitenaf beslissen onze innerlijke gevoeligheid,

Invloeden van buitenaf beslissen onze innerlijke gevoeligheid

Invloeden van buitenaf beslissen onze innerlijke gevoeligheid

 

Invloeden van buitenaf beslissen onze innerlijke gevoeligheid,

 

Er kan van alles in ons leven gebeuren zonder dat wij daar ooit maar aan gedacht of het onszelf toegewenst hebben.
Maar als we dromen over bepaalde wensen zijn er zoveel manieren om dat te volbrengen, als we maar blijven doorzetten en niet opgeven op ons doel.
Geleerd zijn of studies volgen brengt de wijsheid naar ons toe, waarmee we theoretisch op de hoogte zijn, maar praktijk ervaring geeft de realiteit aan ons.
Voor bijna alles is er een oplossing en ook een aflossing voor een verkregen oplossing.
Alles wat wij zelf aan kennis of vermogend bezitten, vergroot onze mogelijkheden om snellere beslissingen te nemen die de prima voordelen opleveren.
Anderen de leiding geven of iets uit handen geven is controle verliezen over het juiste traject dat afgelegd moet worden voor het beste resultaat.
Dus moeten we overal dicht bij betrokken blijven ook al lijkt het soms of we er niet zijn, want vertrouwen is goed maar controle is beter.
Als we daar logisch over gaan nadenken komen we tot de conclusie dat het spreekwoord “ieder voor zich en God voor ons allen” grote invloed heeft op de mensheid.
Een goed voorbeeld is als we de deur van een taxi opendoen in ons eigen land of buitenland voor een ritje, de afstand de prijs op de taxi-meter bepaald.
Waarbij er ongetwijfeld door de chauffeur niet word nagedacht om de kortste weg te nemen, maar het een leuke stads tour gaat worden om op de eindbestemming te arriveren.
En een taxi rit zonder de taxi meter zal deze bestuurder er alles aan doen om er zo snel mogelijk te zijn met de kortste route, de ervaring zal ons dat leren na honderden taxi ritten.
Daarom leer van de verandering door ervaringen, bestudeer alles goed en weet wat er kan gebeuren om de voordeligste prijs en tijd te winnen om iets te bereiken.
Soms hebben we een beschermengel nodig om uit bepaalde situaties ongedeerd te geraken, maar in veel gevallen hebben we zelf er de verantwoordelijkheid over.
Onze beslissing zal doorslaggevend zijn in de meesten gevallen en bij niet op tijd in te grijpen bij ongeoorloofde gebeurtenissen kan het alleen maar verslechteren.
Niets is zo veranderlijk als ons eigen leven door onverwachte situaties, maar de vaststelling is dat we vaak zelf de touwtjes in handen hebben of ze overgegeven aan probleem gevallen.
Invloeden van buitenaf beslissen onze innerlijke gevoeligheid, zo weet goed wat een positief of negatieve stimulans geeft aan onze gemoedstoestand.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Velen vergeten dat we geen toekomst hebben zonder handreiking,

Velen vergeten dat we geen toekomst hebben zonder handreiking

Velen vergeten dat we geen toekomst hebben zonder handreiking

Velen vergeten dat we geen toekomst hebben zonder handreiking,

 

Wees genadig en help ons Alstublieft uit de nood met al onze moeilijkheden?
Als wij deze vraag horen en moeten beantwoorden komen we misschien in een onopgeloste toekomstige situatie terecht.
Die door schaamte en stilzwijgen wellicht al een veel te groot probleem geworden is of we worden als slachtoffer betrokken in een boevenbende van flessentrekkerij.
Of een trouwe vriendschap is veranderd door calamiteit in een drama waar respect geen orde van de dag meer is.
Door moeilijkheden die zich maar blijven opeenstapelen, doordat er controle is verloren over een bepaalde levensstijl die zijn tol begint te eisen en aan zijn einde is.
Het leek allemaal zo interessant te zijn en er werd van alles belooft en aangeboden voor een betere toekomst, maar vandaag de dag blijkt het allemaal schijn en lucht te zijn geweest.
Hun moeilijkheden daar moet nu eerst een oplossing voor geregeld worden voordat ze hun aangepaste levensstijl weer kunnen voortzetten en stappen kunnen nemen.
Waarbij ze nu voor hunzelf een stand van zaken hebben gecreëerd die bijna geen uitweg meer heeft en waarbij ze zelf radeloos zijn geworden om oplossingen te vinden.
Mentaal beginnen ze kwetsbaar en een wrak te worden door de voordien aangenomen houding van overmoed en daardoor nu door hun eigen toedoen in terecht zijn gekomen zonder terug weg.
Bemerken ze nu dat zonder munitie (geldelijke of andere machten) zij geen middelpunt meer zijn of geheel onbelangrijk geworden voor bepaalde personen of betalende instellingen.
Wat een gevoel geeft of dat iedereen die eerst zo vriendelijk en meedenkend was nu een ommekeer gemaakt hebben en zich tegen hen hebben gekeerd met eisen.
Als we er niet alleen voorstaan, maar als een groep of team handelend optreden staan we verenigt sterker in onze schoenen en kunnen of moeten we het samen oplossen.
Degenen die sneller in moeilijkheden belanden besefte dat eerder nog niet zo goed en gingen voor eigenbelang en egoïsme door overmoed en kregen een boodschap.
Die was: wanneer alles goed gaat is alles op te lossen en waar te nemen met een positieve uitkomst, ook met de mensen om ons heen totdat de schaduwzijde optreed.
Dus kortzichtig denken is voor de onverstandigen onder ons, want hopelijk duurt het leven langer dan vandaag en is de toekomst belangrijker dan deze dag.
Verenigt met vrienden of zakelijke relaties geeft eenmacht en daarmee kunnen we elkaar helpen in erbarmelijke tijden, want een ieder heeft zijn eigen specialiteiten.
De eenling met een egoïstische kijk op het leven, denkend niemand nodig te hebben stoot vroeg of laat zijn neus tegen de muur en dan is het meestal al te laat voor een verandering met een opgelopen bloedneus.
Natuurlijke logica kunnen we volgen maar hoe iemand vanuit zijn ziel denk dat is moeilijk in te schatten, zeker als ze hun eigen anders voordoen dan dat ze innerlijk zijn.
Een metamorfose heeft niets met een goede of economische crisis te maken maar is de innerlijke denkwijze van de mens om vooruitgang te verkrijgen door inhaligheid.
Geld verdienen is geen probleem als we een goede reputatie hebben opgebouwd waar ons woord waarde heeft en onze acties resultaten laten zien en opleveren.
In iedereen zijn leven zal er geld inkomen en weer worden uitgegeven door de onkosten en als we die kunnen beperken zodat die lager zij dan onze inkomsten houden we geld over.
Alleen met woorden gaan we het niet redden in de maatschappij, de resultaten spreken voor zich en die bepalen in iedere gebeurtenis ons toekomstbeeld.
Er zullen onder ons altijd mensen zijn in een wereld bevolking van meer dan 7 miljard lieden die het zelfstandig niet zullen redden en hulp nodig hebben terwijl anderen steeds harder worden en egoïstisch zijn.
We leven nu in de twintigste eeuw waar bij de meesten personen geen respect meer is en eigenbelangen de voorhand hebben en vanzelfsprekend is, kijk maar om ons heen.
Door behoeftes en verslavingen verzwakt de intelligentie en worden regels overschreden door de moedwillige drang en verlangen ernaar.
De natuur is zo ingedeeld dat wij allemaal elkaar op een of andere manier nodig hebben, zodoende is ons gedrag tegenover mekaar zo doorslaggevend.
Samenwerking met elkaar geeft meer kansen doordat ieder een andere materie kennis heeft en bij tegemoetkoming verenigt kunnen werken en onverslaanbaar zijn.
Mensen tezamen met elk kennis over een ander onderwerp is een imperium van kracht die coöpereren en zo dynamisch samenwerken aan toekomstperspectieven.
Door de verandering van de mensheid naar teveel opportunisme moeten velen er nachten lang over nadenken, voordat ze deze stap willen zetten.
Narcistisch denken help ons niet vooruit, maar op slechte ervaringen zit ook niemand te wachten en de tijdklok stopt niet, dus we verliezen onnodige tijd.
Sommige projecten of persoonlijke moeilijkheden kunnen we gewoon niet alleen doen of oplossen, daarom zijn de rechtvaardige mensen op de juiste plaats zo belangrijk.
Dat zullen degenen zijn die op alles voorbereid zijn en ermee weten om te gaan.
Want we kunnen allen een slachtoffer en vatbaar zijn van onverwachte omstandigheden waarbij we alle hulp kunnen gebruiken die ons aangeboden word.
Velen vergeten dat we geen toekomst hebben zonder handreiking en daar allemaal mee bevangen zijn.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Liefde is iemand zijn hart veroveren en gedachten betoveren.,

Liefde is iemand zijn hart veroveren en gedachten betoveren

Liefde is iemand zijn hart veroveren en gedachten betoveren

Liefde is iemand zijn hart veroveren en gedachten betoveren.,

 

 

Iemand het hof maken om verder samen te genieten van het leven.
Ons meester maken van hun gedachten en die in beslag nemen en betoveren.
Waarna ons geestvermogen op hol zal slaan van de emoties en de verlangens naar elkaar.
Alles ervoor over hebben om samen te zijn doordat onze harten daarna zullen begeren.
In onze dromen zien we maar één hersenschim en dat ben jij met die innerlijke schoonheid.
Alles over de intrinsieke mentaliteit zal tevoorschijn komen met der tijd voor ons tezamen.
De waarheid van onze gesproken woorden en houding zal dat allemaal beamen.
Hoe trouwhartig iemand de aanwezige gevoelens vertegenwoordigd daar zullen wij samen getuigen van zijn.
Niemand heeft het eeuwige leven, maar wel de inwendige kracht over de eindeloze liefde.
Samen kunnen wij gelukzaligheid voelen met liefde in vrede door behulpzaamheid van ineen geslagen handen enzo ons met elkaar te laten samenbundelen.
Als trotse paren, vrienden, individuen of Familie. geven wij een voorbeeld met een bericht aan ons spiegelbeeld en de wereld dat vreedzame bevindingen starten bij onszelf.
Met veel eendracht lachwekkende en ontspannen in vredes perioden beleven zonder al teveel zorgen.
Daarmee zijn onze harten goed geborgen voor elkaar en dat geeft innerlijke rust.
Dit begint allemaal met een droom en voor we het weten eindigen wij allemaal in onze fantasiewereld op de troon door de verkregen gevoelens.
Opgetogenheid zal het aan ons innerlijke gevoel geven door het samen zijn in harmonie, in een wereld waar niemand eraan denkt om een ander te krenken.
Alleen maar liefdevolle personen die eensgezindheid scheppen en het beste voor de ander willen.
Die alleen maar een liefhebbende instelling goedkeuren voor vredelievende toekomstige voortzettingen.
Waar toegevendheid en pacifistisch gedacht wordt, zodat ieder zijn behoeften door behulp van elkaar volbracht kan worden in een uitermate zorgvuldige gemoedelijke rust.
Waarbij het lijkt dat wij op de aarde zweven door het temperament wat een ieder heeft door lief te zijn voor elkaar inplaats van elkaar te verachten en willen bedriegen.
Op deze manier kunnen we samen de wereld veroveren en wereldvrede creeren door ons tezamen te verenigen en welwillend met elkaar om te gaan als één Familie.
Hopende dat een ieder dat ook kan volhouden, omdat er tegenslagen zullen komen van tegendraadse personen door financieel belang of machtsdrang.
Laten we gewoon als wij daarin geloven doorzetten en onze wens prijsgeven om het in vervulling te laten gaan door er in iedergeval zelf alvast mee te beginnen.
Want daar gaat nu alles om in het leven, als er één schaap over de dam is volgen er meer.
Succes was eens met een droom begonnen, daarna gingen we erin geloven en zijn gestart met volle moed en zelfvertrouwen.
Waarna het wachten was op de werkelijkheid en daarna is het volbracht tot n de realiteit en word er nu van genoten door meerdere personen in verschillende kulturen en werelddelen.
Liefde is iemand zijn hart veroveren en gedachten betoveren, naar een begrijpelijke innerlijke verzoening met rijkdom in mensenkennis.
Zodat de man zijn gewenste vrouw kan tegen komen en de vrouw haar wenselijke man kan vinden op deze planeet.
Tegelijkertijd de bevolkingen van landen hun mening zowel betekenis van het leven hebben ontdekt waarmee er de mogelijkheid bestaat om hun trouwe metgezel te ontmoeten.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

We hebben ons leven en werk om te overleven als tweede kans,

 We hebben ons leven en werk om te overleven als tweede kans


We hebben ons leven en werk om te overleven als tweede kans

 

We hebben ons leven en werk om te overleven als tweede kans,

 

Veel dingen die passeren op ons levenspad zijn eenmalig en op dat tijdstip is het onze intelligentie die daar gebruik van maakt.
Leren van onze vergissingen door gebrekkigheid of karakterfout is een belangrijke opgave in de levensloop en dat gaat gepaard met vallen en opstaan.
Waar uitbundig geluk en diepgaand verdriet de overhand zullen hebben door de meegemaakte ervaringen die hartverscheurend kunnen zijn of blijdschap met een luidruchtig gejuich.
Het benutten van kansen die we tegenkomen op een bijzonder of precies tijdstip en plaats is het geluk uitbuiten dat ieder mens nodig heeft om opwaarts te gaan.
In onze gedachten kan van alles omdraaien, maar onze verbeeldingskracht zal uitwijzen wat wij ermee kunnen doen om in dat beslissende moment het te doen en de winstkans in te zien.
Ook is het mogelijk dat wij de kansberekening onvoldoende achten en er geen weerwoord of energie aan verspillen waardoor het over en voorbij gaat.
De gemaakte vaststelling is op dat ogenblik zo invloedrijk dat het wachten op een tweede kans wel eens slopend kan zijn of misschien komt die er nooit meer.
Maar dat zal de toekomst aan ons vertellen die onvoorspelbaar is en zal laten zien of we de boot gemist hebben door ons besluit.
Persoonlijke of commerciële kansen tegen het lijf lopen is het voortbrengsel van een buitenkans om op dat moment daar op die juiste plaats te zijn.
Waar wordt aangeboden, gesproken of onderhandeld over die materie of persoonlijke kwestie wat ons interesseert en waar wij alle kennis over beschikken zodat het winstgevend kan worden voor ons leven.
Particulier of zakelijk is het dan trefzeker als wij direct kunnen inhaken op dit onderwerp en reageren met wijselijk taal of kundigheid, zodat iedere aanwezige weet dat er met kennis en begrip gereageerd word.
Bij een persoonlijke zelfhandigheid zullen er emoties optreden die onder controle gehouden moeten worden en op een zakelijk manier moeten we bekend zijn met alle informatie en gecalculeerde exacte marktwaarden.
Zonder mensenkennis of zakelijk inzicht is het bijna onmogelijk om op een droomkans in te gaan, want dan zullen we eerder een slachtoffer zijn dan de persoon die een gelukstreffer in ontvangst neemt.
Zodoende luister goed en realiseer eerst wat er gaande is bij een persoonlijke gebeurtenis in onze gedachten of
test zakelijker wijs alles eerst tot in de puntjes op mankementen.
Meestal is het eenmalig en komt een tweede kans er niet meer, nochtans zal het onvergetelijk zijn bij een foutieve gemaakte keuze.
We hebben ons leven en werk de tweede kans voor te overleven, dat zal alleen maar gelden als we correcte beslissingen nemen.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru