Wie heeft er geen begeerte naar welvaart

Wie heeft er geen begeerte naar welvaart

Wie heeft er geen begeerte naar welvaart

Wie heeft er geen begeerte naar welvaart,

 

Op weg naar succes, is starten op een vertrekpunt om de uiteindelijke doelstelling te willen bereiken.
Bijvoorbeeld: Beginnende bij het zien van een open landschap met alleen maar zand.
Direct komt er in onze gedachten op om de akker zo te bewerken dat de grond rijp genoeg is om er een bloemenweide op te telen.
Daarna kunnen we beginnen met de zaden te zaaien en de bloemen te kweken op de gezonde grond delen.
Wanneer het bloemenveld begint opbloeien is dat niet alleen maar een schitterend gezicht.
Echter zullen we ook trots zijn waarmee een ontspannen en kostbaar gevoel aan ons geven zal worden.
Door naar de akker te kijken en het opkomen van de bloemenzee te zien met al die prachtige kleuren.
Verwerven wij een opgelucht en naar tevredenheid een gemoedsstemming met de ontroering van blijdschap.
Omdat wij op dat moment een koper kunnen zoeken en laten komen kijken om een aanbod op de bloesem te doen.
Dat zijn van die voldoening gevende aangelegenheden waardoor we inspiratie krijgen naar meer.
En zo kunnen we plannen ontwikkelen en uitstippelen om ermee door te gaan doordat het zegevierend is afgelopen door onze inzet.
Als wij volledig geïnteresseerd zijn in iets vanuit ons hart is het verstandig om er dan vol hunkering mee te beginnen.
Het zal dan gemakkelijker zijn om het tot in een succesvol niveau te brengen door gedrevenheid en aandacht.
Wij zullen er dan ook geheel op gefocust zijn zonder daarvan te worden afgeleid of interesses te krijgen voor andere dingen.
Volstrekt en nauwlettend beginnend met een startpunt en een genomen doelwit.
Geeft ons meer zekerheid en opleving om de behoefte naar een goede afloop te vergroten en het zo strategisch te willen verkrijgen.
Onze eigen geestdrift is van groot belang in dit verlangens proces en resultaten kunnen dat alleen maar versterken.
Met uitstekende inspanningen moet dat dus ons streven zijn om het tot stand te brengen.
Wilskracht zal er voor nodig zijn en nooit de hoop opgeven wat veel energie van ons vergt.
Dit is de enige manier wat in de loop der tijd bevrediging aan ons zal geven met winstgevendheid ook voor onze levensleer en levensstandaard.
Met hongerig te zijn naar succes is de tijd aangebroken om met genoeg inspiratie onze uiteindelijke doelstelling te gaan bestrijken.
Als wijzelf iets willen veranderen in ons leven voor het zien van mooie kleuren moeten we positief zijn en niet twijfelen en er gewoon voor gaan.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

&nbsp

Save

Standvastigheid en nooit opgeven is onze gratificatie,

Standvastigheid en nooit opgeven is onze gratificatie

Standvastigheid en nooit opgeven is onze gratificatie

Standvastigheid en nooit opgeven is onze gratificatie,

 

Standvastigheid en nooit opgeven is onze gratificatie.

Doorzettingsvermogen kan ons begeleiden naar buitengewone groeicapaciteiten met wonderbaarlijke resultaten.
Daarmee kunnen we dan eer toonbare eindoverwinningen behalen.
Iets zodanig als dat een volhouder altijd wint is niet altijd waar of zeker, maar onze kansen worden op zeker toegenomen door volharding.
Een grootste vereiste is dat wij genoeg kernvermogen hebben over de materie en de tijd krijgen met het vermogen om het te blijven volhouden.
Wij moeten alles afdwingen door eigen wilskracht en vastberadenheid om het te laten uitmonden tot in een goede gevolgtrekking.
Door dat te doen kan alles uitlopen tot grotere prestaties en groeicapaciteiten die dan daaropvolgend aan ons worden overhandigd.
Ten gevolge van onze uiterste hardnekkigheid is het mogelijk om een uitschieter te zijn en over de kans beschikken zo in het opperste te komen.
Randvoorwaarde is om onbuigzaam te zijn bij het bepalen van een doel, want dat is de basis sleutel tot ieder succes.
Er is een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en houvast nodig om onze doelen in het leven te bereiken.
Dit kunnen we dan eventueel weer overbrengen op anderen die in onze voetsporen kunnen treden en het vervolgen.
Bij het zien van verkregen resultaten zullen ze worden gemotiveerd, gestimuleerd en aangemoedigd.
Iedereen wil graag scoren en werken met een vooruitzicht op een goede toekomst en het zijn alleen maar de succesvolle resultaten die tellen.
Daarom moeten we altijd blijven voorbereiden en doorgaan met trainen zowel leren om daarmee een steentje te kunnen bijdragen voor grandioze zeges.
Zo kunnen we intensief geconcentreerd met indrukwekkende optimisme eventuele herzieningen aanbrengen voor een verheffing.
Evenals daar waar het nodig is een vervolmaking aanbrengen wat een inspiratie voor anderen zal zijn bij het ontdekken van vooruitgang.
Onverzettelijkheid zal ons alle faciliteiten bieden wat er in ons vermogen ligt.
Daarbij zullen anderen ons een tegemoetkoming aanreiken wat voor ons onbereikbaar is door een betaling of samenwerking.
Daarna een waardering van anderen ontvangen is dan ook niet onaannemelijk.
Om reden dat zij onze ontwikkelingsgang in de praktijk zien die word uitgevoerd met een krachtveld gericht op presteren.
Wat inhoudt en zowel invloed heeft dat aankomende aanbiedingen die zullen worden voorgeleid.
Niet kansloos zijn maar kans hebben zich te ontspinnen en worden toegekend door de triomfantelijke werkwijze en uitwerkend resultaat.
Heb onophoudelijk vertrouwen in iets waar we onverschrokken in geloven voor verbetering van onze toekomst.
Want dat geeft ons de overdreven duurzaamheid en zelfverzekerdheid op een unieke krachtige vooruitgang en uitschieter.
Glorieuze overwinningen zullen voortdurend alleen dan maar behaald kunnen worden.
Met voorwaarde dat wij de potentie volbrengen om door te gaan met een krachtige inspirerende en begeleidende onbuigzaamheid.
Omwille van standvastigheid en nooit op te geven ontvangen we een gratificatie.
Een ander zijn succes kan een droomvoorbeeld voor ons zijn om in dezelfde of verbeterende voetstappen te willen lopen.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

Save

Save

Onze gedachtengang en uitersten beheersen geeft spectaculaire energie.,

Onze gedachtengang en uitersten beheersen geeft spectaculaire energie

Onze gedachtengang en uitersten beheersen geeft spectaculaire energie

 

Onze gedachtengang en uitersten beheersen geeft spectaculaire energie.,

 

De beschikking en controle over alles in ons lichaam hebben is een gelukkige buitenkans en het verstandigste en machtigste in dit leven.
Met de kans om ons dat te kunnen permitteren kunnen we daarmee ons uit de problematieke affaires consolideren.
Dat lijkt en is natuurlijk een onhaalbare zaak om dat geheel honderd procent te kunnen volbrengen.
Bezwaarlijk kunnen wij wel het beste verstandig zijn en vroegtijdig iets termineren als wij zien aankomen dat het uit de hand gaat lopen naar incorrectheid.
Door voortijdig stappen te ondernemen kunnen we een dilemma voorkomen.
Een waarschijnlijkheid is ook om de plaats van het probleemveld te verlaten.
Door zo afscheid te nemen van een twijfelachtig en kwestieuze complicatie die dan niet meer aanvechtbaar zal zijn.
Zo termineren en verhinderen we een beginstadium van een uiteenlopende moeilijke en emotionele verwikkeling.
Geen verdere moeilijkheden door een bijdetijdse beëindiging daarvan en zo kunnen we dan daardoor niet meer in een benard schouwspel terechtkomen.
Om het dan daarna over de daken te gaan schreeuwen is geen aanbevelenswaardige raadgeving.
Door anderen in een disharmonie te betrekken wat wijzelf bijtijds hebben kunnen afbreken is de slechts denkbare oplossing.
Het verspreiden kan er zelfs voor zorgen dat er de kans bestaat om het alleen maar erger ie laten worden.
Aangezien er een alternatieve vermoeden kan optreden met een nog slechtere afloop door verkeerde gedachten.
Dat was de “absoluut negatieve gedachten over het leven” nu gaan we beginnen iets te lezen met een positieve impact.
Als iets ons ten deel valt en onze belangstelling opwekt is het nooit te laat om daarop in te gaan volledig met medewerking van onze innerlijke gevoelens.
Er is altijd nog tijd genoeg in ons leven om aan een nieuwigheid te beginnen, want er is geen tijdslimiet of leeftijd gebonden aan iets.
Alleen als we iets willen wat prestatie gevoelig is kunnen we souplesse of conditie tekort komen door onze leeftijd de rest kunnen we leren.
Toch kunnen we een poging wagen en niet eigenwijs zijn als we inzien dat het onhaalbaar of zinloos is en dan ermee ophouden.
Iedere kans moeten we altijd aangrijpen als we wensen hebben die we graag willen vervullen
Iets volbrengen wat wij in onze gedachten hebben en nog niet uitgevoerd hebben is gemakkelijk, maar de praktijk spreekt anders.
Op tijd stoppen wanneer we eraan beginnen is een grote vereiste ingeval het niet haalbaar is voor ons.
Om zodoende geen lichamelijke beperkingen op te lopen die een nadeel aan ons kunnen geven in de toekomst.
We moeten weten hoe te beheersen en ons eigen bij machte te houden met een geestelijk inbreng.
Zo ons verstandelijk bedwingen zowel te behoeden voor een onaangename lichamelijke voortzetting van het leven.
Als wij acties in onze gedachtewereld en uitersten kunnen controleren en accepteren zal ons leven een stuk gemakkelijker zijn.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

Huidige stand van zaken inzien voor verdere toekomstmogelijkheden.,

Huidige stand van zaken inzien voor verdere toekomstmogelijkheden

Huidige stand van zaken inzien voor verdere toekomstmogelijkheden

Huidige stand van zaken inzien voor verdere toekomstmogelijkheden.,

 

In onze levensloop belandt een ieder in allerlei soorten taferelen verzeilt zonder vooraf een waarschuwing.
In onze levensloop belandt een ieder in allerlei soorten taferelen verzeilt zonder vooraf een waarschuwing.
Waarbij sommige moedwillig zijn opgezet tegen ons zonder dat wij dat beseffen of daar over hebben nagedacht door te vertrouwen.
Maar iedere consternatie waarin wij belanden geeft ons een keuzemogelijkheid en voorrecht om daarvan iets te leren.
Zodoende kunnen wij daarmee dan onze vooruitzichten met een grotere kans benutten door de opgedane bewustheid van de informatie.
Dit moeten we natuurlijk wel zelf inzien om dan zo te weten komen wat wij voor onszelf ermee kunnen corrigeren.
Daarmee dan ook de possibiliteit ervan erkennen en aanvoelen om zo onze toekomstperspectieven te kunnen overtreffen.
De ervaring waarnemen en zo de kans toe zien dat er wel degelijk potentie is om bruikbaarheid van een feitelijkheid te bemachtigen.
Voorgevallen taferelen zijn niet meer terug te draaien die moeten we gewoon accepteren en erkennen en herkennen.
Ieder voorval wat wij in ons gezichtsvermogen waarnemen kunnen we al ons voordeel doen.
Iedere meegemaakte ondervinding kan bij bewust na te denken een onderrichting zijn waar wij van kunnen leren voor verbeteringen.
Het kan een aangename ervaring zijn maar ook hinderlijke omstandigheden leren ons waar we de opvolgende keer mee moeten filosoferen om iets te vermijden.
Er zijn zoveel verschillende methodes te bedenken als we er maar direct beheerst en nuchter bij blijven.
Koelbloedig stabiliseren in elke voorkomende situatie is het beste, want paniek of woede zal ons minimaliseren voor de oplossing.
Eigenlijk zouden we op alles voorbereid moeten zijn, maar dat gaat helaas niet, want het gebeurd vaak onverwachts en daarbij is ook bijna iedere toestand anders.
Positief blijven denken bij iedere gebeurtenis kan ons sneller tot een goed inzicht doen begeleiden.
Direct de dingen negatief oppakken neemt meer tijd in beslag en kan fataal voor iedere burger zijn.
Als we vandaag aan iets nieuws gaan beginnen of verder met een al bestaand object of project.
Is het beter om alle voorzorgsmaatregelingen te treffen en plannen uitdenken voorbereid tot alle denkbare voorkomende contexten.
Of op voorhand al de realiseerbare mogelijkheden overdenken in onze voorstelling en die dan direct op papier zetten.
Dit dan een paar keer overlezen zodat het is opgeslagen in onze memorie.
Daarmee is het theoretische gedeelte al afgerond en geeft het in de praktijk meer opties voor een snellere beslissing en oplossing.
Zo kunnen we bijna elke toestand onder controle houden, doordat de oplossingsmogelijkheden al zijn opgeslagen in ons geheugen.
Zodat we over meer mogelijkheden beschikken en in alle waarschijnlijkheid hebben wij direct een oplossing voor elke situatie.
Maakt dan meestal niet uit in welke hoedanigheid het is, maar kunnen steeds weer voor elkaar krijgen om de rust tot orde te roepen.
Wij zijn daartoe dan in staat om op elk geval snel te reageren met een gepaste oplossing en te doen wat het allerbeste is voor iedereen.
Met een vreedzame beëindiging!

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

Iedereen wil vrij zijn en niemand tot last,

Iedereen wil vrij zijn en niemand tot last

Iedereen wil vrij zijn en niemand tot last

Iedereen wil vrij zijn en niemand tot last,

Realistisch gezien onmogelijk in het leven, want niemand is echt vrij.
De meesten willen graag losbandig zijn zonder regels en wetten. Van alles wat er in hun gedachten opkomt willen zij doen zonder er maar één seconde langer over na te hoeven denken.
Iets dergelijks is wel iets waar in het algemeen eenieder van droomt, maar is uitgesloten.
Zouden risicoloos willen dat al onze wensen in vervulling zullen gaan alvorens we in onze beide handen klappen van vreugde.
Hartenleed zullen we daardoor dan bijna nooit meer meemaken of er zelf de beschikking over hebben.
Namelijk is het dan zo dat als we iets of iemand leuk vinden is die persoon al voor ons uitverkoren en bestemd.
Zodoende is er dan ook geen twijfel meer alleen nog maar zekerheid zonder enige twijfeling.
Onze levenswijze zal dan enigszins op een sprookje beginnen te lijken met altijd een resulterende ontknoping in vreugde.
Daaropvolgend hebben wij een leven met extreme en optimale mogelijkheden in eigendom.
Waarbij onze grenzen alleen maar verlegt zullen worden aangegeven in de grafiek met een stijgende lijn.
Doordat wij ons vertoeven in een zone en daar niet te verslaan zijn, doordat er letterlijk alleen nog maar succesvolle overwinningen optreden.
Het is een leefwijze waar we vaak over dromen en dan veronderstellen dat het ernstig buitensporig is doordat het onuitvoerbaar klinkt.
Alle vrijheden zullen wij dan hebben om onszelf van alles te kunnen veroorloven.
Om alles wat wij beminnen extra aandacht te geven en kunnen verwennen op onze manier om hen zich zo extra gelukkig te laten voelen.
Zo vrij zijn als een vogel is toch iets wat iedereen wil?
Maar ieder verstandig persoon op de aardbol beseft ook dat er niet één persoon is die zo vrij is.
Dromen is goed en geweldig aangrijpend maar het is daarom goed dat we iedere morgen weer wakker worden in het werkelijkheidsgetrouwe leven.
Iedereen wil vrijheid en de bereidheid om niemand te storen, maar dat is onmogelijk.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Door schade en schande wordt men een wijzer persoon,

Door schade en schande wordt men een wijzer persoon

Door schade en schande wordt men een wijzer persoon

Door schade en schande wordt men een wijzer persoon,

 

Ons bestaan op aarde is een kolossaal lot perikel zonder een gegarandeerd programma.
Voor eenieder de grote levensles die we daarna zelf kunnen perfectioneren met verbeteringen waarbij wij onszelf er gewaardeerd bij voelen.
In onze levensloop gaan wij velerlei type mensen tegenkomen zowel met een betrouwbaar of kwaadaardig karakter.
Daarbij is er voor ons de buitenkans dat wijzelf mogen kiezen om deze relatie verder voortezetten.
Door middel van een partner, vriendschapsrelatie of connectie en alleen maar een goedendag bij elke ontmoeting ofschoon beter gelijk een volledig afscheid.
Bovendien moeten wij onszelf goed realiseren waarom deze relatie is ontstaan en wat daarvan de reden was.
Dit kan een belangrijke basisbeslissing zijn om een inschatting te kunnen maken welke waarde er aan deze ontstane nieuwe relatie zit.
Om reden dat er in het leven veel psychische tegenslagen voor ons te verduren zullen zijn, door van allerlei voorkomende situaties.
Gelukkig ook tijden dat wij innerlijk denken in ons hart wat is het leven toch geweldig mooi en rechtvaardig.
Ons leven is gewoon één grote uitdaging door onszelf steeds weer te verbeteren en voor te bereiden op een nieuwe tegenslag.
Nooit opgeven en positief blijven door dromen na iedere omstandigheid en gebruik het als een waarschuwing en lering.
Voor verbeteringen en tegelijkertijd een bescherming voor ons verdere leerplan met het aanbrengen van een rectificatie.
Een roofdier zal nooit van tevoren waarschuwen wanneer de aanval zal gebeuren.
Daarom is het altijd ‘t beste om iederekeer maar weer voorbereid en bedachtzaam te zijn.
Ben scherpzinnig tevens een opmerkzame zienswijze met intelligentie en innerlijke weg vooralsnog de voorzichtigheid.
Namelijk iedere tegenslag in een overeenkomstig mensenleven. Veroorzaakt en heeft de aanwezigheid van een persoonlijk verrichte schadepost die psychisch onvervangbaar is.
Iedere beslissing zal een verantwoordelijkheidsgevoel naar onszelf toe zijn.
Alvorens een bescherming en ondersteuning voor onszelf om zo geen overbodige stommiteiten tot stand te brengen die ons fysiek veel pijn kunnen doen.
Garanties over onze beslissingen zullen we ook nooit krijgen door zo nu en dan onze onzekerheid door het vertrouwen in de persoon.
Niet altijd zullen wij een goede inschatting maken en ons regelmatig vergissen door de verleiding van een wolf in schaapskleren.
Bij iedere abusievelijke waarneming die wij zelf genomen hebben moeten we ons erbij neerleggen.
Zodat we erover moeten nadenken en beseffen er wijzer van te zijn geworden en een betere beslissing moeten nemen bij een volgende keer.
Door schade en schande zal men wijzer worden.
Het ondervinden van mentale schade is nooit goed, daardoor word ons leven beinvloed, doordat het vertrouwen in de mensheid geschaad is.
Eigenlijk is het vereist om weloverwogen besluiten te nemen in het leven ter verdediging van onszelf tegen psychische moeilijkheden.
Elke persoon of plaats waar wij onszelf veilig voelen is hetzelfde als een schatkist bezitten in ons leven.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save

We zijn allemaal wel eens teleurgesteld in anderen,

We zijn allemaal wel eens teleurgesteld in anderen

We zijn allemaal wel eens teleurgesteld in anderen

 

We zijn allemaal wel eens teleurgesteld in anderen,

 

Dan kunnen we de deur sluiten of er een les van leren en er een andere indruk over verkrijgen waar onze toekomst op gericht is.
Vooruitzichten zoeken dat is waar ons leven uit bestaat om met een ontspannen omgangsvorm keuzes te kunnen maken.
Zo moeten we onze positieve en emotionele gevoelens aanpassen om te kunnen overleven in deze maatschappij met geven en nemen.
Eventualiteiten vinden die ons kansen bieden om toekomstgerichte perspectieven te kunnen vervullen door onze keuzemogelijkheden.
En zodoende daar dan onze voordelen meedoen voor een goede relatieontwikkeling of dagelijkse activiteiten voor levensonderhoud.
Die een totstandkoming verwezenlijken voor een vooruitgang en waardoor we een aaneenschakeling met verwantschap creëren. Waarmee we dan een relatieverbinding versterken en samen de kans om werkzaamheden te kunnen uitvoeren met een financieel voordeel.
Iedere legitieme gelegenheid aangrijpen en gebruiken om verder progressie te maken voor een gezamenlijke en verbeterende toekomst.
Door eigenwijs te zijn en niet menselijk omtrent de realiteit zullen we voor dichte deuren blijven staan met een valse hoop zonder verdere kansen.
Nimmer alleen maar staren naar een gesloten deur als we in geestelijke en radeloze toestand zijn, ben niet ziende blind.
Open de deur ook voor anderen of kijk ook naar een raam of deur die al open is en mis het niet om zo ons geluk tegen het lijf te lopen.
Onze persoonlijke handelwijze zal daar de grootste uitwerking over hebben.
Bovendien is een direct optreden en snel maatregelingen nemen bij een inzinking of terugval vereist voor continuïteit van onze reputatie.
Als er bij de bakker geen brood meer is dan kunnen we naar de supermarkt gaan om daar de deur te openen en het te kopen.
Maar om dan op zo’n moment bij de slager de deur te willen openen is waanzin, aangezien wij daar nooit succes zullen boeken voor brood.
Onze levensloop is geheel afhankelijk van onszelf en genomen acties plus hoeveel moeite wijzelf ervoor willen doen om de dingen gedaan te krijgen.
Namelijk zonder het starten en uitvoeren van manoeuvres in ons leven zal er niet veel veranderen, alles zal zelfs verminderen.
Als wij onszelf willen verlossen van een teleurstellende, trieste of wanhopige bui, moeten we bij het bewandelen naar iedere gesloten deur of raam (tegenslag, pech, tegenspoed, tegenvaller, tegenwind). onmiddellijk uitkijken naar een volgende toegang om het te openen
Daarmee zo het probleem te stoppen om de noodzakelijke behoeften in ons leven toch te kunnen ontvangen.
Open de deuren voor iedereen die komen met een goedhartig voornemen hun binnenkomst heeft altijd een goede afloop.

 

Het allerbeste toegewenst met een goede gezondheid

 

auteur © Jan Jansen @auteurjanjansen @bestenieuws @easyjanjansen @janjansenpoetry @77jjeb www.auteur.janjansen.guru

 

Save